December 2013: bijgewerkte handreiking "De verbinding passend onderwijs en zorg voor jeugd"

Geplaatst 24 aug. 2015 00:05 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 11 nov. 2015 07:19 bijgewerkt ]
Thema's waarop gemeenten en schoolbesturen elkaar (kunnen) treffen staan vermeld in de handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

[Update november 2015: dit 3-kolommenschema staat inmiddels niet meer in de genoemde handreiking, maar nog wel in de Schematische weergave verantwoordelijkheden gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs van de VNG.]

De zorg voor jeugd wordt gedecentraliseerd naar gemeenten. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor de Jeugdwet, waarmee ze (mede)verantwoordelijk is voor zorg/begeleiding op school bij autisme en zorgplicht heeft voor thuiszittende kinderen die geen passend onderwijs kunnen vinden.
Zie ook onze pagina Gemeentelijke politiek voor een samenvatting van relevant nieuws uit de gemeente Utrecht