Navigatie

Over ons / Actueel / Contact

Wil je op de hoogte blijven van wat wij doen? Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief!
Wil je ons financieel steunen? Word tientjeslid! (Of doe een losse donatie)

Als een kind met autisme/ASS/Asperger/PDD-NOS slim genoeg is voor havo/vwo niveau, maar aan een uurtje extra begeleiding per week niet genoeg heeft om in een reguliere havo/vwo klas mee te draaien, zijn er in Utrecht en directe omgeving niet veel mogelijkheden. Wij zijn een stichting, ontstaan uit een ouderinitiatief, die hier graag verandering in wil zien. In verband met Passend Onderwijs zijn de onderwijsorganisaties in Utrecht nu bezig met nieuwe plannen voor zorgleerlingen. Wij zien dit als een kans om voor deze groep (die wij autipluskinderen genoemd hebben) iets te bereiken.
Wilt u dit ook, maar zoekt u niet in Utrecht of directe omgeving? Kijk dan op de landelijke site Ouders voor AutiPassend OnderwijsWilt u dit wel in Utrecht? Lees verder!

Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht bestaat uit ouders en anderen die begaan zijn met het lot van autipluskinderen, die zich in hun vrije tijd inzetten voor het doel van de stichting:
Het bevorderen van passend onderwijs in de regio Utrecht voor kinderen met autisme of daaraan verwante beperkingen, die cognitief in staat zijn een havo- of vwo-opleiding te volgen.

Dit doen we op drie hoofdgebieden:
 1. Informatievoorziening: deze website, social media, publiciteit en contact met ouders
  • Objectief de onderwijssituatie in Utrecht weergeven, zodat schijn van werkelijkheid wordt onderscheiden 
  • Inventariseren van de mening en ervaringen van ouders 
  • Ondersteunen/adviseren van ouders
 2. Bevordering van auti-arrangementen op reguliere havo/vwo scholen in de regio
 3. Bevordering van de komst van een aparte havo/vwo school in de regio gespecialiseerd in kinderen met autisme

Actueel
Wil je begrijpen wat autipluskinderen dagelijks meemaken op een reguliere havo/vwo? Bekijk onze praktijkvoorbeelden "Autisme op reguliere havo/vwo is...". Voor praktisch advies bij het zoeken van een geschikte school binnen de huidige mogelijkheden, zie Van basisschool naar middelbare school.

augustus 2014

  juli 2014
  • Scholen (van 3 pioniers) gematigd positief over Passend Onderwijs, volgens artikel in de Volkskrant van 16 juli 2014, maar het enige citaat uit Utrecht is niet zo positief:foto van deel artikel dat gaat over Utrecht
   Hanneke Taat, rector Utrechts Stedelijk Gymnasium
   "We zijn op de goede weg, maar er moet nog veel gebeuren. We kunnen meer ondersteuning op maat geven, maar het is er in onze regio nog niet veel eenvoudiger op geworden. Vroeger moest je bij de aanvraag van een rugzakje veel formulieren en dossiers opsturen en dat is bij dit samenwerkingsverband niet veel minder geworden. Ik zou die tijd liever aan de kinderen besteden."
   Dit citaat komt uit het achtergrondartikel uit de Volkskrant: Ineens kunnen scholen maatwerk leveren voor zorgkinderen, alleen staat er in Blendle helaas niet bij wie welke uitspraak heeft gedaan. Zie daarvoor de foto hiernaast.
  • Aantal thuiszitters in Utrecht flink gegroeid! Het aantal thuiszitters waar het onderwijs formeel niet verantwoordelijk voor is, is het afgelopen schooljaar in de gemeente Utrecht gegroeid van 141 naar 210, een toename van 50%! Het aantal leerlingen met een vrijstelling van de leerplicht is gegroeid van 50 naar 80, en het aantal leerlingen dat niet is ingeschreven op een school en geen vrijstelling leerplicht heeft (absoluut verzuim) is gegroeid van 91 naar 130.
   Ook het aantal thuiszitters waar het onderwijs formeel verantwoordelijk voor is, is gegroeid: van 144 naar 155.
   Het totaal aantal bekende thuiszitters in de gemeente Utrecht was het afgelopen schooljaar dus 30% hoger dan vorig schooljaar, gegroeid naar 365, terwijl het VO in Utrecht het afgelopen jaar al zorgplicht had. Er zijn ook nog vele thuiszitters die niet bekend zijn bij de leerplichtambtenaar.
   Voor de details zie 
   Thuiszitters: aantallen zoals opgegeven door de overheid.

  • Er hebben meer dan 40 ouders gereageerd op onze Peiling belangstelling nieuwe havo/vwo/gymnasium-opties voor autisme in Utrecht e.o. We hebben de reacties samengevat in Zomer 2014: inventarisatie kinderen Utrecht die urgent passende school zoeken.

  • Tjitske Siderius, Tweede Kamerlid voor de SP, start een meldpunt Passend Onderwijs voor ouders. Is er na de zomer een veilige plek op school voor zorgleerlingen? En hoe denken ouders over de zorg en begeleiding die hun kinderen straks gaan krijgen? Siderius hoopt dat ouders hun positieve en negatieve ervaringen willen delen.

  • Suzanne van AutiPassend Onderwijs vertelt in reportage van het NOS-journaal over haar zoon met autisme die op geen enkele Utrechtse school terechtkan: zie Vermeldingen van AutiPassend Onderwijs Utrecht in de media.

  • Bij debat Tweede Kamer over problemen met de invoering van Passend Onderwijs verwijst staatssecretaris Sander Dekker ouders zonder passende plek naar 1. school, 2. samenwerkingsverband, 3. onderwijsconsulenten, 4. geschillencommissie. Teleurstellend, want als 1. en 2. niet willen, kunnen 3. en 4. niets afdwingen!
   • Dank aan Loes Ypma voor indienen motie over maatwerk voor thuiszitters.
   • Dank aan Paul van Meenen voor indienen motie over meer bindend maken van uitspraken geschillencommissie.
   • Lees de details op onze pagina Landelijke politiek.

  • Nuttige tips van Katinka Slump:
    tweet 1: Ouders die voor de zomervakantie geen onderwijsplek hebben voor hun kind moeten dat melden bij hun rechtsbijstandverzekeraar! #SPOED
    tweet 2: Informeer nu, nog voor de zomervakantie, bij school/scholen waar leerling is aangemeld naar contactgegevens tijdens de zomervakantie!
    tweet 3: Bij de contactgegevens gaat het vooral om die van het schoolbestuur omdat het bestuur als bevoegd gezag beslist over toelating.
    tweet 4: Rechtsbijstandverleners en advocaten kunnen contact opnemen met Ouderkrachtvoor 't kind zodat procedures kunnen worden gecombineerd.
    tweet 5: Bij rechterlijke procedures wordt geen rekening gehouden met schoolvakantie als verhinderdata. Nu actie is op tijd naar school!
   juni 2014
   • URGENT - ouders wiens kind volgend schooljaar nog geen plek heeft, vul alsjeblieft dit formulier in: Peiling belangstelling nieuwe havo/vwo/gymnasium-opties voor autisme in Utrecht e.o. Ook ouders wiens kind volgend jaar dreigt vast te lopen worden dringend verzocht om dit in te vullen, en ouders wiens kind om andere redenen een slecht passende plek heeft.
   • 6 juni publiceerde Didactief een interview met emeritus-hoogleraar onderwijssociologie Jules Peschar die adviseerde over het te volgen beleid voor Passend Onderwijs: Experimenteel Theater. ´De overheid zegt: de samenwerkingsverbanden weten wel wat goed is. Van te voren landelijk vastgelegde criteria ontbreken.´ Er klinkt ongeloof en verontwaardiging in Peschars stem.
   • Project onderwijs van de werkgroep Vanuit autisme bekeken heeft een folder Onderwijs gepubliceerd. Daarin worden de kritische factoren genoemd, die noodzakelijk zijn voor een goede ondersteuning aan kinderen met autisme op school, met aparte adviezen voor leerkrachten, schoolleiders, en besturen en samenwerkingsverbanden. Aanrader!
   • Er is in de Tweede Kamer een motie aangenomen die betekent dat scholen sinds afgelopen 1 januari al geen kinderen meer mogen weigeren (tenzij ze vol zitten). Lees meer over deze motie Van Meenen in het nieuwsbericht van UW Ouderplatform. Naar aanleiding van berichten van ouders over scholen die toch kinderen weigeren, zie ook dit bericht van Balans, kwam op 13 juni het bericht dat de Geschillencommissie Passend Onderwijs vervroegd van start gaat, al vòòr 1 augustus. Voorwaarde is wel dat alle partijen akkoord gaan met behandeling door de geschillencommissie.
   • Totale kosten van autisme per persoon is $1.4 miljoen over gehele leven gezien voor personen met normale intelligentie, inclusief productiviteitsverlies van ouders. De uitkomsten voor de Verenigde Staten zijn vrijwel gelijk aan die voor het Verenigd Koninkrijk, volgens het wetenschappelijk onderzoek Lifetime Costs of Autism Spectrum Disorders in the United Kingdom and the United States.The largest contributor to total costs in both countries across all age groups were direct nonmedical costs, such as special education in childhood and indirect costs, such as parental productivity loss and productivity losses in adulthood since most of these individuals may encounter difficulty working. "These numbers provide important information that can help policy makers and advocacy organizations make decisions about how to allocate resources to best serve this population," says Mandell. "Of particular importance is that one of the largest costs was parents’ lost wages. This finding makes it imperative that we examine how high-quality intervention can reduce burden on families, allowing them to stay in the work force. It also suggests the need for policies that make the work place more friendly to families of children with disabilities."
   • De wethouder Onderwijs van de gemeente Utrecht, Jeroen Kreijkamp, gaat bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs in Utrecht pleiten voor realisering van onze doelen: opvulling van het lege midden in de preventiepiramide. Zie de tweet van VVD-gemeenteraadslid Queeny Rajkowski:
   Tweet van QueenyRaj op 18 juni 2014
   • De geplande nieuwe havo/vwo-opleiding van Mulock 't Gooi gaat niet doorDe meer dan 10 kinderen die volgend schooljaar hier hun havo/vwo/gymnasium opleiding wilden starten of vervolgen moeten nu vlak voor de zomervakantie nog op zoek naar een andere school en lopen het risico om thuiszitter te worden! We laten de oude aankondiging staan, zodat voor iedereen duidelijk is welk type onderwijs ontbreekt in het dekkend aanbod van de wijde omtrek (inclusief de hele provincie Utrecht tot en met Wijk bij Duurstede!)
    - vwo en gymnasium op school voor speciaal onderwijs
    - intensieve begeleiding voor kinderen met autisme
    - instroom voor alle leerjaren
    - doorlopende leerlijn t/m diploma
    - afstandsonderwijs, met ondersteuning van vmbo-vakdocenten
    WELKE SCHOOL SPRINGT IN HET GAT?
   • Ter voorbereiding van Tweede Kamerleden voor het debat over Passend Onderwijs van 3 juli heeft onze stichting meegewerkt aan twee brieven aan de Tweede Kamer. Zie onze pagina Landelijke politiek.
   • Van de bijna 200 bij ons aangesloten ouders horen wij vele verhalen over hun kinderen met autisme en havo/vwo-niveau (autipluskinderen), die in Utrecht en omgeving slecht passend onderwijs hebben. Zij willen veelal anoniem blijven omdat hun kind vaak in een kwetsbare positie zit, afhankelijk van de goodwill van de scholen. Uit hun verhalen hebben wij een samenvatting gemaakt van de voornaamste aanbevelingen en/of geconstateerde tekortkomingen met betrekking tot de ondersteuning van leerlingen met autisme op Utrechtse reguliere havo/vwo-scholen: Ervaringen autiplusouders havo-vwo-scholen Utrecht.
   • 30 juni was Tweede Kamerlid Loes Ypma aanwezig bij een rondetafelgesprek over thuiszitters, waarbij ook thuiszittende kinderen zelf aanwezig waren en hun verhaal deden. Dat maakte veel emoties los. Niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders voelen zich buitenspel gezet door de maatschappij. Zie onze pagina Landelijke politiek.

   Voor oudere nieuwsberichten zie ons nieuwsarchief.

   Wat hebben autipluskinderen nodig op school?
   Dat leggen wij uit in Onze visie. Daar vind je bijvoorbeeld ons startdocument Van Stigma naar Steun, ons verkorte Pleidooi en onze Preventiepiramide. We berekenen dat het in Utrecht en omgeving om 400-500 middelbare scholieren gaat, waarvan 200-300 leerlingen geen passend onderwijs kunnen vinden, en tonen aan dat er te weinig scholen met havo/vwo voor ASS-leerlingen zijn. Ook geven wij onze mening over wanneer een autipluskind naar het regulier VO kan.

   Samen met 1,245 ondertekenaars van onze petitie vragen we Utrecht om:
   1. op reguliere havo/vwo-scholen zwaardere arrangementen voor kinderen met een autisme spectrum stoornis te realiseren, zodat zoveel mogelijk van hen gebruik kunnen maken van regulier onderwijs,
   2. een school voor havo/vwo op te richten die gespecialiseerd is in deze doelgroep en met de expertise ook de reguliere scholen bij kan staan. 
   Voor dat tweede onderdeel geven wij ook aan hoe onze ideale school eruit ziet: het Stad & Land College.
   Voor onze ideeën krijgen wij morele steun van de Ondersteuners van ons initiatief (waaronder NVA, Balans, MEE en Martine Delfos). Ook heeft onze voorzitter Suzanne Boomsma de Utrechtse Vrijwilligersprijs 2013 gekregen.
    
   Concrete resultaten
   We hebben regelmatig overleg met het Samenwerkingsverband VO Utrecht. Lees hierover op de pagina Samenwerking met onderwijs in UtrechtInmiddels heeft dit geleid tot de start van een klein havo/vwo-schakelklasje voor internaliserende kinderen, buiten de reguliere en speciale scholen (zie OPDC Utrecht: i-klas havo/vwo).
   We zijn blij met deze uitbreiding van het aanbod voor onze doelgroep, maar we zouden liever zien dat er meer preventieve ondersteuning op reguliere scholen zelf wordt geboden (zie onze Preventiepiramide) en dat er ook een speciale school voor kwetsbare internaliserende kinderen komt met volwaardige havo/vwo-opleiding in Utrecht of omgeving. Daarom blijven we in overleg met onderwijs en gemeentelijke politiek om uit te leggen waarom dit zo belangrijk is.

    

   Informatievoorziening aan en ondersteuning van ouders

   Op onze website kunnen ouders tips en informatie vinden die hen kan helpen bij de zoektocht naar een geschikte havo/vwo voor hun autipluskind, of bij het verbeteren van de omstandigheden op de huidige havo/vwo school. Zie bijvoorbeeld onze pagina's:

   Wij denken dat de nu aangemelde ouders het topje van de ijsberg vormen. We willen alle ouders bereiken die een kind met ASS hebben (op school of thuis) en die op zoek zijn naar een geschikte havo/vwo in Utrecht of omgeving. 

   Ouders meld je snel aan! Klik hier voor uitleg. Want het moet niet zo zijn dat we een prachtig autipassend onderwijsaanbod in Utrecht kunnen realiseren maar dat we de kinderen waar het om gaat en hun ouders niet hebben kunnen bereiken. 

   Sandra Muller, Suzanne Boomsma en Monique van Eijkelenburg, alle drie moeder van een autipluskind, vormen samen het onbezoldigd bestuur van de stichting. Samen met andere vrijwilligers doen wij er alles aan om goed havo/vwo onderwijs voor alle autipluskinderen in de regio Utrecht mogelijk te maken!


   Contact: