Thema's‎ > ‎

Schoolorganisatie

Geplaatst 3 nov. 2014 14:07 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 5 jan. 2020 00:51 bijgewerkt ]
Op deze themapagina staat informatie over hoe een school zodanig georganiseerd kan worden dat leerlingen met autisme en cognitief talent zo goed mogelijk ondersteund worden.
 • Organiseer eens een ABC : Autisme Belevings Circuit. De deelnemers moeten een aantal opdrachten uitvoeren, waarbij grote onduidelijkheid heerst en waarbij bovendien een groot aantal externe prikkels de concentratie verstoort. Gevolg: irritatie, ongeduld, boosheid en deelnemers die het bijltje erbij neergooien. Kortom: precies de ervaringen, die leerlingen met autisme dagelijks een groot aantal keren ervaren. Na de uitleg dat dit gevoel hen opzettelijk bezorgd is, zijn de meeste deelnemers heel enthousiast over de workshop. Iedereen die werkt met autistische leerlingen zou een keer aan deze workshop moeten deelnemen!
 • Wilt u graag wat meer ondersteuning bieden voor leerlingen met autisme die het niet redden in een reguliere klas? Bekijk de verschillende mogelijkheden, met praktijkvoorbeelden, in onze Preventiepiramide: keuzemenu voor scholen. Een van de meest populaire arrangementen voor passend onderwijs is trajectbegeleiding, waar niet alleen kinderen met autisme mee gebaat zijn, maar alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op school.

 • Folder Onderwijs (2014) van de VWS-werkgroep Vanuit autisme bekeken. Enkele citaten:
  • Schoolleiders: bied flexibiliteit, bijvoorbeeld in schooltijden, aantal vakken, plek om tot rust te komen.
  • Schoolleiders: richt intern expertiseteam op dat docenten samen met ouders kan ondersteunen bij autisme.
  • Schoolbesturen: stimuleer het aanbieden van pauzeplekken, trajectbegeleiding, I-klassen.
  • Schoolbesturen: geef ook ruimte aan initiatieven/experimenten die uitval en thuiszitters voorkomen.

 • Veel leerlingen met autisme hebben een disharmonisch profiel: ze zijn bijvoorbeeld heel goed in exacte vakken maar niet in talen, of andersom. Dan is het goed te weten dat het wettelijk toegestaan is om leerlingen voor sommige vakken op een hoger niveau examen te laten doen. Bijvoorbeeld: een havo-leerling mag het wiskunde-examen op vwo-niveau doen.