De Tinne in Amersfoort

Het gebouw van De Tinne
Laatste nieuws (juni 2017): Vanaf schooljaar 2017/2018 zit de onderbouw (de eerste 2 jaar) op locatie Utrechtseweg in Amersfoort en wordt de onderbouw uitgebreidt met tl- en vwo-niveau. De bovenbouw (jaar 3 en hoger) blijft op de locatie Liendertseweg en zal vanaf 2018/2019 uitbreiden met vwo-niveau, zie deze nieuwsbrief. Samen met de locatie Vondellaan zullen de 3 voormalige Mulock Houwer scholen samen verder gaan onder de naam Axia College. Lees meer in ons nieuwsbericht Binnenkort: vwo voor kinderen met autisme in AmersfoortOnderstaande informatie geldt voor leerlingen die in 2016/2017 in leerjaar 3 of hoger zaten. Voor jongere leerlingen wordt vwo (met Duits als tweede vreemde taal) ook een mogelijkheid.

Mulock Houwer locatie De Tinne is een speciale school die via eigen docenten havo biedt voor kinderen met autisme. Deze school bevindt zich op niveau 2.2b van onze Preventiepiramide: speciaal onderwijs voor kinderen met autisme op een school die voornamelijk havo-onderwijs biedt via eigen docenten. 

Deze school is voornamelijk voor internaliserende kinderen. Er zijn bepaalde voor- en nadelen die inherent zijn aan dit speciaal onderwijs, zie daarvoor Wanneer speciaal en wanneer regulier VO? Welk type school?

Havo is mogelijk van klas 1 t/m klas 5, met een optie voor vmbo-tl in klas 3 en 4. In vmbo-4 en havo-5 kun je staatsexamen doen. Lees ook Beste meneer Dekker - over staatsexamens in het speciaal onderwijs.

In de schoolgids 2016/2017 (paragraaf Groepsgrootte) staat dat er in de onderbouw maximaal 15 kinderen in een klas zitten, en in de bovenbouw (vmbo 3/4 en havo 4/5) maximaal 25 kinderen.
 
De Tinne biedt geen mogelijkheid voor oriënterende gesprekken. Er is wel 4 keer per jaar een open middag, zie de pagina Open dagen van De Tinne.

Beperking in mogelijkheden voor doorstromen van havo naar vwo

Bij het vwo-eindexamen is naast Engels nog een tweede vreemde taal verplicht (bijvoorbeeld Frans of Duits). Op De Tinne krijg je Duits alleen in het 2e jaar en Frans alleen in de brugklas. In de schoolgids 2016/2017 staat: "Op dit moment is het niet mogelijk een tweede vreemde taal aan te bieden in de bovenbouw." Op de pagina Profielkeuze leggen ze uit waarom.

Dat betekent dat kinderen die op De Tinne hun havo-diploma halen en daarna vwo willen doen, op een andere manier hun niveau van Frans of Duits op peil moeten krijgen, waardoor stapelen moeilijker wordt en de weg naar de universiteit ook moeilijker wordt. Sommige HBO-propedeuses geven wel toegang tot sommige universitaire opleidingen, maar universiteiten zijn daar heel terughoudend in.

In overleg kan er soms voor individuele leerlingen iets worden afgesproken om toch Frans te leren in het 2e jaar en hoger, bijvoorbeeld door 1 uur per week niet met de eigen klas mee te doen maar in dat uur zelfstandig aan Frans te werken (waarbij er wel huiswerk wordt opgegeven en repetities gedaan kunnen worden).

Overigens is het ook belangrijk om bij de profielkeuze in 3 havo goed op te letten dat de keuzevakken ook op het vwo gecombineerd mogen worden met het gewenste profiel. Bij het NT-profiel (Natuur & Techniek) bijvoorbeeld, kun je op De Tinne kiezen tussen geschiedenis, aardrijkskunde en economie, maar veel vwo-scholen accepteren geen geschiedenis of aardrijkskunde in combinatie met NT.

Omschrijving die de school van zichzelf geeft in vacatures

"Op locatie de Tinne krijgen leerlingen van 12 tot 20 jaar met een stoornis in het autistisch spectrum onderwijs op een hoog leerniveau. Ons doel is de leerlingen een zo groot mogelijke ontwikkelingskans te geven in een veilige omgeving waar de communicatie helder en adequaat is. De leerlingen werken toe naar een examen voor vmbo-t of havo. Wij gebruiken de reguliere onderwijsmethodes, maar passen ons onderwijssysteem aan.
In ons onderwijs stimuleren we de leerlingen hun kwaliteiten te ontwikkelen. Binnen een duidelijke structuur zoeken we samen met de leerling naar hun individuele mogelijkheden.
Op dit moment zijn er 120 leerlingen in de school.
Wij vragen een collega die zelfstandig kan werken en denkt in mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden. Je bent toegankelijk voor leerlingen, ouders en collega’s. Je bent flexibel en gaat op een adequate manier om met crisisachtige situaties. Je vindt het leuk om in een organisatie te werken die groeiende is en kan tegen verandering. We vinden het belangrijk dat je in staat bent om een bijdrage te leveren aan de opbouw van onze school en je in te zetten voor de teamvorming."

Verslag open dag 2013 op de Tinne

Op 24 januari 2013 was de eerste open dag ooit bij De Tinne: een havo in Amersfoort speciaal voor leerlingen met autisme. De school hoort bij Mulock Houwer, een organisatie van SO en VSO scholen in cluster 4. De Tinne is in 2012 verhuisd naar een ander gebouw en het viel op hoe mooi ruim en licht het is ingericht. Er is een lokaal voor natuur/scheikunde met moderne installaties om proefjes mee te kunnen doen. In de meeste lokalen is een digibord aanwezig. Bijzonder is dat bij de gymzaal persoonlijke kleedhokjes met douche zijn, die je van binnenuit op slot kunt doen.

Soort onderwijs

De directeur, mevrouw De Roos, gaf een presentatie over de aanpak van de Tinne. Er kwam een vraag waarom er geen vwo aangeboden wordt. Het antwoord was dat ze de school bewust kleinschalig willen houden en dat er dan onvoldoende vwo-leerlingen zijn om de bijbehorende docenten aan te kunnen trekken. Ook in Ermelo is een Mulock Houwer school (De Rietschans) daarom gestopt met vwo in de bovenbouw. Leerlingen met autisme kunnen heel intelligent zijn, maar door hun beperkingen op andere gebieden kunnen ze toch moeite hebben om vwo te doen. Er komt namelijk meer bij kijken: spreekvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, sociale vaardigheden, enz. Dan kan het zijn dat een kind met een IQ van 130 toch beter de havo kan doen, of dat een leerling met een havo-advies uiteindelijk beter vmbo-t kan doen. Daarom kunnen leerlingen na het 2e jaar naar een vmbo-t-klas doorstromen (de eerste 2 jaar zijn voor iedereen op havo-niveau). Andere leerlingen doen het 3e/4e/5e jaar in een havo-klas. Ze hebben kleine klassen (max 13 [update 2015: inmiddels hanteert De Tinne een maximum van 15 leerlingen per klas]), die in de onderbouw [inmiddels alleen het eerste jaar] in een vast lokaal zitten. Meer informatie over de aanpak van de Tinne en de aanmeldingscriteria zijn te vinden op de website van de Tinne (zie bijvoorbeeld de schoolgids).

Vervoer

Als je kind niet zelfstandig van en naar school kan (en er wordt aan bepaalde voorwaarden voldaan) moet de gemeente waar je woont leerlingenvervoer aanbieden.

Sfeer

Tijdens de rondleiding mochten we meekijken met echte lessen (de docenten lieten zich natuurlijk van hun beste kant zien, dus het zal niet elke dag zo gaan, maar toch geeft het een beeld). Het wekte de indruk dat er een jong, enthousiast docententeam is en dat er een prettige sfeer heerst tussen de leerlingen onderling en tussen leerlingen en docenten. Wel met hier en daar wat brutaliteit en plagerijen, het zijn tenslotte pubers!

Feedback van ouders

Uit eerdere gesprekken met ouders van leerlingen op de Tinne blijkt dat ze hun leerlingen veel eigen verantwoordelijkheid geven, ze aanspreken op schoolvaardigheden die normaal zijn voor hun leeftijd, en dan kijken waar het niet lukt. Dat worden dan leerpunten waarbij ze goed begeleid worden. Dit geeft een grotere kans dat ze later kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs of anders in ieder geval een diploma halen op eigen niveau. De ouders worden in de brugklas regelmatig (in het begin wekelijks) via e-mail op de hoogte gehouden, en krijgen waar nodig een verzoek om te helpen bij bepaalde leerpunten, maar verder hoeven de ouders niet meer te doen dan wat bij ouders van normale middelbare scholieren verwacht wordt. Deze communicatie met ouders maakt dat de kinderen makkelijker losgelaten kunnen worden door de ouders, waardoor ze meer zelfstandigheid kunnen ontwikkelen.

Er zijn ook zorgen van ouders, vooral met betrekking tot het niveau van storend gedrag in sommige klassen (waardoor kwetsbare leerlingen zich onvoldoende veilig voelen), het onvoldoende bieden van individuele begeleiding die afwijkt van het groepsplan, en het niet nakomen van afspraken tussen school en ouders. Soms wil De Tinne liever dat een leerling van de school af gaat, en dan verloopt de communicatie tussen ouders en school vaak op een onprettige manier.