Typisch voorbeeld van problematiek

Opmerking vooraf: ieder kind is uniek, en dat geldt ook voor ieder kind met autisme. De kinderen waar AutiPassend Onderwijs Utrecht voor opkomt passen niet allemaal in onderstaande omschrijving. Toch is dit voorbeeld illustratief omdat een significant deel van deze kinderen te maken heeft met (aspecten van) dit verhaal.

Typisch voorbeeld van de problematiek van kinderen met autisme en cognitief talent

Een leerling met autisme doet het goed op de basisschool (met een beetje extra begeleiding) en gaat met een gymnasium-advies (of vwo, of havo) naar een reguliere middelbare school. Gedurende het eerste of tweede jaar blijkt dat de leerling vastloopt, soms door overprikkeling op sociaal-emotioneel gebied (grote klassen, grote school, lokaalwisselingen en roosterveranderingen), soms door onvoorspelbaarheid van het schoolwerk (onduidelijke formulering, last-minute wijzigingen, gebrek aan planningsvaardigheden), soms door andere factoren of een combinatie. Zie ook de voorbeelden bij Autisme op reguliere havo/vwo is...

Vaak biedt de school tijdelijk begeleiding buiten de lesuren die niet de oorzaken wegneemt, maar probeert de vaardigheden van de leerling om ermee om te gaan te vergroten. Als dat niet snel genoeg lukt, verwijst de school vaak naar een lager cognitief niveau (havo, vmbo-tl, enz.) en/of ver weg naar speciaal onderwijs. Op het lagere niveau hoeven de leerlingen minder hard te werken voor de cognitieve vakken, maar de sociaal-emotionele problemen, die de hoofdoorzaak zijn, blijven hetzelfde of worden erger door het wegvallen van de vertrouwde omgeving.

In het speciaal onderwijs ontmoeten deze kinderen klasgenoten met veel gedragsproblemen wat het voor hen moeilijker kan maken om hun eigen sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen, ondanks extra aandacht en begrip van docenten. Ook corrigeren sommige scholen/docenten vooral het gedrag in plaats van kijken waarom dit gedrag vertoond wordt en de omstandigheden aanpassen zodat het gedrag niet meer hoeft te ontstaan. Daarbij spreken ze ook niet altijd de cognitieve vaardigheden van deze kinderen aan om hun sociaal-emotionele vaardigheden te verbeteren, terwijl dat wel heel goed kan werken. Bovendien is het moeilijk om speciaal onderwijs te vinden dat opleidt tot een havo- of vwo-diploma.

Reguliere scholen zijn eraan gewend dat kinderen zich op sociaal-emotioneel gebied snel ontwikkelen, waarna de focus verschuift naar cognitieve vaardigheden. Bij kinderen met autisme is het vaak andersom: zij willen zich eerst cognitief ontwikkelen en leggen pas later de focus op sociaal-emotionele ontwikkeling. Nu krijgen te veel kinderen daar niet de kans voor omdat ze gedwongen zijn zich eerst aan te passen aan de verwachte sociaal-emotionele vaardigheden. Als ouders daartegen protesteren wordt dat niet altijd begrepen. Als het de leerlingen niet lukt om zich aan te passen aan de voor hen te hoge eisen op sociaal-emotioneel gebied, lopen ze vaak vast en komen ze ook niet meer toe aan de cognitieve ontwikkeling. Ze kunnen een schooltrauma oplopen: ze ontwikkelen traumaklachten die zijn ontstaan op of door school.

Herkenbaar?

Als jouw kind hier ook tegenaan loopt, of op een andere manier vastloopt op school vanwege autisme of aanverwante problematiek, en je steun en/of advies zou willen van moeders die het ook meegemaakt hebben en inmiddels een aardig idee hebben van wat wel en niet mogelijk is, mail ons dan via bestuur@autipassendonderwijsutrecht.nl. We kunnen via e-mail adviseren, en we kunnen ook telefoneren voor persoonlijk contact (telefonisch is het makkelijker om in te zoomen op jullie concrete situatie), dan wisselen we telefoonnummers uit via de mail.

Bekijk ook eens de onderstaande pagina's: