Stad & Land College

(zomer 2014)
Het samenwerkingsverband van Utrechtse scholen biedt vanaf 2014 IVIO havo/vwo voor thuiszitters en een havo/vwo IVIO-klasje in het OPDC Utrecht (onderbouw-opvangvoorziening voor kinderen die tijdelijk niet terechtkunnen in het reguliere VO). Dat is een goede zaak bij wijze van noodopvang, maar biedt geen structurele preventieve voorziening voor onze kinderen. Ook van de VSO's in Utrecht en omgeving verwachten we geen oplossingen, omdat zij hun handen vol hebben aan het verbeteren van hun zwakke oordeel door de inspectie.

Wij pleiten voor een echte regionale voorziening voor 200-300 leerlingen waar expertise wordt opgebouwd en een diploma kan worden gehaald. Overal in Nederland (met name grote steden) zijn deze 6-10 jaar geleden opgericht, vanuit het oogpunt van preventie (voorkomen dat kinderen uitvallen).

We hebben bedacht hoe onze ideale school voor kinderen met autisme en cognitief havo/vwo-niveau eruit moet zien. Naam: Stad & Land College, omdat wij als ouders stad en land af moeten zoeken voor een geschikte leeromgeving, en omdat de school bedoeld is zowel voor kinderen uit de stad als kinderen uit het land.

Kop van NRC-artikel Voor slimme autisten is geen plek te vinden
Ons plan kreeg begin 2014 publiciteit na een artikel in NRC: Voor slimme autisten is geen plek te vinden - Pionier Utrecht tobt met gebrek aan geschikte onderwijsplekken en ontevreden ouders. Naar aanleiding daarvan publiceerden diverse media over ons plan voor een eigen school, zie Vermeldingen in de media.

Er is een aanvraag voor een nieuwe school ingediend. De wens is om deze school zo snel mogelijk in te richten, maar de praktijk leert dat dit jaren kan duren. We hebben een school op het oog die gefinancierd wordt door de overheid. Dat betekent dat er heel wat meer procedures gevolgd moeten worden dan voor het oprichten van een nieuwe particuliere school.

Kenmerken van het Stad & Land College zoals wij dat voor ogen hebben
 • Een kleine havo/vwo school voor slimme kinderen met internaliserende gedragsproblematiek en vaak ook kenmerken van hoogbegaafdheid. Vergelijk het met het Leonardo-onderwijs van de Binnentuin (hoogbegaafdenonderwijs op een locatie voor Speciaal Basis Onderwijs), maar nu voor het Voortgezet Onderwijs.
 • Deze zelfstandige school zou ook een aanjager kunnen zijn voor de opbouw van ondersteuningsarrangementen op andere scholen zodat er in Utrecht een dekkend continuüm zal komen (zie onze preventiepiramide).
Brede school
 • Van belang is dat het een brede school is waar leerlingen hun hele middelbare schooltijd kunnen doorbrengen, en waar ook mogelijkheden zijn om in de loop van het jaar in te stromen (als ze vastlopen op een andere VO-school).
 • De school is breed in de zin dat er samengewerkt wordt met vrijetijdsbesteding en breed in de zin dat er een divers zorgaanbod is en continu verder wordt ontwikkeld. Als kinderen tijdelijk in een ontwikkelingsfase zitten waarin ze wat intensievere ondersteuning nodig hebben, dan heeft deze school voldoende gespecialiseerde expertise en variatiemogelijkheden om de kinderen weer in beweging te krijgen.
Visie

De visie bestaat uit vier voorwaarden die met elkaar te maken hebben. Insiders zullen de visie van Luc Stevens (pedagogische tact) herkennen: het gaat om de relatie (1), competentie (2) en autonomie (3). Als ouders voegen we nog een punt toe: leren omgaan met de maatschappij (4).Diagram van de 4 aspecten die nodig zijn in het onderwijs voor autipluskinderen
 1. veilig leerklimaat voor de doelgroep (de relatie en omgang docenten en leerlingen, acceptatie van het anders zijn, er bij horen, anders leert een kind niet)
 2. cognitief uitdagend onderwijs (ontdekken van een talent is een veel vruchtbaarder ingang voor sociale verbindingen en het ontwikkelen van zelfrespect)
 3. levensvaardigheden (zelfredzaamheid: niet alleen de gang door de schooldag, het huiswerk en de planning daarvan, maar nog meer het omgaan met, en het verminderen van je ontwikkelingsachterstand: wat is mijn handleiding als het gaat om autisme, hoe ga ik om met frustraties, hoe kan ik vriendschappen sluiten, hoe voorkom ik dat ik flip, ...)
 4. maatschappelijke vaardigheden: slimme kinderen zijn vaak ambitieus en zien vaak haarscherp hoe zij anders zijn dan de rest (daarom vallen ze ook zo hard als ze worden uitgestoten). Ze willen graag een bijdrage leveren aan de maatschappij, meedoen, en dus ook een erkend diploma en een toekomstperspectief. Dus de leerlingen ondersteunen in hun beroepskeuze of overstap naar een vervolgopleiding. Van belang daarbij is dat ze de handleiding kennen die bij hen hoort en dat er een persoonlijke overdracht plaatsvindt zodat de overgang (altijd lastig) goed wordt gemaakt.
Huisvesting
 • vlak bij Utrecht Centrum en station Utrecht CS,
 • gebouw heeft reeds een schoolfunctie, 
 • gebouw is in goede staat (en energiezuinig), 
 • uitstekende infrastructuur voor ICT, 
 • extra ruimten voor de speciale functies van de brede school (huiswerkklas; vrijetijdsbesteding; zorgfuncties; maatschappelijke participatie), 
 • eigen gebouw of andere mogelijkheden voor herkenbaarheid, 
 • groeimodel mogelijk (gefaseerd huren).