Home

een lege tafel in een volle klas
Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht is opgericht door en voor ouders en streeft na dat er in de regio Utrecht goed havo/vwo-onderwijs komt voor kinderen met autisme en cognitief talent. Als een kind met autisme / ASS / Asperger / PDD-NOS slim genoeg is voor havo/vwo niveau, maar aan een uur begeleiding per week niet genoeg heeft om in een reguliere klas mee te draaien, zijn er in Utrecht en omgeving niet veel mogelijkheden... Lees verder bij Wat doen wij?
 • Nieuws
  Hier zie je een samenvatting van actuele berichten uit het hele land, gerelateerd aan onderwijs voor kinderen met autisme en havo/vwo-niveau. Voor een overzicht van alle nieuwsberichten met volledige tekst, klik hier.
 • Longread van Suzanne Boomsma: Mijn Odyssee door het onderwijs Het persoonlijke verhaal van een moeder van een autistische zoon In deze longread vertelt Suzanne Boomsma, moeder van een begaafde autistische zoon en mede-oprichter van AutiPassend Onderwijs Utrecht, op ...
  Geplaatst 13 apr. 2017 14:58 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • De Staat van het (Passend) Onderwijs volgens ouders Op het jaarlijkse congres van de onderwijsinspectie "De Staat van het Onderwijs" publiceerde een groep ouderorganisaties een gezamenlijk magazine "De Staat van het Onderwijs volgens ouders", waarin de situatie van ...
  Geplaatst door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Recht op inclusief onderwijs nog niet opeisbaar Op 14 juli 2016 is het het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap in werking getreden in Nederland. Het verdrag omvat een waarborg voor een inclusief onderwijssysteem ...
  Geplaatst door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Binnenkort: vwo voor kinderen met autisme in Amersfoort Mulock Houwer is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) in Amersfoort, waar op locatie De Tinne al jarenlang havo voor kinderen met autisme wordt aangeboden. Deze school wordt samengevoegd ...
  Geplaatst 14 apr. 2017 14:30 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Pleidooi voor kleine klassen Er zijn instanties die beweren dat kleine klassen niet uitmaken, maar in De Correspondent prikt Johannes Visser die mythe ondubbelzinnig door: Waarom kleine klassen beter zijn (december 2016) laat zien ...
  Geplaatst 17 feb. 2017 12:24 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Wat zeggen de verkiezingsprogramma's over passend onderwijs? Op 15 maart 2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Wij verzamelden de standpunten van 8 grote partijen over passend onderwijs, in de volgorde waarin ze op het stembiljet staan.VVD Door ...
  Geplaatst 12 feb. 2017 13:47 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
Berichten 1 - 6 van 76 worden weergegeven. Meer bekijken »

Hieronder staat een samenvatting van de eerstvolgende gebeurtenissen die interessant kunnen zijn voor ouders van kinderen met autisme en cognitief talent, of voor de jongeren zelf. Voor meer details (zoals de kosten, de categorie en een link voor meer info) en de mogelijkheid tot sorteren, zie de volledige agenda.

Agenda

Wanneer?Waar?Wat?
28 april 2017 Woerden 20.00-23.00 Soosjaal, soos voor jongeren met autisme, filmavond 
6 mei 2017 Houten 19.30-23.30 Chill Auti Café voor jongeren met autisme 
9 mei 2017 Utrecht 16.00-19.00 film "Life Animated" en discussie over thuiszitters met autisme, voor thuiszitters (12+), ouders, onderwijsprofessionals en jeugdhulpprofessionals 
9 mei 2017 De Bilt 9.30-16.30 studiedag voeren van gesprekken met leerlingen met autisme 
10 mei 2017 Woerden 19.30-22.00 Ouderbijeenkomst: maatwerk in het voortgezet (speciaal) onderwijs 
11 mei 2017 Amersfoort 15.30-18.30 open middag Mulock Fornhese, tl/havo/vwo voor kinderen met autisme 
12 mei 2017 Utrecht 15.00-18.00 informatiebijeenkomst voor ouders over wanneer je de leerplichtambtenaar, jeugdgezondheidszorg, CCE, Gedragswerk of Onderwijsconsulenten kunt inschakelen 
13 mei 2017 Utrecht 9.30-12.30 koffie-ochtend voor moeders van kinderen met autisme 
18 mei 2017 De Bilt 9.30-16.30 studiedag leerlingen met ASS in het voortgezet onderwijs 
26 mei 2017 Woerden 20.00-23.00 Soosjaal, soos voor jongeren met autisme, geocaching 
10 items van pagina Agenda worden weergegeven, gesorteerd op Wanneer?. Meer bekijken »
 • Thema's
  Gebruik deze thema's om je weg te vinden op deze website. Alle pagina's van deze site zijn via één of meer van deze thema's te bereiken. Je vindt de thema's ook terug in het menu bovenaan elke pagina.
 • Kind met autisme en cognitief talent Via deze themapagina vind je algemene informatie over kinderen met autisme en havo/vwo-niveau, vanuit het gezichtspunt van ouders. Bij de andere thema's vind je informatie over school ...
  Geplaatst 11 feb. 2017 03:24 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • School zoeken Via deze themapagina vind je informatie over het zoeken van een geschikte (andere) school voor een kind met autisme en havo/vwo-niveau, vanuit het gezichtspunt van ouders, inclusief mogelijk ...
  Geplaatst 27 jan. 2015 01:03 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Ondersteuning op school Als een jongere met autisme op school zit, is er vaak extra ondersteuning nodig. Dat vraagt van de docenten extra aandacht voor de leerling, goed kijken wat hij of zij ...
  Geplaatst 13 jan. 2016 03:36 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Als school niet lukt Als je kind in de knel zit in de regio Utrecht en haast geboden is: mail ons! Voor de achtergrond waarom dit belangrijk is: zie de paragraaf "Achter de schermen ...
  Geplaatst 18 feb. 2017 05:50 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Schoolorganisatie Op deze themapagina staat informatie over hoe een school zodanig georganiseerd kan worden dat leerlingen met autisme en cognitief talent zo goed mogelijk ondersteund worden.Onderzoek naar schoolbeleving kinderen met ...
  Geplaatst 28 jan. 2016 10:06 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Onderwijsbeleid Bent u betrokken bij het maken van onderwijsbeleid in Utrecht of omgeving, of voor heel Nederland? Vindt u dat het onderwijs in de regio een dekkend aanbod moet omvatten voor ...
  Geplaatst 15 feb. 2017 02:00 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
 • Ondersteuning buiten school Dit thema toont manieren waarop ouders van kinderen met autisme en cognitief talent ondersteuning kunnen vinden.Bekijk onze Agenda voor een overzicht van interessante bijeenkomsten in de regio voor jou ...
  Geplaatst 24 mei 2015 01:27 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
Berichten 1 - 7 van 7 worden weergegeven. Meer bekijken »

Van ons Twitter-account @AutiHavoVwoUtr