Organisaties / informatieve sites

Lokale organisaties Utrecht:
  • logo van Mama VitaMama Vita Utrecht: Mama Vita is een sterk groeiend netwerk van en voor moeders van kinderen met autisme, dat erop gericht is de moeders in hun eigen kracht te versterken. De regionale afdeling Mama Vita 030 komt maandelijks bij elkaar in de stad Utrecht. Lees hier meer over op onze pagina Mama Vita Utrecht.
  • logo van OpstapOpstap wil een platform zijn waarbij expertise gedeeld wordt. Opstap wil jongeren gaan begeleiden en een platform geven met als doel: jongeren uit de regio Utrecht, van 15 tot 23 jaar, die (mogelijk gaan) uitvallen in het onderwijs of werk een gedegen kans te geven om een nieuwe start of herstart te maken in het onderwijs en/of op de arbeidsmarkt.
  • logo van UW OuderplatformUW Ouderplatform: kennisuitwisseling en belangenbehartiging voor en door ouders in de regio Utrecht-West (Woerden en omstreken) van kinderen met een extra uitdaging in de ontwikkeling wat zich uit in 'ander' gedrag en/of leren.
  • NVA Utrecht - regionale afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Autisme
  • Samenwerkingsverband Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht (zie ook onze pagina Samenwerking met onderwijs in Utrecht)
Landelijke organisaties: