Thuiszitters gemeente Utrecht: aantallen vanaf 2012

Het aantal thuiszitters in de gemeente Utrecht is sinds 2018/2019 stabiel op 8,1 per 1.000 leerplichtigen. Er is wel een verschuiving gaande: er zijn minder thuiszitters die staan ingeschreven op een school. Dat betekent dat scholen voor die thuiszitters geen moeite meer doen om te proberen hen van onderwijs te voorzien. Een andere verschuiving is dat er minder thuiszitters afkomstig zijn uit het basis- en voortgezet onderwijs, maar meer uit het (voortgezet) speciaal onderwijs en mbo.

In het diagram "Aantallen thuiszitters gemeente Utrecht inclusief vrijstellingen 5a" kun je zien dat in 2019/2020 het absolute aantal thuiszitters in Utrecht is toegenomen, ondanks dat niet alle relatief verzuim meegeteld hoefde te worden in de coronaperiode. Als dat wel meegeteld zou zijn zou het aantal thuiszitters waarschijnlijk nog groter geweest zijn. Het totaal aantal Utrechtse thuiszitters volgens de brede definitie is hoger dan ooit sinds 2012: 392 kinderen/jongeren.

Thuiszitters Utrecht per 1.000 leerplichtigenIn het diagram "Thuiszitters gemeente Utrecht per 1.000 leerplichtigen, incl. vrijstellingen 5a" is te zien dat het aantal thuiszitters per 1.000 leerplichtigen in Utrecht gelijk is gebleven. Er was een dalende lijn vanaf 2015, maar in 2018/2019 is het aantal per 1.000 weer gestegen tot hoger dan het ooit geweest is na de invoering van passend onderwijs, en in 2019/2020 was dat aantal per 1.000 hetzelfde als het jaar daarvoor. Het totaal aantal Utrechtse thuiszitters inclusief vrijstellingen 5a is nu 8,1 per 1.000, terwijl het er in 2017/2018 nog 6,5 per 1.000 waren.
In dit diagram per 1.000 leerplichtigen kun je ook zien dat het aandeel van het VO (middelbare scholen) is gedaald, wat volledig gecompenseerd is door de groei in de vrijstellingen 5a en de thuiszitters van andere onderwijssoorten.

In de tabellen hieronder kun je de cijfers terugvinden die de basis vormen van de diagrammen op deze pagina. Er is een tabel voor de gemeente Utrecht als geheel, en voor alleen het voortgezet onderwijs van de gemeente Utrecht.

Er zijn ook thuiszitters die niet geregistreerd staan, omdat ze wel bij een school ingeschreven staan, maar volgens de school geoorloofd afwezig zijn ("ziek", toestemming om thuis te blijven of zelfs niet welkom op school), die zijn niet meegeteld hieronder. Zie de uitleg over verborgen thuiszitters op onze pagina Verschillende definities van thuiszitters.

Voor de landelijke cijfers, zie onze pagina Thuiszitters: aantallen zoals opgegeven door de overheid

Tabel gemeente Utrecht

De eerste tabel geeft de aantallen thuiszitters van leerplichtige leeftijd van de hele gemeente Utrecht.

Thuiszitters in de gemeente Utrecht (bronnen: zie hieronder) 2019/20202018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
(pionier VO Utrecht had dit schooljaar al zorgplicht)
2012/2013
1. Niet ingeschreven op school en geen vrijstelling leerplicht ("absoluut verzuim") 9762 46 37 47 102 132 91
2. Vrijstelling leerplicht omdat de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school te worden toegelaten (art. 5 onder a Leerplichtwet, waaronder veel hoogbegaafden en kinderen met autisme) 158143 126 151 132 86 85 50
3. Ingeschreven op school maar bezoekt (ongeoorloofd) al minimaal 4 weken niet of in deeltijd, en leerplichtambtenaar weet ervan (de categorie waar de scholen verantwoordelijk voor zijn, "langdurig relatief verzuim") 137177 132 145 181 149 147 (49+98) 144 (56+88)
3.1 aan begin van schooljaar (bron: Jaarverslag Leerlingzaken van het betreffende jaar)
 30   21    44   41   41   44    49    56
3.2 toename in loop van schooljaar (bron: Jaarverslag Leerlingzaken van het betreffende jaar)
 107   156    88   104   140   105    98    88
Verborgen thuiszitters (zie Verschillende definities van thuiszitters) ?? ? ? ? ? ? ?
TOTAAL thuiszitters (kinderen zonder onderwijs) in de gemeente Utrecht > 392> 382 > 304 > 333 > 360 > 337 > 364 > 285
TOTAAL aantal leer- en kwalificatieplichtigen in Utrecht 48.176 47.443 46.729 46.298 45.678 42.823

Aantal thuiszitters per 1.000 in de gemeente Utrecht > 8,1> 8,1 > 6,5 > 7,2 > 7,9 > 7,9


Tabel regulier voortgezet onderwijs Utrecht

De tweede tabel geeft de aantallen thuiszitters van het voortgezet onderwijs (middelbare schoolleeftijd) van de gemeente Utrecht.

Thuiszitters in het reguliere Voortgezet Onderwijs in de gemeente Utrecht 2019/2020 VO2018/2019 VO 2017/2018 VO 2016/2017 VO 2015/2016 VO 2014/2015 VO 2013/2014 VO
(dit schooljaar al zorgplicht)
2012/2013 VO
1. Niet ingeschreven op school en geen vrijstelling leerplicht ("absoluut verzuim") 2614 13 11 14 32 42 15
2. Vrijstelling leerplicht omdat de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school te worden toegelaten (art. 5 onder a Leerplichtwet, waaronder veel hoogbegaafden en kinderen met autisme) 117 ? ? ? ? ? ?
3. Ingeschreven op school maar bezoekt (ongeoorloofd) al minimaal 4 weken niet of in deeltijd, en leerplichtambtenaar weet ervan (de categorie waar de scholen verantwoordelijk voor zijn, "langdurig relatief verzuim") 5081 61 65 81 88 87 80
3.1 aan begin van schooljaar
 11   10    17   13   19   26    28    29
3.2 toename in loop van schooljaar
 39   71    44   52   62   62    59    51
Verborgen thuiszitters (zie Verschillende definities van thuiszitters) ?? ? ? ? ? ? ?
TOTAAL thuiszitters (kinderen zonder onderwijs) > 87>102 >74 >76 >95 >120 >129 >95
TOTAAL in Utrecht woonachtige leerlingen voortgezet onderwijs 17.78517.299 16.916 16.214 15.532 14.621 14.056 13.269
Aantal thuiszitters per 1.000 voortgezet onderwijs Utrecht (excl. vrijstellingen 5a) > 4,9>5,9 >4,4 > 4,7 > 6,1 > 8,2 > 9,2 > 7,2

Extra bron voor VO:

Gerelateerd