Thema's‎ > ‎

Onderwijsbeleid

Geplaatst 3 nov. 2014 14:01 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 11 mei 2018 14:37 bijgewerkt ]
Bent u betrokken bij het maken van onderwijsbeleid in Utrecht of omgeving, of voor heel Nederland? Vindt u dat het onderwijs in de regio een dekkend aanbod moet omvatten voor alle leerlingen met autisme en havo/vwo-niveau? Dan is onderstaande informatie iets voor u:

Begrijpen van de onderwijsbehoeften van leerlingen met autisme en cognitief talent

Informatie over goed werkende onderwijsvormen voor deze doelgroep

 • Wilt u weten welke goede praktijkvoorbeelden er zijn en hoe ze ingedeeld kunnen worden in verschillende participatieniveaus? Bekijk onze Preventiepiramide: keuzemenu voor scholen
 • Diverse scholen in Nederland hebben al jaren ervaring met onderwijsarrangementen zoals genoemd in de preventiepiramide. Zie de School-voorbeelden in Nederland
 • Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht heeft deze ervaringen in het land vertaald naar de ideale school voor Utrecht: het (fictieve) Stad & Land College.
 • De werkgroep Vanuit Autisme Bekeken van het ministerie van VWS geeft in hun folder Onderwijs (2014):
  • Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden: Draag een inclusieve visie uit. In een inclusieve visie staan de mogelijkheden van kinderen centraal, en is er ruimte voor kinderen om anders te zijn. Anders zijn is geen beperking, het is een uitgangspunt.
  • Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden: Stimuleer het aanbieden van pauzeplekken, trajectbegeleiding, i-klassen. Geef ook ruimte aan (buitenschoolse) initiatieven en experimenten die uitval en thuiszitters voorkomen.

Hoe breed worden onze voorstellen gedragen?

 • Wilt u begrijpen hoe hiaten in het Utrechtse onderwijsaanbod een grotere groep mensen raakt dan alleen de leerlingen en hun ouders? Bekijk de meer dan 1200 ondertekeningen van onze petitie (zomer 2013), waar veel ondertekeningen bij zitten van ouders, familie en vrienden, en ook vele onderwijs- en zorgprofessionals. Ook bij Ondersteuners van ons initiatief vindt u uitspraken van onderwijs- en zorgprofessionals. 
 • In januari 2014 vulden maar liefst 80 ouders uit de provincie Utrecht een ouderenquête in. Uit de resultaten van de ouderenquête blijkt dat de ouders hun kind het liefst naar een reguliere school laten gaan, maar dat ze verwachten dat er toch andere onderwijsarrangementen nodig zijn. 
 • In juli 2014 reageerden meer dan 40 ouders op een oproep voor wie nog geen passend onderwijs voor hun kind had gevonden voor na de zomervakantie, zie Zomer 2014: inventarisatie kinderen Utrecht die urgent passende school zoeken
 • Inmiddels hebben de ouders van meer dan 300 leerlingen met autisme die beter havo/vwo-onderwijs zoeken voor hun kind met autisme zich aangesloten bij onze stichting.

Stand van zaken bij bestuurlijke organisaties