Axia College in Amersfoort

Axia College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor leerlingen die vanwege gedrag, psychiatrische stoornissen of autistische kenmerken niet mee kunnen op een reguliere school. 

Vanaf schooljaar 2017/2018 zit de onderbouw tl/havo/vwo op locatie Fornhese (Utrechtseweg, Amersfoort). De bovenbouw tl/havo/vwo (jaar 3 en hoger) zit op de locatie De Tinne (Liendertseweg, Amersfoort), zie deze nieuwsbrief. Lees ook ons nieuwsbericht Binnenkort: vwo voor kinderen met autisme in Amersfoort. Deze 2 locaties van de school bevinden zich op niveau 2.2b van onze Preventiepiramide: speciaal onderwijs voor kinderen met autisme op een school/locatie die voornamelijk havo/vwo-onderwijs biedt via eigen docenten. Het 1e jaar zitten de leerlingen op locatie Fornhese in een brede brugklas met alle niveau's (tl/havo/vwo).

Algemene aspecten speciaal onderwijs:

Omschrijving die de school van zichzelf geeft in vacatures

"Het Axia College is een school voor VSO (cluster 4). Onze leerlingen hebben vaak al een schoolcarrière achter de rug. Bij de meeste van die leerlingen is die niet gemakkelijk geweest, meestal omdat er niet de juiste begeleiding was voor de leerling en zijn/haar gedrag op school. Op het Axia College kunnen we het niet gemakkelijker maken voor de leerling maar wél kunnen we helpen en begeleiden op weg naar een succesvolle schoolcarrière waarbij de, internaliserende of externaliserende, leerling wordt geleerd om op een positieve manier om te gaan met zijn/haar gedrag en andermans gedrag."

Feedback van ouders

Het gebouw van De Tinne
Enkele jaren geleden, voordat het Axia College bestond en De Tinne havo leerjaar 1 t/m 5 en tl leerjaar 3 en 4 omvatte, kregen we de volgende feedback van ouders van leerlingen op De Tinne (onbekend of dit nog steeds zo is):

Uit gesprekken met ouders van leerlingen op de Tinne bleek dat ze hun leerlingen veel eigen verantwoordelijkheid gaven, ze aanspraken op schoolvaardigheden die normaal zijn voor hun leeftijd, en dan keken waar het niet lukt. Dat werden dan leerpunten waarbij ze begeleid werden. Het doel was een grotere kans dat ze later konden doorstromen naar het reguliere onderwijs of anders in ieder geval een diploma halen op eigen niveau. De ouders werden in de brugklas regelmatig (in het begin wekelijks) via e-mail op de hoogte gehouden, en kregen waar nodig een verzoek om te helpen bij bepaalde leerpunten, maar verder hoefden de ouders niet meer te doen dan wat bij ouders van normale middelbare scholieren verwacht wordt. Deze communicatie met ouders maakte dat de kinderen makkelijker losgelaten konden worden door de ouders, waardoor ze meer zelfstandigheid konden ontwikkelen.

Er waren ook zorgen van ouders, vooral met betrekking tot het niveau van storend gedrag in sommige klassen (waardoor kwetsbare leerlingen zich onvoldoende veilig voelden), het onvoldoende bieden van individuele begeleiding die afwijkt van het groepsplan, en het niet nakomen van afspraken tussen school en ouders. Soms wilde De Tinne liever dat een leerling van de school af ging, en dan verliep de communicatie tussen ouders en school vaak op een onprettige manier.