Thuiszitters gemeente Utrecht: aantallen vanaf 2012


In de tabellen hieronder kun je de cijfers terugvinden van de in de gemeente Utrecht geregistreerde thuiszitters in de verschillende categorieën. Er zijn ook thuiszitters die niet geregistreerd staan, omdat ze wel bij een school ingeschreven staan, maar volgens de school geoorloofd afwezig zijn, die zijn niet meegeteld hieronder. Zie de uitleg over verborgen thuiszitters op onze pagina Verschillende definities van thuiszitters.

Voor de landelijke cijfers, zie onze pagina Thuiszitters: aantallen zoals opgegeven door de overheid

De eerste tabel geeft de aantallen thuiszitters van leerplichtige leeftijd van de hele gemeente Utrecht, de tweede tabel die van het voortgezet onderwijs (middelbare schoolleeftijd) van de gemeente Utrecht.
Thuiszitters in de gemeente Utrecht (klik op getal om naar de bron van dat getal te gaan) 2016/20172015/2016 2014/2015 2013/2014
(pionier VO Utrecht had dit schooljaar al zorgplicht)
2012/2013
1. Niet ingeschreven op school en geen vrijstelling leerplicht ("absoluut verzuim") 3747 102 132 91
2. Vrijstelling leerplicht omdat de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school te worden toegelaten (art. 5 onder a Leerplichtwet, waaronder veel hoogbegaafden en kinderen met autisme) 151132 86 85 50
3. Ingeschreven op school maar bezoekt (ongeoorloofd) al minimaal 4 weken niet of in deeltijd, en leerplichtambtenaar weet ervan (de categorie waar de scholen verantwoordelijk voor zijn, "langdurig relatief verzuim") 145181 149 147 (49+98) 144 (56+88)
3.1 aan begin van schooljaar
  41  41   44    49    56
3.2 toename in loop van schooljaar
  104  140   105    98    88
4.1 Verborgen thuiszitters die ingeschreven staan op school maar al minimaal 4 weken de school niet of in deeltijd bezoeken, en leerplichtambtenaar weet er NIET van omdat school het verzuim als "geoorloofd" beschouwt ?? ? ? ?
4.2 Verborgen thuiszitters die voor onbepaalde tijd geschorst zijn, waarvan de ouders illegaal zijn, of die vrijstelling van geregeld schoolbezoek hebben onder artikel 11 Leerplichtwet omdat het onderwijs onvoldoende passend voor hen is ?? ? ? ?
TOTAAL thuiszitters (kinderen zonder onderwijs) in de gemeente Utrecht > 333> 360 > 337 > 364 > 285
TOTAAL aantal in Utrecht woonachtige leerlingen (bron: Jaarverslag Leerlingzaken van het betreffende jaar) 53.43952.029 50.691 50.302 49.097
Aantal thuiszitters per 1000 leerlingen in de gemeente Utrecht > 6,2> 6,9 > 6.6 > 7,2 > 5,8

Bronnen:


Thuiszitters in het voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht (klik op getal om naar de bron van dat getal te gaan) 2016/2017 VO2015/2016 VO 2014/2015 VO 2013/2014 VO
(dit schooljaar al zorgplicht)
2012/2013 VO
1. Niet ingeschreven op school en geen vrijstelling leerplicht ("absoluut verzuim") 1114 32 42 15
2. Vrijstelling leerplicht omdat de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school te worden toegelaten (art. 5 onder a Leerplichtwet, waaronder veel hoogbegaafden en kinderen met autisme) 46? (naar verhouding #leerlingen)39? (naar verhouding #leerlingen) 25? (naar verhouding #leerlingen) 24? (naar verhouding #leerlingen) 14? (naar verhouding #leerlingen)
3. Ingeschreven op school maar bezoekt (ongeoorloofd) al minimaal 4 weken niet of in deeltijd, en leerplichtambtenaar weet ervan (de categorie waar de scholen verantwoordelijk voor zijn, "langdurig relatief verzuim") 65 (13+52)81 (19+62) 88 (26+62) 87 (28+59) 80 (29+51)
3.1 aan begin van schooljaar
  13  19   26    28    29
3.2 toename in loop van schooljaar
  52  62   62    59    51
4.1 Verborgen thuiszitters die ingeschreven staan op school maar al minimaal 4 weken de school niet of in deeltijd bezoeken, en leerplichtambtenaar weet er NIET van omdat school het verzuim als "geoorloofd" beschouwt ?? ? ? ?
4.2 Verborgen thuiszitters die voor onbepaalde tijd geschorst zijn, waarvan de ouders illegaal zijn, of die vrijstelling van geregeld schoolbezoek hebben onder artikel 11 Leerplichtwet omdat het onderwijs onvoldoende passend voor hen is ?? ? ? ?
TOTAAL thuiszitters (kinderen zonder onderwijs) >122>134 >145 >153 >109
TOTAAL in Utrecht woonachtige leerlingen voortgezet onderwijs 16.22015.541 14.691 14.054 13.284
Aantal thuiszitters per 1000 voortgezet onderwijs Utrecht > 7,5> 8,6 > 9,9 > 10,9 > 8,2