Thema's‎ > ‎

Thuiszitters

Geplaatst 3 nov. 2014 14:01 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 7 jun. 2020 02:10 bijgewerkt ]
Als het op geen enkele school lukt, komen kinderen thuis te zitten. Dat is voor de ouders en vooral voor de leerling zelf meestal een heftige situatie. Die voelt zich vaak ellendig, mislukt, buitengesloten, terwijl je best wil en kan leren, alleen niet in die omstandigheden. Er kan sprake zijn van een schooltrauma. Hoe langer het duurt, hoe meer je mist van school, en al gauw zorgen een paar weken thuis zitten voor het missen van een heel leerjaar. Er zijn ouders die hun baan moeten opzeggen en/of extra uitgaven hebben om toch een vorm van onderwijs te regelen voor hun kind.

Actueel: de stichting van Prinses Laurentien vraagt thuiszitters 14-20 jaar om hun verhaal en ideeën te delen.

Hoeveel thuiszitters zijn er eigenlijk in Nederland?
Als de overheid en de onderwijswereld het hebben over aantallen thuiszitters, zijn er grote verschillen in welke kinderen meegeteld worden en welke niet. De aantallen in de media zijn het topje van de ijsberg. Zie hiervoor onze uitleg bij Verschillende definities van thuiszitters

Voor de categorieën van thuiszitters waar de cijfers van gepubliceerd zijn, houden wij de totalen bij op onze pagina Thuiszitters: aantallen zoals opgegeven door de overheid, en omdat de officiële instanties hen vaak niet meetellen, vragen wij speciaal aandacht voor Thuiszitters: vrijstellingen 5a sinds 2002.

De laatste nieuwtjes en achtergrondinformatie over thuiszitters vind je op onze belangrijkste pagina over dit onderwerp: Thuiszitters: aantallen zoals opgegeven door de overheid.

Thuiszitters per gemeente
Voor de gemeente Utrecht kun je de aantallen thuiszitters vinden op Thuiszitters gemeente Utrecht: aantallen vanaf 2012.
Wil je weten hoeveel thuiszitters er in jouw regio zijn? Zie Hoeveel thuiszitters heeft mijn gemeente?

Drie maanden
Er is een magische grens van drie maanden: in sommige gevallen wordt een thuiszitter die korter thuis zit dan drie maanden niet meegeteld in de aantallen thuiszitters. Op onze pagina Thuiszitterspact: ambitie dat in 2020 geen enkel kind langer dan 3 maanden thuis leggen wij uit waarom en in hoeverre de ambities van het thuiszitterspact gehaald zijn.

Grote steden
Met de gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs van de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) zijn nog verdergaande afspraken gemaakt over het terugdringen van het aantal thuiszitters. Zie G4 Thuiszittersaanpak, cijfers Utrecht.

Bijzondere onderwijsvormen
Voor kinderen die niet tot leren kunnen komen op de reguliere scholen of in het speciaal onderwijs, gaan ouders natuurlijk op zoek naar bijzondere oplossingen. Zo zijn er in Nederland enkele tientallen zogenaamde "Miep-Ziek-contracten" afgesloten, zie Miep Ziek contracten openbaar gemaakt. Een andere mogelijkheid is Thuisonderwijs.
Wat volgens ons al veel zou helpen is als de reguliere klassen kleiner zouden worden, zie ons Pleidooi voor kleine klassen. En een voorbeeld voor Nederland is Inclusief onderwijs in Noorwegen voor kinderen met autisme.

Thuiszitters met autisme en/of hoogbegaafdheid
Er zijn geen officiële cijfers over het percentage thuiszitters dat een vorm van autisme en/of hoogbegaafdheid heeft, maar diverse instanties vermoeden dat het er relatief veel zijn, omdat juist voor hen weinig passend aanbod beschikbaar is. Zie bijvoorbeeld: