Tussen basisschool en brugklas: mogelijkheden voor een tussenjaar

Geplaatst 7 jan. 2015 00:35 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 13 feb. 2021 05:37 bijgewerkt ]
Zit je kind in groep 8, maar heb je het idee dat hij of zij volgend schooljaar nog niet toe is aan de middelbare school? Dan kun je een tussenjaar overwegen. In onze regio zijn daar verschillende mogelijkheden voor, die elk een eigen aanpak hebben. Je komt makkelijker in aanmerking voor een van deze scholen als je woont in het gebied van het betreffende samenwerkingsverband, daarom vermelden we per school welke gemeenten daaronder vallen.

"Brugklas 0"

Jan Ligthart brugjaar in Utrecht

Vanaf schooljaar 2021-2022 start het Gregorius College in Utrecht met het Jan Ligthart brugjaar. Van hun website: "Je krijgt net als op de basisschool les in een vast lokaal, van een vaste leerkracht. Je maakt kennis met vakken die je nu nog niet hebt. Vaak komen docenten naar ‘jouw’ lokaal toe. Soms, zoals bij gym, ga je naar het vaklokaal. Je leert hier bijvoorbeeld presenteren, je concentratie vergroten, of hoe jij het beste je leer- en maakwerk kunt plannen."

Parnassosklas in Amersfoort

Vanaf schooljaar 2020-2021 start het Johan van Oldenbarnevelt (JvO) gymnasium in Amersfoort met de Parnassosklas, een tweejarige eerste klas voor jonge, hoogbegaafde leerlingen, die gebaat zijn bij het ontwikkelen van executieve functies (bijvoorbeeld doorzettingsvermogen, frustratietolerantie, planningsvaardigheden) en metacognitieve vaardigheden (bijvoorbeeld reflectie en het bewust maken van onbewust gedrag) om in het voortgezet onderwijs een goede start te maken. Na twee jaar nemen de leerlingen plaats in de reguliere tweede klas van het JvO. 

Opstapklas in Zeist

In Zeist bestaat de "Opstapklas", een onderwijsvorm op een vmbo/mavo-school. Deze klas is bedoeld voor kinderen met een leerachterstand, of kinderen die bijvoorbeeld faalangst of gemis aan sociale vaardigheden hebben. 

Het lijkt al op de middelbare school, maar dan met een kleine klas en een beperkt aantal vaste docenten, en de mogelijkheid voor extra begeleiding in sociaal-emotionele vaardigheden. Na één jaar stromen de leerlingen door naar klas 1 van het voortgezet onderwijs (dat kan natuurlijk ook havo/vwo op een andere school zijn). 

In januari heeft de school een open dag.

Ouders schrijven hun kind in op het Openbaar VMBO en MAVO Zeist, dat hoort bij het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Zuidoost Utrecht (gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist).

"Tussenjaar voor hoogbegaafden"

Maupertussen in Driebergen

Particuliere school Maupertuus in Driebergen start in 2019/2020 met Maupertussen, een tussenjaar voor hoogbegaafden. De overheid bekostigt dit niet, ouders moeten dit zelf betalen. Een particuliere school kan tot 20.000 euro per jaar kosten, maar het is ons onbekend welk tarief Maupertuus hanteert.

"Groep 9"

Hier beschrijven we diverse basisscholen die full-time klassen voor hoogbegaafde/hoogintelligente leerlingen hebben. Ze zijn niet specifiek bedoeld om als tussenjaar te dienen, maar er zijn kinderen die groep 8 overgedaan hebben in een dergelijke klas om zich sociaal-emotioneel wat verder te kunnen ontwikkelen, voordat de overstap naar de middelbare school gemaakt wordt. Zit je kind in groep 8, en is hij/zij hoogbegaafd of hoogintelligent, maar sociaal-emotioneel nog wat jong? Dan zou je kunnen vragen of hij/zij groep 8 nog een keer over zou mogen doen in zo'n hoogbegaafdenklas / Leonardoklas / topklas. Zie ook onze pagina over Autisme en hoogbegaafdheid.

'Leonardo-onderwijs' in Utrecht

De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) biedt op 2 scholen 'Leonardo-onderwijs' aan (zie de KSU-webpagina Hoogintelligent of hoogbegaafd):
 • De Achtbaan (locatie Binnentuin in Leidsche Rijn) - met name over deze locatie horen we positieve reacties van ouders van kinderen met autisme
 • De Spits (Lunetten)
Ons is niet bekend of je hier ook naartoe kunt als je al groep 8 op een andere school gedaan hebt, maar vragen staat vrij!

De scholen liggen in het gebied van samenwerkingsverband Utrecht PO (gemeente Utrecht). 

Voltijds hoogbegaafdenonderwijs in De Meern

OBS Pantarijn in De Meern (Utrecht Leidsche Rijn) biedt voltijds hoogbegaafdenonderwijs. De klassen zijn kleiner (maximaal 20 kinderen).

Om in aanmerking te komen moet er een IQ-test zijn van niet meer dan 2 jaar oud, met een score van 130 of hoger. Per maand of per jaar dragen de ouders een door Stichting vrienden van het Hoogbegaafden Onderwijs SPO vastgesteld bedrag bij. Dit is nodig om deze manier van onderwijs voor uw kind te kunnen financieren. Als deze bijdrage niet geleverd wordt, wordt de leerling overgeplaatst naar het reguliere onderwijs.

De school ligt in het gebied van samenwerkingsverband Utrecht PO (gemeente Utrecht). 

Hoogbegaafdenonderwijs in IJsselstein

Basisschool WIJ biedt vanaf 1 februari 2019 hoogbegaafdenonderwijs, zie http://www.basisschool-wij.nl/wij-nieuws/hoogbegaafden-onderwijs-op/

De school ligt in het gebied van samenwerkingsverband primair onderwijs Profi Pendi (gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Vianen). 

Piramide onderwijs in Houten

Een openbare basisschool in Houten biedt de onderwijsvorm "
Piramide onderwijs". Het is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen van groep 3 tot en met groep 8. Je kunt je kind aanmelden voor groep 8 ook als hij of zij groep 8 al gedaan heeft op een andere basisschool.
's Ochtends krijgen de kinderen in een groep van maximaal 20 kinderen de basisvakken van hun leerjaar, aangevuld met uitdagende vakken als filosoferen en Chinees. 's Middags krijgen de Piramide groepen wereldoriëntatie, creatieve vakken en gym, in combinatie met de leerlingen uit de reguliere groepen. We hebben gehoord dat voor Piramide onderwijs een hogere ouderbijdrage wordt gevraagd: €350.

De mogelijkheid om het als een groep 9 te gebruiken staat niet expliciet genoemd, maar wij weten dat de school ervaring heeft met enkele leerlingen met een diagnose die groep 8 voor de tweede keer doen, om nog meer te groeien voordat de leerling naar de middelbare school gaat. Er is veel aandacht voor individuele ontwikkeling, ook sociaal-emotioneel.

Ouders schrijven hun kind in op de basisschool Klavertje Vier, in het gebied van samenwerkingsverband primair onderwijs Profi Pendi (gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Vianen). Piramide onderwijs heeft ook leerlingen uit Utrecht, Odijk, Lexmond en Driebergen.

HB-groep in Huis ter Heide

Christelijke basisschool Oud Zandbergen in Huis ter Heide biedt een full-time hoogbegaafdengroep voor leerjaar 6, 7 en 8, met maximaal 20 leerlingen. Hier krijgen de kinderen de kernvakken gecompact aangeboden, waardoor er ruimte en tijd is om verbreding aan te bieden in de vorm van Engels, Muziek, ICT, schaken en Science (en Spaans vanaf leerjaar 5). Hiervoor zijn vakdocenten aanwezig.

Ons is niet bekend of je hier ook naartoe kunt als je al groep 8 op een andere school gedaan hebt, maar vragen staat vrij!

De school ligt in het gebied van samenwerkingsverband primair onderwijs Zuidoost Utrecht (gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist). 

Topklas in Maarssen, Zeist, Maarsbergen, Doorn of Veenendaal

Voor kinderen met een aangetoond IQ groter dan 130 biedt WereldKidz op 4 basisscholen het concept Topklas aan. Kleine combinatieklasjes (bijvoorbeeld groep 6/7/8) voor hoogbegaafde kinderen, waarin veel verrijking is en aandacht voor leren leren, samenwerken en dergelijke. Ons is niet bekend of je hier ook naartoe kunt als je al groep 8 op een andere school gedaan hebt, maar vragen staat vrij!
Er zijn geen extra kosten aan verbonden maar er wordt wel verwacht dat de kinderen een laptop hebben en je moet het IQ-onderzoek zelf betalen. Tip: als je kind meedoet aan het wetenschappelijk onderzoek van Niche Lab van UMC Utrecht, dan is in sommige gevallen een gratis IQ-test inbegrepen.
  Voor alle topklassen geldt dat het goed is om vooraf in gesprek te gaan als je het overweegt voor je hoogbegaafde kind met autisme of aanverwant.
  • Welke ervaring hebben de docenten met slimme kinderen met autisme en zijn zij voldoende daarvoor opgeleid?
  • Is er ook speciaal ingespeeld op de behoefte van deze kinderen om zoveel mogelijk al ‘’van tevoren’’ te weten waar zij aan toe zijn, en stapsgewijs kennis te maken met meer vrijheid in opdrachten? Natuurlijk maakt onderdeel van het leren bij autisme in dat je ook leert omgaan met onzekerheden en vrije opdrachten. Maar niet ieder kind gaat daar even hard in, dus als school zul je ook meer maatwerk moeten kunnen leveren zodat de kinderen zich veilig en rustig voelen op school. 
  • Verder is van belang hoe de school voorkomt dat pestgedrag of ‘’uitdagen’’ plaatsvindt. Wat de een als plagen ervaart, raakt de ander soms in de ziel. Veel van onze kinderen hebben al vaak pijnlijke ervaringen opgedaan op de basisschool, dus dan is het extra waardevol als het team van een volgende school hier voldoende ervaring mee heeft.
  WereldKidz heeft Topklassen op de volgende locaties:

  DaVinci Eemland in Amersfoort

  Op OBS De Zevensprong in Amersfoort biedt fulltime hoogbegaafdenonderwijs onder de naam DaVinci Eemland. Naast de basisvakken rekenen, taal en begrijpend lezen wordt tijd ingepland voor de zogenaamde DaVinci-tijd, het creatieve circuit, vakdocenten en de methode Topondernemers.

  De lesgroep heeft maximaal 20 leerlingen. Er is extra aandacht van gespecialiseerde leerkrachten aan HB-leerlingen met faalangst, werkhoudings- en concentratieproblemen, hoogsensitiviteit of dyslexie in combinatie met HB.

  De school ligt in het gebied van samenwerkingsverband primair onderwijs De Eem (gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg). 

  Hoogbegaafdenonderwijs in Woerden

  De Andersenschool in Woerden heeft vier speciale klassen van maximaal 20 kinderen. De standaard leerstof wordt op een andere manier aangeboden en wordt in een compacter tijdrooster behandeld, waardoor er tijd overblijft voor diverse extra vakken. Gespecialiseerde docenten geven de kinderen les in onder meer wiskunde,  Spaans, drama en schaken.

  De school ligt in het gebied van samenwerkingsverband primair onderwijs Passenderwijs (gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Woerden, Montfoort en Oudewater).

  Onderwijs aan hoogbegaafden in Blaricum

  Op de Openbare Basisschool Blaricum (OBB) wordt voltijds onderwijs gegeven aan hoogbegaafde kinderen in groepen van maximaal 22 leerlingen. De sleutelgedachte is dat bij een hoogbegaafde leerling naast aandacht voor cognitieve uitdaging de focus op de sociaal emotionele ontwikkeling voorwaardelijk is voor een evenwichtige ontwikkeling van het kind.

  De school ligt in het gebied van samenwerkingsverband primair onderwijs Unita (gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren).

  Particuliere Happy Kids basisschool in Utrecht

  Happy Kids basisschool in Utrecht is een particuliere school, dat wil zeggen dat ze geen bekostiging van de overheid krijgen. Ouders moeten daarom flink meer betalen voor zo'n school. Happy Kids heeft ons laten weten dat het tarief vanaf januari 2018 €5.800 per kind per jaar is.

  Buiten de regio Utrecht

  Op de website ikbenhoogbegaafd.nl vind je een lijst van scholen met voltijds hoogbegaafden onderwijs in Nederland.