Goed voorbeeld van gemeente Nieuwegein: aandacht voor havo/vwo voor kinderen met autisme in 2013

Geplaatst 23 aug. 2015 23:54 door AutiPassend Onderwijs Utrecht
Nieuwegein, februari 2013
: CDA vraagt aandacht voor passend onderwijs in Nieuwegein (bron: Logboek CDA Nieuwegein).

Het CDA heeft in een brief aan het College aandacht gevraagd voor kinderen in het speciaal voortgezet onderwijs op HAVO/VWO niveau en het ontbreken van passend onderwijs voor deze kinderen. Het betreft leerlingen met gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek, veelal (een vorm van) autisme. Het ontbreken van passend onderwijs en de nare gevolgen daarvan is een probleem dat ouders uit de wijde omgeving al jaren op de agenda proberen te krijgen en waarover de Nederlandse Vereniging voor Autisme al geruime tijd signalen afgeeft namens haar leden, tot nu toe zonder resultaat.

De meeste scholen voor speciaal onderwijs hebben alleen VMBO. Een meer begaafd kind zal daar te weinig (cognitief) uitgedaagd worden en nog meer gedragsproblemen ontwikkelen. Naar het oordeel van de CDA fractie is het onwenselijk dat deze groep gewoon door moeten modderen. De effecten van het ontbreken van passend onderwijs voor deze kinderen zijn ernstig, want er is een groot risico dat kinderen vastlopen, gaan “zwerven” tussen scholen, thuis komen te zitten, klinisch opgenomen moeten worden, soms overlast veroorzaken, en last but not least het een enorme belasting voor het kind én het gezin geeft. Slimme kinderen in het speciaal onderwijs kunnen heel ver komen.

Onderwijs heeft als doel om kennis en vaardigheden aan kinderen te leren opdat zij later op hun niveau met een geldend diploma kunnen functioneren in de maatschappij. En dus heeft het onderwijs ook voor deze groep scholieren een opdracht. Het CDA acht het daarom zeer wenselijk dat er een doeltreffende oplossing voor deze schoolkinderen wordt gevonden, liefst op korte termijn. Deze zou kunnen liggen in het vormen van speciale zorgklassen binnen het reguliere Voortgezet Onderwijs op HAVO/VWO niveau. Of in het oprichten van een nieuwe onderwijsvoorziening voor deze doelgroep.

Roelof de Wild
Janine Lubberding

 
foto van Roelof de Wildfoto van Janine Lubberding
Comments