Thuiszitters gemeente Utrecht: aantallen vanaf 2012

Op 11 december 2019 verscheen in het AD het artikel Aantal Utrechtse kinderen dat niet naar school gaat, stijgt weer. Daarin staat dat het aantal thuiszitters in Utrecht is gestegen van 132 in 2017/2018 naar 171 in 2018/2019, waarbij de groei vooral in het basisonderwijs en het mbo zit. Het Jaarverslag Leerlingzaken 2018/2019 met alle cijfers is nog niet gepubliceerd op www.utrecht.nl. Daarom kunnen wij onze tabellen nog niet bijwerken, want de enige categorie die in het krantenartikel wordt genoemd is de blauwe: langdurig relatief verzuim (thuiszitters die wel ingeschreven staan op een school). We zijn heel benieuwd naar de nieuwe aantallen van de groene en de rode categorie: de vrijstellingen 5a en het absoluut verzuim (de thuiszitters zonder vrijstelling en zonder schoolinschrijving).

In de tabellen hieronder kun je de cijfers terugvinden van de in de gemeente Utrecht geregistreerde thuiszitters in de verschillende categorieën. Er is een tabel voor de gemeente Utrecht als geheel, en voor alleen het Voortgezet Onderwijs van de gemeente Utrecht.

Er zijn ook thuiszitters die niet geregistreerd staan, omdat ze wel bij een school ingeschreven staan, maar volgens de school geoorloofd afwezig zijn ("ziek"), die zijn niet meegeteld hieronder. Zie de uitleg over verborgen thuiszitters op onze pagina Verschillende definities van thuiszitters.

Voor de landelijke cijfers, zie onze pagina Thuiszitters: aantallen zoals opgegeven door de overheidDe eerste tabel geeft de aantallen thuiszitters van leerplichtige leeftijd van de hele gemeente Utrecht, de tweede tabel die van het voortgezet onderwijs (middelbare schoolleeftijd) van de gemeente Utrecht.
Thuiszitters in de gemeente Utrecht (klik op getal om naar de bron van dat getal te gaan) 2017/20182016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
(pionier VO Utrecht had dit schooljaar al zorgplicht)
2012/2013
1. Niet ingeschreven op school en geen vrijstelling leerplicht ("absoluut verzuim") 4637 47 102 132 91
2. Vrijstelling leerplicht omdat de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school te worden toegelaten (art. 5 onder a Leerplichtwet, waaronder veel hoogbegaafden en kinderen met autisme) 126151 132 86 85 50
3. Ingeschreven op school maar bezoekt (ongeoorloofd) al minimaal 4 weken niet of in deeltijd, en leerplichtambtenaar weet ervan (de categorie waar de scholen verantwoordelijk voor zijn, "langdurig relatief verzuim") 132145 181 149 147 (49+98) 144 (56+88)
3.1 aan begin van schooljaar (bron: Jaarverslag Leerlingzaken van het betreffende jaar)
   44  41   41   44    49    56
3.2 toename in loop van schooljaar (bron: Jaarverslag Leerlingzaken van het betreffende jaar)
   88  104   140   105    98    88
4.1 Verborgen thuiszitters die ingeschreven staan op school maar al minimaal 4 weken de school niet of in deeltijd bezoeken, en leerplichtambtenaar weet er NIET van omdat school het verzuim als "geoorloofd" beschouwt ("ziek") ?? ? ? ? ?
4.2 Verborgen thuiszitters die voor onbepaalde tijd geschorst zijn, waarvan de ouders illegaal zijn, of die vrijstelling van geregeld schoolbezoek hebben onder artikel 11 Leerplichtwet omdat het onderwijs onvoldoende passend voor hen is ?? ? ? ? ?
TOTAAL thuiszitters (kinderen zonder onderwijs) in de gemeente Utrecht > 304> 333 > 360 > 337 > 364 > 285
TOTAAL aantal in Utrecht woonachtige leerlingen (bron: Jaarverslag Leerlingzaken van het betreffende jaar) 54.38153.439 52.029 50.691 50.302 49.097
Aantal thuiszitters per 1000 leerlingen in de gemeente Utrecht > 5,6> 6,2 > 6,9 > 6.6 > 7,2 > 5,8

Bronnen:

Thuiszitters in het Voortgezet Onderwijs in de gemeente Utrecht (bron: Jaarverslag Leerlingzaken van het betreffende jaar) 2017/2018 VO2016/2017 VO 2015/2016 VO 2014/2015 VO 2013/2014 VO
(dit schooljaar al zorgplicht)
2012/2013 VO
1. Niet ingeschreven op school en geen vrijstelling leerplicht ("absoluut verzuim") 1311 14 32 42 15
2. Vrijstelling leerplicht omdat de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school te worden toegelaten (art. 5 onder a Leerplichtwet, waaronder veel hoogbegaafden en kinderen met autisme) 39? (naar verhouding #leerlingen)46? (naar verhouding #leerlingen) 39? (naar verhouding #leerlingen) 25? (naar verhouding #leerlingen) 24? (naar verhouding #leerlingen) 14? (naar verhouding #leerlingen)
3. Ingeschreven op school maar bezoekt (ongeoorloofd) al minimaal 4 weken niet of in deeltijd, en leerplichtambtenaar weet ervan (de categorie waar de scholen verantwoordelijk voor zijn, "langdurig relatief verzuim") 61 (17+44)65 (13+52) 81 (19+62) 88 (26+62) 87 (28+59) 80 (29+51)
3.1 aan begin van schooljaar
   17  13   19   26    28    29
3.2 toename in loop van schooljaar
   44  52   62   62    59    51
4.1 Verborgen thuiszitters die ingeschreven staan op school maar al minimaal 4 weken de school niet of in deeltijd bezoeken, en leerplichtambtenaar weet er NIET van omdat school het verzuim als "geoorloofd" beschouwt ("ziek") ?? ? ? ? ?
4.2 Verborgen thuiszitters die voor onbepaalde tijd geschorst zijn, waarvan de ouders illegaal zijn, of die vrijstelling van geregeld schoolbezoek hebben onder artikel 11 Leerplichtwet omdat het onderwijs onvoldoende passend voor hen is ?? ? ? ? ?
TOTAAL thuiszitters (kinderen zonder onderwijs) >113>122 >134 >145 >153 >109
TOTAAL in Utrecht woonachtige leerlingen voortgezet onderwijs 16.92016.220 15.541 14.691 14.054 13.284
Aantal thuiszitters per 1000 voortgezet onderwijs Utrecht >6,7> 7,5 > 8,6 > 9,9 > 10,9 > 8,2


Gerelateerd