Nieuws‎ > ‎

14 juli 2016: NL waarborgt inclusief onderwijssysteem: VRPH treedt in werking

Geplaatst 14 jul. 2016 00:06 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 22 jan. 2018 12:03 bijgewerkt ]
Op 14 juli 2016 is het VRPH in werking getreden in Nederland. Dit Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (afgekort tot VRPH) betreft ook langdurige mentale en zintuiglijke beperkingen zoals autisme, ADHD, etc.

Het verdrag omvat een waarborg voor een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus en voorzieningen voor een leven lang leren.


Het VRPH vraagt dat onderwijs inclusief is. Dat betekent dat kinderen samen naar school gaan en bij elkaar in de klas zitten. Dus niet in aparte gebouwen of in aparte klassen, maar samen met voldoende ondersteuning en zorg in de klas.

Dit recht op inclusief onderwijs, neergelegd in zowel het VN-verdrag voor de rechten van het kind (IVRK) en het onlangs geratificeerde VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap (IVRPH), wordt op dit moment structureel geschonden in Nederland. Tot die conclusie komt In1school, zie Schendingen recht op inclusief onderwijs.
Twee juristen hebben zich over de Nederlandse wetten gebogen - de conclusie is: Discriminatie onderdeel van onderwijswetgeving en WGBH/cz.
"Volgens het gelijkheidsbeginsel van het VRPH kan inclusie niet worden bereikt door een redelijke aanpassing in het individuele geval te bieden. Inclusie wordt bereikt door op structurele wijze maatregelen te nemen – en dus zonder dat er telkens daarvoor een aanvraag moet worden gedaan - waarmee daadwerkelijke gelijkheid zoals bedoeld door het VRPH gerealiseerd kan worden."

Een lid van het VN-comité dat controleert op de naleving van het verdrag is geïnterviewd door Iederin:
'Dit verdrag niet goed uitvoeren is schending van mensenrechten'.

Jurist Jacqueline Schoonheim schreef een artikel Waarom een tweesporenbeleid niet spoort met het recht op onderwijs. De regering zegt in verband met het VRPH dat ‘met inclusie wordt bedoeld dat niemand wordt uitgesloten van onderwijs’. Schoonheim's artikel toont aan dat dit duidelijk niet is wat bedoeld wordt met ‘inclusie’ in het IVRPH: het in stand houden van een systeem met speciaal onderwijs naast regulier onderwijs is op zich al een schending van het recht van elk kind op inclusief onderwijs.

Lees meer over het Verdrag en wat dit betekent voor onder andere het onderwijs op onze pagina VN-verdrag geeft recht op inclusief onderwijs bij langdurige beperking.