Autisme bij meisjes komt vaker voor dan gedacht, en is significant anders

 
In mei en september 2015 publiceerde het Britse tijdschrift "Molecular Autism" een serie artikelen over de autisme bij meisjes en vrouwen. De conclusies zijn (zeer kort samengevat) dat autisme bij meisjes vaker voorkomt dan oorspronkelijk gedacht, en dat het autisme bij meisjes zowel gedragsmatig als biologisch verschilt van autisme bij jongens.

Een van de redacteuren van het tijdschrift is Simon Baron Cohen, de bekende professor en autisme-onderzoeker uit Cambridge (zie de samenvatting van de geschiedenis van autisme in Boekreview: Autisme - De vele gezichten van een stoornis). In het redactioneel commentaar op de serie staat dat traditioneel uitgegaan werd van een verhouding jongens:meisjes met autisme van 5:1 of 4:1. Er zijn echter nu steeds meer aanwijzingen dat die verhouding eerder 3:1 of 2:1 is, en misschien zelfs nog kleiner bij hoogfunctionerend autisme. In eerdere onderzoeken werd voornamelijk de mannelijke variant van autisme onderzocht. Dit heeft ertoe geleid dat de vrouwelijke variant onderbelicht is. Voor een goed begrip van autisme is het van belang om vaker meisjes en vrouwen te betrekken in het onderzoek.

Er zijn aanwijzingen dat autisme bij meisjes en vrouwen minder makkelijk herkend wordt dan bij jongens en mannen (waarschijnlijk omdat meisjes en vrouwen met autisme vaker sociaal gewenst gedrag vertonen) en daarom wordt de diagnose bij hen pas op latere leeftijd gesteld, en pas als de symptomen ernstiger zijn. Ook lijkt autisme veel voor te komen bij meisjes en vrouwen met een eetstoornis, maar wordt mogelijk niet herkend als zodanig omdat het overschaduwd wordt door de eetstoornis.
Een ander artikel licht toe dat het autisme bij meisjes/vrouwen wellicht niet ernstiger, maar juist biologisch anders is dan bij jongens/mannen. Via MRI-scans ontdekten onderzoekers verschillen in de hersenen.

Het artikel Omgaan met emoties bij meisjes met autisme beschrijft goed hoe het verschilt tussen meisjes en jongens.

Een uitgebreid artikel in Scientific American van maart 2016, It's Different for Girls, geeft een goed overzicht van de stand van de wetenschap. Een korter Nederlands artikel vat het samen: Waarom autisme bij meisjes vaak niet herkend wordt.

In december 2016 werden de resultaten van een Nederlands onderzoek gepresenteerd waaruit bleek dat meisjes de diagnose autisme vaak pas krijgen als er ook emotionele en gedragsproblemen spelen. In het artikel Waarom het Rain Man en niet Rain Woman is wordt gesuggereerd dat vrouwen met autisme relatief minder vaak heteroseksueel zijn, dat zij vaker aseksueel, biseksueel of panseksueel zijn.

Ervaringen van vrouwen met autisme

Mariska, een vrouw met autisme, beschrijft mooi wat de diagnose voor haar betekende en hoe ze met haar autisme probeert om te gaan in haar blog "In een opwelling geschreven: leven met autisme".

Henny Struik heeft ook autisme, en omdat er weinig bekend was over autisme bij vrouwen besloot ze een vragenlijst op te stellen die door vele vrouwen werd ingevuld. Op basis hiervan en vanuit eigen ervaringen schreef ze het boek ‘Niet ongevoelig, vrouwen met autisme’ (2011, nieuwe uitgave 2015).

In mei 2015 is een nieuw boek uitgekomen genaamd Vrouwen met autisme, 13 portretten in beeld en woord.

Merel schreef in 2017 het artikel Eigenheden van vrouwen met autisme. In de LinkedIn groep AutPerforming reageerden vrouwen dat ze Merels verhaal erg herkenbaar vonden.

In de film Rijker met autisme (30 min.) zie je interviews met 2 volwassen vrouwen met autisme (Monique Post en Nienke Posthuma) die vertellen over wat ze moeilijk vonden toen ze 16 jaar waren.

Een jeugdboek over een meisje met autisme dat interessant kan zijn is Een dromomeron met een nekhernia van Nynke van der Beek. Het is een verhaal over de dertienjarige Anne die op het voortgezet onderwijs zit, weinig aansluiting vindt en probeert dat te veranderen.

Van een andere planeet en Op mijn manier door Dominique Dumortier: ervaringsverhalen van een vrouw met autisme die op volwassen leeftijd een autismediagnose krijgt.

Tenslotte: Mandy Verleijsdonk heeft op haar site een mooi overzicht van vele artikelen en bloggers/boeken/filmpjes/films/lotgenotencontact en lezingen over autisme bij vrouwen en meisjes.

Meer informatie