Autisme op reguliere havo/vwo is...

Dit zijn observaties uit de dagelijkse praktijk van de ouders die zich bij ons aangesloten hebben. Veel ouders herkennen driekwart van onderstaande dingen bij hun eigen kind met autisme / Asperger / PDD-NOS / ASS. 

Stel je eens voor dat je op de middelbare school zit en driekwart van deze dingen dagelijks meemaakt. Hoe zou dat zijn?

Tijdens de les
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: plotseling een afzonderneiging hebben omdat je overprikkeld bent
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: moeite kunnen hebben met het accepteren van lesstof waar je het niet mee eens bent
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: in (onzichtbare) stress raken als aangekondigde activiteit in les niet doorgaat
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: regelmatig een ‘zetje’ nodig hebben om te kunnen beginnen met een taak
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: langzaam schrijven, daardoor dingen missen
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: presentatie niet voorbereid hebben omdat het niet in Magister stond
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: huiswerk niet gedaan hebben omdat einde vorige les te onoverzichtelijk was, niet genoteerd
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: meer dan gemiddeld last hebben van geluiden in de klas
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: bij groepsopdrachten niet snappen hoe je een rolverdeling kunt maken
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: de toets goed geleerd hebben maar door #faalangst toch een onvoldoende halen
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: denken dat je 't beter alleen op kan lossen, geen vragen stellen, terwijl je het niet goed begrijpt
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: bij wiskunde de tussenstappen niet vermelden omdat je denkt dat het niet relevant is (tips)
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: boos zijn op jezelf vanwege 1 fout ook al had je 90% goed
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: de vraag niet kunnen beantwoorden omdat die te veel ruimte biedt voor interpretatie (tips)
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: de stof prima kennen maar de vraagstelling van de toets niet begrijpen (tips)
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: opgaven letterlijk nemen, niet inzien wat de docent eigenlijk verwacht (tips)
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: van slag raken, niet meer kunnen werken omdat je onverwacht in ander groepje moet zitten
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: je in een klas van 30 veel minder goed kunnen concentreren dan in vorige klas van 14
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: zo nu en dan wegdromen en daarvoor weinig begrip ontvangen
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: je onoplettend gedragen of helemaal niet reageren, daarmee docent irriteren
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: boos worden omdat de PC die jij koos defect is, terwijl er nog werkende PC's vrij zijn
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: niet kunnen kiezen, omdat je je eindeloos bedenkt waarom die andere misschien nog beter is
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: moeite hebben om aan einde les alle spullen in te pakken, veel kwijtraken
Rondom de les
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: niet alleen naar school durven fietsen als het donker is
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: in paniek raken bij een vertraging onderweg naar school
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: in (onzichtbare) stress raken bij plotselinge veranderingen in rooster
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: na elke lokaalwisseling bij moeten komen van de drukte op de gang
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: simpele dingen vergeten wegens te vol hoofd
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: van slag zijn als spullen op een andere plek liggen dan normaal
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: de hele dag je spullen bij je dragen omdat je je kluisje niet open krijgt
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: het niet voor elkaar krijgen om op een schooldag al je eten en drinken op te krijgen
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: je niet kunnen houden aan regels die naar jouw mening onduidelijk zijn
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: stress krijgen van bijwonen feestelijke schoolactivititeiten #overprikkeling
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: op school zoveel indrukken te verwerken hebben dat je uitgeput thuiskomt
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: bij leren groot proefwerk in paniek raken en niet kunnen inschatten hoeveel tijd nodig
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: stress hebben over je achterstanden terwijl je cijfers wel goed zijn
Interactie
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: het sociaal niet kunnen bijbenen en je daarom eenzaam voelen
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: ongeïnteresseerd overkomen omdat je de informatie en indrukken nog aan het verwerken bent
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: proberen om grapjes te maken, maar klasgenoten begrijpen ze niet (en jij hun grapjes ook niet)
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: ongemerkt over grenzen ander heengaan vanwege heftige emotie over (plaag)gedrag anderen
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: klasgenoten hebben die graag bij jou een paniek- of woedeaanval uitlokken
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: veel energie kwijt zijn aan sociale aspecten, daardoor te weinig aandacht voor lesstof
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: serieus ingaan op een opmerking die als grapje bedoeld was
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: erbij willen horen, maar geen regels willen overtreden (wat zij wel doen)
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: geen vrienden durven maken omdat je bang bent raar gevonden te worden
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: een buitenbeentje zijn en daarom genegeerd worden door klasgenoten #eenzaam
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: gevoel van onveiligheid krijgen als vertrouwde klasgenoot of mentor niet in de buurt is
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: op school een rol spelen om zo normaal mogelijk te lijken, ondertussen alles opkroppen
 • Autisme op reguliere havo/vwo is: bang zijn voor extra aandacht van leraren, hoe bemoedigend ook bedoeld

Reactie van Anneke de Grood, moeder van een kind met autisme dat cognitief havo/vwo aankan:
Ik ben het zo eens met je lijst. Wat goed dat je dit verzamelt. Er wordt te makkelijk gedacht 'probeer het maar op het regulier' of 'met een paar aanpassingen komen we er wel'. Het is echt veel moeilijker dan zelfs wij als ouders ons kunnen voorstellen.
Daarom is het zo belangrijk dat scholen en samenwerkingsverbanden meerdere niveaus van arrangementen bieden, zoals de voorbeelden uit onze preventiepiramide! Bij onze School-voorbeelden rondom Utrecht hebben we per school vermeld op welk niveau van de piramide ze zich bevinden.

Ingrid Bilardie's blog Speciaal Onderwijs, ja, nee, misschien? geeft een mooi overzicht van typische leerproblemen waar kinderen met autisme mee te maken kunnen hebben op school. Iedereen is anders, via goed observeren kun je erachter komen welke leerproblemen wel en niet voorkomen bij een specifiek kind met autisme. Zie ons overzicht Wanneer speciaal en wanneer regulier vo? Welk type school? voor voor- en nadelen van speciaal onderwijs en verschillende vormen van regulier onderwijs.

Ben jij docent en herken je deze situaties bij jouw leerlingen? Wil je meer weten over wat je kunt doen om ze te helpen? Kijk op onze pagina Tips bij autisme en Asperger op school, daar staan diverse links naar sites waar heel concrete interventies voor docenten beschreven staan, alsmede praktische tips.

Wil je zelf ervaren hoe het is om autisme te hebben? Ga eens naar een AutismeBelevingsCircuit (ABC)!

Zo kan het ook!
 • Autisme op autipassend havo/vwo is: zeggen dat je autisme hebt en geaccepteerd worden. 
 • Autisme op autipassend havo/vwo is: ervaren dat je anders bent, maar toch mee kunnen doen. 
 • Autisme op autipassend havo/vwo is: bij feedback van medeleerlingen dat je weinig intonatie laat horen in je presentatie, van de docent horen dat het bij je hoort en niet meebeoordeeld wordt. 
 • Autisme op autipassend havo/vwo is: docenten hebben die je ouders bemoedigen en zeggen dat ze wat vaker mogen mailen dan gebruikelijk is. 
 • Autisme op autipassend havo/vwo is: ingedeeld worden met een bekende, vertrouwde leerling als je een les hebt buiten je eigen klas om. 
 • Autisme op autipassend havo/vwo is: van je gymdocent de ruimte krijgen om de kat uit de boom te kijken en een een compliment krijgen, zodat je gym een leuk vak vindt. 
 • Autisme op autipassend havo/vwo is: op je rapport een opmerking van je mentor krijgen dat ze trots is op je behaalde resultaten. 
 • Autisme op autipassend havo/vwo is: van je ambulant begeleidster horen dat als je hoofd echt vol zit en je zo moe bent van alle indrukken dat je dan best een dag thuis mag blijven. 
 • Autisme op autipassend havo/vwo is: je zo veilig voelen in de klas dat als de mentor vraagt wie geen Sinterklaas wil vieren met de klas je als enige je hand op durft te steken.