Zomer 2014: inventarisatie kinderen Utrecht die urgent passende school zoeken

Vlak voor de zomervakantie 2014, als in Utrecht en Stichtse Vecht passend onderwijs al een jaar bezig is en de overige gemeenten passend onderwijs per 1 augustus gaan invoeren, peilt Stichting AutiPassend Onderwijs hoeveel kinderen nu nog urgent naar een leerplek op zoek zijn voor het volgende schooljaar. 
  
In de Peiling belangstelling voor nieuwe havo/vwo-klassen voor autisme in 2014/2015 presenteren we twee mogelijke nieuwe havo/vwo onderwijsvormen voor kinderen met autisme (waarvan we vinden dat die zouden moeten bestaan in Utrecht, maar er is geen garantie dat deze onderwijsvormen er gaan komen):
  1. Klein havo/vwo/gymnasium klasje van minder dan 10 leerlingen die elke dag van 9 tot half 5 naar school kunnen, met individuele begeleiding, op een particuliere school in Utrecht of directe omgeving die niet gespecialiseerd is in autisme. Er geldt een gereduceerd tarief maar als het voor uw kind de enige passende mogelijkheid is om onderwijs te volgen, dan wordt het door de overheid betaald (althans, dat is de optie waarvoor we de belangstelling peilen). 
  2. Constructie op VSO (voortgezet speciaal onderwijs) in Utrecht of directe omgeving, waarbij havo/vwo/gymnasium geboden wordt via combinatie van eigen docenten en afstandsonderwijs (zoals het afgeblazen plan van Mulock 't Gooi). Deze optie is gericht op thuiszitters en kinderen die meer sociaal-emotionele begeleiding nodig hebben, waarbij de medewerkers gespecialiseerd zijn in autisme. Een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO is noodzakelijk.
Er reageerden meer dan 40 ouders, waarvan ongeveer 30% nog niet weet of hun kind na de zomervakantie ergens naar school kan. Andere ouders verwachten dat hun kind in de loop van het volgende schooljaar zal vastlopen op school, of verwachten dat ze geen middelbare school zullen kunnen vinden als hun kind over 1 of 2 jaar klaar is met de basisschool.
Zo'n 50% van de ouders komt uit de gemeente Utrecht of Stichtse Vecht, het werkgebied van samenwerkingsverband Sterk VO. Anderen komen uit de provincie Utrecht of net daarbuiten, een enkeling zelfs van nog verder weg.
Ongeveer 60% van de ouders zoekt een havo-opleiding, 30% vwo en 10% gymnasium. Ongeveer 40% van de kinderen zou na de zomervakantie met de 1e klas willen beginnen, de overigen zijn verspreid tussen 2e, 3e, 4e en 5e klas, waarbij er duidelijk een piek zit bij de 4e klas.
De ouders konden kiezen voor welke van de twee onderwijsvormen ze belangstelling hebben, waarbij ze ook belangstelling voor beide konden aangeven. Voor de helft van de ouders maakt het niet uit welke van deze beide onderwijsvormen er komt, als er maar een komt! 40% heeft alleen baat bij het kleine klasje op de particuliere school, 10% heeft alleen baat bij de constructie met afstandsonderwijs in het VSO.

Conclusie

Voor een prijs gelijk aan die van een kind op het voortgezet speciaal onderwijs kan in Utrecht havo/vwo-niveau geboden worden voor kinderen met autisme die niet mee kunnen met de grote klassen van het reguliere onderwijs, voor wie het speciaal onderwijs een te laag niveau biedt (geen vwo) of te ver weg is (havo op 30 km afstand). 
Verschil met de havo/vwo i-klas van OPDC Utrecht is dat er persoonlijk contact is met gekwalificeerde vwo-docenten (in plaats van afstandsonderwijs) en het een duurzame oplossing is (je kan er je hele schooltijd naartoe in plaats van maximaal 2 jaar).
90% van de reagerende ouders zouden geholpen zijn met een plek op een particuliere school. Deze onderwijsvorm heeft als voordelen dat de kinderen een klein klasje kunnen hebben, waarin ze persoonlijk van havo-vwo vakdocenten les krijgen tot hun diploma. Een dergelijke vorm van onderwijs zou ook beschikbaar moeten zijn voor mensen die niet genoeg geld hebben om particulier onderwijs te kunnen betalen!