Steunbetuiging van Martine Delfos

Martine Delfos, biopsycholoog, auteur van toonaangevende boeken over o.a. autisme en de wetenschappelijk onderzoeker die voor het eerst autisme beschreef als een spectrum van mentale leeftijden in 1 persoon (MAS1P) ("Autisme is een vertraging in de hersenen, geen defect"), schrijft ons:

Interview met Martine Delfos

Autisme is het meest fascinerende en ingewikkelde wat er is; als je autisme begrijpt, begrijp je alles zeggen ze. Mensen met autisme spectrum stoornissen worden door de maatschappij niet altijd even vriendelijk bejegend. Ze doen zó hun best en worden zo vaak verkeerd begrepen en lelijk geïnterpreteerd. School is een lastige plek voor ze omdat de cognitieve en sociaal-emotionele eisen op hetzelfde plan zijn en niet op hetzelfde niveau in hun ontwikkeling/rijping. Hulp bij het cognitieve vergeten mensen te geven en hulp bij het andere lijkt hen vaak onmogelijk. Hierdoor ontstaat onderstimulatie. Beter begrijpen maakt echter dat er respectvoller met hen omgegaan kan worden. Dat ze hun recht op onderwijs kunnen krijgen, dat ze door kunnen ontwikkelen waar ze qua hersenrijping aan toe zijn. Daarom is het initiatief om kinderen met autisme scholingsmogelijkheden te geven zo belangrijk. Onderwijs maakt weerbaar en geeft toekomst. Afnemen van school tast het zelfbeeld en hun toekomst aan. Voor jongeren met een autismespectrum stoornis en goede cognitieve mogelijkheden is het nog moeilijker goed onderwijs te krijgen. De jongere, onrijpe sociaal-emotionele ontwikkeling lijkt sterk op een kind met minder verstandelijke vermogens en dus plaatst men ze liever niet op havo-vwo niveau. Een extra reden om deze kinderen hun recht op onderwijs te geven.
Voor alle duidelijkheid, bij onderwijs denk ik zeker ook aan regulier onderwijs. Veel kinderen en vooral jongeren met autisme zitten thuis, zonder onderwijs, omdat ook het speciaal onderwijs de oplossing niet is. Recht op onderwijs is dus ook simpel niet thuis hoeven zitten, omdat mensen zich geen raad weten met je. Scholen die een andere werkwijze zoeken dan alleen aan het onderwijs aan te kunnen passen. Scholen waarbij daadwerkelijk met de kinderen en jongeren gecommuniceerd wordt, geluisterd wordt en samen naar oplossingen wordt gezocht.
Dr. Martine F. Delfos
Em.Lector TSE/HES
Visiting Prof. International University of Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
Visiting Prof. Universidad Central, Quito, Ecuador
PICOWO
Website: www.mdelfos.nl