Thema's‎ > ‎

Thuiszitters

Geplaatst 3 nov. 2014 14:01 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 20 jun. 2021 10:14 bijgewerkt ]
IJsberg met aantallen thuiszitters 2019-2020
Als het op geen enkele school lukt, komen kinderen thuis te zitten. Dat is voor de ouders en vooral voor de leerling zelf meestal een heftige situatie. Die voelt zich vaak ellendig, mislukt, buitengesloten, terwijl je best wil en kan leren, alleen niet in die omstandigheden. Er kan sprake zijn van een schooltrauma. Hoe langer het duurt, hoe meer je mist van school, en al gauw zorgen een paar weken thuis zitten voor het missen van een heel leerjaar. Er zijn ouders die hun baan moeten opzeggen en/of extra uitgaven hebben om toch een vorm van onderwijs te regelen voor hun kind.

Hoeveel thuiszitters zijn er eigenlijk in Nederland?
Als de overheid en de onderwijswereld het hebben over aantallen thuiszitters, zijn er grote verschillen in welke kinderen meegeteld worden en welke niet. De genoemde aantallen zijn vaak het topje van de ijsberg. Zie hiervoor onze uitleg bij Verschillende definities van thuiszitters

Voor de categorieën van thuiszitters waar de cijfers van gepubliceerd zijn, houden wij de totalen bij op onze pagina Thuiszitters: aantallen zoals opgegeven door de overheid. Dat zijn er ongeveer 15.000, zie ook het plaatje van de ijsberg hiernaast. Omdat de officiële instanties vrijstellingen 5a vaak niet meetellen, vragen wij speciaal aandacht voor deze categorie van Thuiszitters: vrijstellingen 5a sinds 2002

Linksonder naast de ijsberg staat "Diverse kinderen volgen wel onderwijs maar met groot uitvalrisico omdat het onvoldoende passend is". Boze Ouders tweette terecht: De afwezigheid van passend onderwijs kan door een leek geïnterpreteerd worden als “voldoet niet aan wensenlijstje ouders”. Maar niets is minder waar. Het betekent vaak: “Er is geen school die het kind wil aannemen” of “Het kind krijgt niet de ondersteuning die het nodig heeft.” Zie Hoe moeten scholen Passend Onderwijs bieden? De zorgplicht in het kort

Elke thuiszitter betekent een gezin waar een kind niet naar school kan, waar de ouders iets anders moeten verzinnen om het kind tot ontwikkeling te laten komen. En dit terwijl het kind zich vaak mislukt en afgewezen voelt. Moet je je voorstellen wat dat voor impact op het kind en het gezin heeft!

De laatste nieuwtjes en achtergrondinformatie over thuiszitters vind je op onze belangrijkste pagina over dit onderwerp: Thuiszitters: aantallen zoals opgegeven door de overheid.

Thuiszitters met autisme en/of hoogbegaafdheid
Er zijn geen officiële cijfers over het percentage thuiszitters dat een vorm van autisme en/of hoogbegaafdheid heeft, maar diverse instanties vermoeden dat het er relatief veel zijn, omdat juist voor hen weinig passend aanbod beschikbaar is. Zie bijvoorbeeld:
Thuiszitters per gemeente
Voor de gemeente Utrecht kun je de aantallen thuiszitters vinden op Thuiszitters gemeente Utrecht: aantallen vanaf 2012.
Wil je weten hoeveel thuiszitters er in jouw regio zijn? Zie Hoeveel thuiszitters heeft mijn gemeente?

Drie maanden
Er is een magische grens van drie maanden: in sommige gevallen wordt een thuiszitter die korter thuis zit dan drie maanden niet meegeteld in de aantallen thuiszitters. Op onze pagina Thuiszitters: langer dan 3 maanden thuis vind je statistieken over de aantallen kinderen die langer dan 3 maanden thuis zitten, wat men is gaan tellen als gevolg van het Thuiszitterspact.

Grote steden
Met de gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs van de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) zijn in 2017 nog verdergaande afspraken gemaakt over het terugdringen van het aantal thuiszitters. Zie G4 Thuiszittersaanpak, cijfers Utrecht. Over die afspraken hoor je niemand meer sinds het Thuiszitterspact afgeblazen is.

Bijzondere onderwijsvormen
Voor kinderen die niet tot leren kunnen komen op de reguliere scholen of in het speciaal onderwijs, gaan ouders natuurlijk op zoek naar bijzondere oplossingen. Zo zijn er in Nederland enkele tientallen zogenaamde "Miep-Ziek-contracten" afgesloten, zie Miep Ziek contracten openbaar gemaakt. Een andere mogelijkheid is Thuisonderwijs.
Wat volgens ons al veel zou helpen is als de reguliere klassen kleiner zouden worden, zie ons Pleidooi voor kleine klassen. En een voorbeeld voor Nederland is Inclusief onderwijs in Noorwegen voor kinderen met autisme.