Navigatie

Over ons / Actueel / Contact

Wil je op de hoogte blijven van wat wij doen? Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief!
Wil je ons financieel steunen? Word tientjeslid! (Of doe een losse donatie)

Als een kind met autisme/ASS/Asperger/PDD-NOS slim genoeg is voor havo/vwo niveau, maar aan een uurtje extra begeleiding per week niet genoeg heeft om in een reguliere havo/vwo klas mee te draaien, zijn er in Utrecht en directe omgeving niet veel mogelijkheden. Wij zijn een stichting, ontstaan uit een ouderinitiatief, die hier graag verandering in wil zien. In verband met Passend Onderwijs zijn de onderwijsorganisaties in Utrecht nu bezig met nieuwe plannen voor zorgleerlingen. Wij zien dit als een kans om voor deze groep (die wij autipluskinderen genoemd hebben) iets te bereiken.
Wilt u dit ook, maar zoekt u niet in Utrecht of directe omgeving? Kijk dan op de landelijke site Ouders voor AutiPassend OnderwijsWilt u dit wel in Utrecht? Lees verder!

Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht bestaat uit ouders en anderen die begaan zijn met het lot van autipluskinderen, die zich in hun vrije tijd inzetten voor het doel van de stichting:
Het bevorderen van passend onderwijs in de regio Utrecht voor kinderen met autisme of daaraan verwante beperkingen, die cognitief in staat zijn een havo- of vwo-opleiding te volgen.

Dit doen we op drie hoofdgebieden:
 1. Informatievoorziening: deze website, social media, publiciteit en contact met ouders
  • Objectief de onderwijssituatie in Utrecht weergeven, zodat schijn van werkelijkheid wordt onderscheiden 
  • Inventariseren van de mening en ervaringen van ouders 
  • Ondersteunen/adviseren van ouders
 2. Bevordering van auti-arrangementen op reguliere havo/vwo scholen in de regio
 3. Bevordering van de komst van een aparte havo/vwo school in de regio gespecialiseerd in kinderen met autisme

Actueel
Wil je begrijpen wat autipluskinderen dagelijks meemaken op een reguliere havo/vwo? Bekijk onze praktijkvoorbeelden "Autisme op reguliere havo/vwo is...". Voor praktisch advies bij het zoeken van een geschikte school binnen de huidige mogelijkheden, zie Van basisschool naar middelbare school.

september 2014screen shot van artikel op website Trouw
  • Onderwijsjurist Katinka Slump schreef het artikel Het onderwijs(voor)recht, over hoe de positie van ouders in het onderwijs langzaam naar de achtergrond gedrongen is, en wat er moet gebeuren om dat te corrigeren.
  • "Knokken om hoogbegaafd kind door vwo te loodsen":
   dit artikel over ons bestuurslid Monique van Eijkelenburg en haar zoon Robin stond 6 september in Trouw. Dyslectisch, autistisch, en toch in zes jaar het vwo doorlopen? Robin is het gelukt. Hij kan met zijn bètaknobbel nu wis- en natuurkunde studeren. Maar zonder zijn moeder was het nooit zover gekomen. Scholen weten niet wat ze met deze a-typische kinderen aanmoeten.
  • Tot 10 september 2014 kan iedereen via internet meedenken over het nieuwe wetsvoorstel over instemmingsrecht op individuele begeleiding op school, zie het bericht Denk mee over het instemmingsrecht voor ouders. Wij sluiten ons aan bij de visie van Ouderkracht voor 't kind op het instemmingsrecht.
  Voor oudere nieuwsberichten zie ons nieuwsarchief.

  Wat hebben autipluskinderen nodig op school?
  Dat leggen wij uit in Onze visie. Daar vind je bijvoorbeeld ons startdocument Van Stigma naar Steun, ons verkorte Pleidooi en onze Preventiepiramide. We berekenen dat het in Utrecht en omgeving om 400-500 middelbare scholieren gaat, waarvan 200-300 leerlingen geen passend onderwijs kunnen vinden, en tonen aan dat er te weinig scholen met havo/vwo voor ASS-leerlingen zijn. Ook geven wij onze mening over wanneer een autipluskind naar het regulier VO kan.

  Samen met 1,245 ondertekenaars van onze petitie vragen we Utrecht om:
  1. op reguliere havo/vwo-scholen zwaardere arrangementen voor kinderen met een autisme spectrum stoornis te realiseren, zodat zoveel mogelijk van hen gebruik kunnen maken van regulier onderwijs,
  2. een school voor havo/vwo op te richten die gespecialiseerd is in deze doelgroep en met de expertise ook de reguliere scholen bij kan staan. 
  Voor dat tweede onderdeel geven wij ook aan hoe onze ideale school eruit ziet: het Stad & Land College.
  Voor onze ideeën krijgen wij morele steun van de Ondersteuners van ons initiatief (waaronder NVA, Balans, MEE en Martine Delfos). Ook heeft onze voorzitter Suzanne Boomsma de Utrechtse Vrijwilligersprijs 2013 gekregen.
   
  Concrete resultaten
  We hebben regelmatig overleg met het Samenwerkingsverband VO Utrecht. Lees hierover op de pagina Samenwerking met onderwijs in UtrechtInmiddels heeft dit geleid tot de start van een klein havo/vwo-schakelklasje voor internaliserende kinderen, buiten de reguliere en speciale scholen (zie OPDC Utrecht: i-klas havo/vwo).
  We zijn blij met deze uitbreiding van het aanbod voor onze doelgroep, maar we zouden liever zien dat er meer preventieve ondersteuning op reguliere scholen zelf wordt geboden (zie onze Preventiepiramide) en dat er ook een speciale school voor kwetsbare internaliserende kinderen komt met volwaardige havo/vwo-opleiding in Utrecht of omgeving. Daarom blijven we in overleg met onderwijs en gemeentelijke politiek om uit te leggen waarom dit zo belangrijk is.

   

  Informatievoorziening aan en ondersteuning van ouders

  Op onze website kunnen ouders tips en informatie vinden die hen kan helpen bij de zoektocht naar een geschikte havo/vwo voor hun autipluskind, of bij het verbeteren van de omstandigheden op de huidige havo/vwo school. Zie bijvoorbeeld onze pagina's:

  Wij denken dat de nu aangemelde ouders het topje van de ijsberg vormen. We willen alle ouders bereiken die een kind met ASS hebben (op school of thuis) en die op zoek zijn naar een geschikte havo/vwo in Utrecht of omgeving. 

  Ouders meld je snel aan! Klik hier voor uitleg. Want het moet niet zo zijn dat we een prachtig autipassend onderwijsaanbod in Utrecht kunnen realiseren maar dat we de kinderen waar het om gaat en hun ouders niet hebben kunnen bereiken. 

  Sandra Muller, Suzanne Boomsma en Monique van Eijkelenburg, alle drie moeder van een autipluskind, vormen samen het onbezoldigd bestuur van de stichting. Samen met andere vrijwilligers doen wij er alles aan om goed havo/vwo onderwijs voor alle autipluskinderen in de regio Utrecht mogelijk te maken!


  Contact: