Thema's

Kind met autisme en cognitief talent

Geplaatst 3 nov. 2014 14:17 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 26 sep. 2018 06:07 bijgewerkt ]

Via deze themapagina vind je algemene informatie over kinderen met autisme en havo/vwo-niveau, vanuit het gezichtspunt van ouders.

Bij de andere thema's vind je informatie over school en onderwijs voor deze kinderen. Er is ook een thema Ondersteuning buiten school, daar vind je informatie over lotgenotencontact, cursussen/trainingen en dergelijke.
 • Poster We focussen liever op de waardevolle kwaliteiten bij autisme (ook in A3-formaat), ook op papier te bestellen bij KrekelAutismeCoaching

 • My Autism and Me: de destijds 13-jarige Rosie presenteert in 2011 deze BBC-documentaire (15 min. engelstalig) die de Best Children’s Program prijs won bij de 2012 Royal Television Society Awards en ook de Best Factual Programme prijs bij de 2013 International Emmy Kids Awards.  

  Rosie explains what it’s like to grow up with Asperger’s Syndrome. She introduces us to her younger brother who has classic autism and two other teens with Asperger’s Syndrome. The film provides insights into the lives of young people living with autism. Rosie shows us why it is worth getting to know children with autism, even if they appear a bit different.
  Notable quotes:
  Screenshot uit documentaire My Autism and Me
  • “Living with autism can be hard sometimes, but it makes me who I am.”
  • “I think it gives me my imagination. It also gives me my incredible skill at remembering hundreds of impressive facts.”
  • “Some people might call my obsession with facts a bit boring. I call it focus.”
  • “Tony doesn’t find it easy to socialize but his hobby has helped him to make friends.”
  • “Everyone else is weird. I’m fine.”
  • “Just because I’m autistic, doesn’t mean I can’t succeed.”
  3 jaar later in 2014 presenteerde de 16-jarige Rosie een inspirerende TED-talk: How autism freed me to be myself (ook vertaald in het Nederlands: Hoe autisme mij bevrijdde om mezelf te zijn). Enkele citaten:
  • Het kan dat mensen niet willen omgaan met iemand die zich niet in het hokje met de sticker 'normaal' kan of wil stoppen. Dat vind ik best want het scheidt het kaf van het koren. Ik zie welke mensen authentiek en oprecht zijn en kan deze mensen kiezen als mijn vrienden.
  • Alles bij elkaar zou ik mijn autisme en fantasie voor geen goud willen ruilen.
  • Als we niet weten wat iemands gedachten zijn, autist of niet, kunnen we dan in plaats van alles af te straffen van wat abnormaal lijkt, niet het uniek-zijn vieren en het toejuichen wanneer iemand zijn fantasie de vrije loop laat?

School zoeken

Geplaatst 3 nov. 2014 14:15 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 27 jan. 2015 01:03 bijgewerkt ]

Via deze themapagina vind je informatie over het zoeken van een geschikte (andere) school voor een kind met autisme en havo/vwo-niveau, vanuit het gezichtspunt van ouders, inclusief mogelijk geschikte scholen in de regio.

Informatie over het zoeken van een geschikte school voor een kind met autisme en havo/vwo-niveau

Heb je je al bij ons aangemeld als zoekende ouder? Zo nee, meld je hier aan (waarom moet ik me aanmelden?)

Weet je nog niet wat voor type school het beste is voor je kind? Lees Wanneer speciaal en wanneer regulier VO? Welk type school?

Zit je kind in groep 7 of 8 en wil je weten welke procedures gevolgd moeten worden op de middelbare school extra ondersteuning te kunnen krijgen? Kijk bij Van basisschool naar middelbare school.
Is je kind nog niet toe aan de middelbare school? Je kunt kijken naar Tussen basisschool en brugklas: mogelijkheden voor een tussenjaar.

Wil je weten welke scholen in de regio Utrecht havo/vwo en gespecialiseerde hulp bieden voor kinderen met autisme? Bekijk onze School-voorbeelden rondom Utrecht.

Wil je weten wat de ondersteuningsprofielen zijn van de reguliere havo/vwo-scholen in Utrecht-stad? Kijk bij Reguliere havo/vwo-scholen in Utrecht

Wil je je kind in groep 8 extra voorbereiden op de brugklas? Bekijk ons overzicht van Brugklastrainingen in en om Utrecht. Let op: de eerste begint al in oktober van groep 8.

Ondersteuning op school

Geplaatst 3 nov. 2014 14:10 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 13 jan. 2016 03:36 bijgewerkt ]

  Als een jongere met autisme op school zit, is er vaak extra ondersteuning nodig. Dat vraagt van de docenten extra aandacht voor de leerling, goed kijken wat hij of zij nodig heeft, en het vraagt van de ouders een goede communicatie met school over wat zij weten over hun kind.

  Gaat het echt mis op school, kijk dan bij Als school niet lukt.

 • Veel leerlingen met autisme gaan naar een reguliere havo/vwo-school. Het is daar echter niet makkelijk voor hen. Hun problemen zijn vrijwel onzichtbaar en worden daarom vaak onderschat. Kijk wat jij herkent bij Autisme op reguliere havo/vwo is...: one-liners met praktijkervaringen van jongeren met autisme op een reguliere havo/vwo.

 • Ervaren ouders geven tips: wat hielp hun kind met autisme en cognitief talent om school beter te laten verlopen? Zie Tips voor ouders per leerjaar van groep 7 t/m het eindexamen.

 • Wil je weten wat concreet mogelijk is aan ondersteuning in de klas? Zie de vele Tips bij autisme en Asperger op school en Maatwerkmogelijkheden op de middelbare school.
 • Is het nu wel of niet verstandig om de klas te vertellen over het autisme? En zoja, hoe pak je dat het beste aan? Zie Wel of niet de klas vertellen over mijn autisme?

 • Heeft een kind extra begeleiding nodig op school, dan zijn er twee partijen die hulp kunnen bieden: school en de gemeente. Lees meer daarover in Gemeente (mede)verantwoordelijk voor zorg/begeleiding op school bij autisme. Het is handig om te begrijpen welke mogelijkheden de Wet Passend Onderwijs biedt, lees daarvoor Hoe moeten scholen Passend Onderwijs bieden?, dat kan helpen in de communicatie met school.

 • Als het gaat om het krijgen van aanpassingen in het onderwijs voor jouw kind, is het van belang om bij gesprekken goede argumenten aan te kunnen voeren, die door de andere partij serieus genomen worden, terwijl je een goede relatie met de gesprekspartners wil houden of krijgen. Lees onze Voorbereidingstips bij belangrijke gesprekken met school of samenwerkingsverband.

 • Het boek Schoolgids autisme (2013) van Ginette Wieken, speciaal voor ouders en (deel 2) voor jongeren met autisme op een reguliere middelbare school. De schrijfster is zelf zowel moeder van een intelligent kind met autisme, als docent Engels en mentor op een reguliere middelbare school. Ze geeft tips aan ouders en jongeren over onderwerpen die in andere boeken vaak ongenoemd blijven, zoals: huiswerk maken voor "chaoten" of juist "dwangneuroten", seksuele voorlichting, het eerste feestje, maar ook praktische tips over gesprekken voeren op school en het kiezen van een school. 

 • Denk je dat je kind extra tijd of andere aanpassingen nodig zal hebben te zijner tijd bij de eindexamens? Dan is het belangrijk om in voorgaande jaren al actie te nemen, zie Aanpassingen toetsen/examens

 • Wil je medezeggenschap over hoe Passend Onderwijs in jouw gemeente wordt vormgegeven? Kijk bij Meebeslissen over Passend Onderwijs via de OPR

 • Misschien gaan bepaalde schoolgerelateerde zaken makkelijker met Apps voor middelbare scholieren met autisme.

Als school niet lukt

Geplaatst 3 nov. 2014 14:09 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 5 okt. 2017 14:59 bijgewerkt ]

Als je kind in de knel zit in de regio Utrecht en haast geboden is: mail ons! Voor de achtergrond waarom dit belangrijk is: zie de paragraaf "Achter de schermen gebeurt wel degelijk iets..." bij Wat doen wij?

In Typisch voorbeeld van problematiek beschrijven wij terugkerende patronen in de problemen waarvoor ouders onze hulp inroepen.

Als school voor jouw kind niet goed lukt, is het goed om eerst te begrijpen wat de regels met betrekking tot Passend Onderwijs zijn. Hierover kun je informatie vinden bij Hoe moeten scholen Passend Onderwijs bieden? , bij Wat zegt de Wet over onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben? en bij Jurisprudentie over toelating en zorgplicht bij passend onderwijs

Wil je tips voor een goed gesprek op school? Zie Voorbereidingstips bij belangrijke gesprekken met school of samenwerkingsverband. Kijk ook bij onze pagina Maatwerkmogelijkheden op de middelbare school om inspiratie op te doen. Als je er samen uit kunt komen en escalatie niet nodig is, dan is dat altijd beter.

Zie je echt geen andere uitweg meer en wil je weten welke escalatiemogelijkheden er zijn? Zie Escalatieroute bij conflicten over passend onderwijs, inclusief belangrijke informatie over onderwijsconsulenten, thuiszitters en vrijstellingen van de leerplicht.

Mocht je kind (tijdelijk) niet meer naar school kunnen, dan is het goed om te weten dat de Tweede Kamer zich langzamerhand realiseert dat bij de naar schatting meer dan 16.000 thuiszitters ook duizenden kinderen zitten die wel kunnen leren, alleen niet op de standaardmanier die scholen aanbieden. Zie onze berichten over de Landelijke politiek.

Schoolorganisatie

Geplaatst 3 nov. 2014 14:07 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 28 jan. 2016 10:06 bijgewerkt ]

Op deze themapagina staat informatie over hoe een school zodanig georganiseerd kan worden dat leerlingen met autisme en cognitief talent zo goed mogelijk ondersteund worden.
 • Organiseer eens een ABC : Autisme Belevings Circuit. De deelnemers moeten een aantal opdrachten uitvoeren, waarbij grote onduidelijkheid heerst en waarbij bovendien een groot aantal externe prikkels de concentratie verstoort. Gevolg: irritatie, ongeduld, boosheid en deelnemers die het bijltje erbij neergooien. Kortom: precies de ervaringen, die leerlingen met autisme dagelijks een groot aantal keren ervaren. Na de uitleg dat dit gevoel hen opzettelijk bezorgd is, zijn de meeste deelnemers heel enthousiast over de workshop. Iedereen die werkt met autistische leerlingen zou een keer aan deze workshop moeten deelnemen!
 • Wilt u graag wat meer ondersteuning bieden voor leerlingen met autisme die het niet redden in een reguliere klas? Bekijk de verschillende mogelijkheden, met praktijkvoorbeelden, in onze Preventiepiramide: keuzemenu voor scholen. Een van de meest populaire arrangementen voor passend onderwijs is trajectbegeleiding, waar niet alleen kinderen met autisme mee gebaat zijn, maar alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op school.

 • Folder Onderwijs (2014) van de VWS-werkgroep Vanuit autisme bekeken. Enkele citaten:
  • Schoolleiders: bied flexibiliteit, bijvoorbeeld in schooltijden, aantal vakken, plek om tot rust te komen.
  • Schoolleiders: richt intern expertiseteam op dat docenten samen met ouders kan ondersteunen bij autisme.
  • Schoolbesturen: stimuleer het aanbieden van pauzeplekken, trajectbegeleiding, I-klassen.
  • Schoolbesturen: geef ook ruimte aan initiatieven/experimenten die uitval en thuiszitters voorkomen.

 • Veel leerlingen met autisme hebben een disharmonisch profiel: ze zijn bijvoorbeeld heel goed in exacte vakken maar niet in talen, of andersom. Dan is het goed te weten dat het wettelijk toegestaan is om leerlingen voor sommige vakken op een hoger niveau examen te laten doen. Bijvoorbeeld: een havo-leerling mag het wiskunde-examen op vwo-niveau doen.

Onderwijsbeleid

Geplaatst 3 nov. 2014 14:01 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 11 mei 2018 14:37 bijgewerkt ]

Bent u betrokken bij het maken van onderwijsbeleid in Utrecht of omgeving, of voor heel Nederland? Vindt u dat het onderwijs in de regio een dekkend aanbod moet omvatten voor alle leerlingen met autisme en havo/vwo-niveau? Dan is onderstaande informatie iets voor u:

Begrijpen van de onderwijsbehoeften van leerlingen met autisme en cognitief talent

Informatie over goed werkende onderwijsvormen voor deze doelgroep

 • Wilt u weten welke goede praktijkvoorbeelden er zijn en hoe ze ingedeeld kunnen worden in verschillende participatieniveaus? Bekijk onze Preventiepiramide: keuzemenu voor scholen
 • Diverse scholen in Nederland hebben al jaren ervaring met onderwijsarrangementen zoals genoemd in de preventiepiramide. Zie de School-voorbeelden in Nederland
 • Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht heeft deze ervaringen in het land vertaald naar de ideale school voor Utrecht: het (fictieve) Stad & Land College.
 • De werkgroep Vanuit Autisme Bekeken van het ministerie van VWS geeft in hun folder Onderwijs (2014):
  • Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden: Draag een inclusieve visie uit. In een inclusieve visie staan de mogelijkheden van kinderen centraal, en is er ruimte voor kinderen om anders te zijn. Anders zijn is geen beperking, het is een uitgangspunt.
  • Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden: Stimuleer het aanbieden van pauzeplekken, trajectbegeleiding, i-klassen. Geef ook ruimte aan (buitenschoolse) initiatieven en experimenten die uitval en thuiszitters voorkomen.

Hoe breed worden onze voorstellen gedragen?

 • Wilt u begrijpen hoe hiaten in het Utrechtse onderwijsaanbod een grotere groep mensen raakt dan alleen de leerlingen en hun ouders? Bekijk de meer dan 1200 ondertekeningen van onze petitie (zomer 2013), waar veel ondertekeningen bij zitten van ouders, familie en vrienden, en ook vele onderwijs- en zorgprofessionals. Ook bij Ondersteuners van ons initiatief vindt u uitspraken van onderwijs- en zorgprofessionals. 
 • In januari 2014 vulden maar liefst 80 ouders uit de provincie Utrecht een ouderenquête in. Uit de resultaten van de ouderenquête blijkt dat de ouders hun kind het liefst naar een reguliere school laten gaan, maar dat ze verwachten dat er toch andere onderwijsarrangementen nodig zijn. 
 • In juli 2014 reageerden meer dan 40 ouders op een oproep voor wie nog geen passend onderwijs voor hun kind had gevonden voor na de zomervakantie, zie Zomer 2014: inventarisatie kinderen Utrecht die urgent passende school zoeken
 • Inmiddels hebben de ouders van meer dan 300 leerlingen met autisme die beter havo/vwo-onderwijs zoeken voor hun kind met autisme zich aangesloten bij onze stichting.

Stand van zaken bij bestuurlijke organisaties

Ondersteuning buiten school

Geplaatst 3 nov. 2014 14:00 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 6 mei 2018 13:48 bijgewerkt ]

Dit thema toont manieren waarop ouders van kinderen met autisme en cognitief talent ondersteuning kunnen vinden.

Bekijk onze Agenda voor een overzicht van interessante bijeenkomsten in de regio voor jou als ouder of voor je kind.

Wil je graag weten wat andere mensen tegenkomen die in een vergelijkbare situatie zitten? Bekijk de mogelijkheden voor Lotgenotencontact en/of lees de Persoonlijke verhalen van ouders.

We verzamelden een aantal instituten in de regio Utrecht die regelmatig cursussen/trainingen organiseren voor dit soort kinderen en/of hun ouders: Cursussen/trainingen in en om Utrecht, inclusief Brugklastrainingen.

Zeker de moeite waard, is meedoen met een ABC oftewel Autisme Belevings Circuit, om meer begrip te krijgen voor wat je kind met autisme meemaakt, en hem/haar daardoor beter te kunnen helpen. Kijk op Autismebelevingscircuit.

De mede door ons opgerichte Coöperatie Ouderkracht voor 't kind biedt veel leerzame informatie voor ouders van een zorgintensief kind, zowel op het gebied van onderwijs als op het gebied van jeugdhulp. Via hun regionale structuur kunnen ze ook individuele hulp bieden.

Als je wil weten welke medische behandelingen aanbevolen worden, bekijk Welke behandelingen werken bij autisme en welke niet?

Ben je ouder van een kind met autisme en krijg je vervelende opmerkingen van je omgeving? Je bent niet de enige! Zie een aantal veelgehoorde opmerkingen en het gevatte antwoord dat je zou kunnen geven op Dit geloof je niet! Wat de moeder van een autist allemaal te horen krijgt... . Een ander maakte onderstaand mooie lijstje van wat je niet moet zeggen tegen iemand met een ASS / ADHD kind:

 

1-7 of 7