Nieuws‎ > ‎

Autismeweek 2015: Autisme is moeilijk te veranderen, onbegrip veel makkelijker!

Geplaatst 17 mrt. 2015 00:27 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 30 aug. 2015 09:10 bijgewerkt ]
Om aandacht te geven aan Wereld Autisme Dag (2 april) organiseren de NVA en het AutismeFonds de Autismeweek. Het thema voor 2015 is "Autisme is niet te genezen, onbegrip gelukkig wel!".

Onze stichting heeft het liever niet over "genezen", want autisme is geen chronische ziekte maar een specifieke aanleg die zich uit in een andere manier van informatieverwerking: van waarnemen en van denken. De diagnose wordt gesteld op grond van uiterlijke gedragskenmerken (DSM V) en het kan zijn dat die zich lange tijd niet manifesteren als de omgevingscondities optimaal zijn. Autisme komt in allerlei varianten voor en is makkelijker te herkennen als kinderen niet gaan spreken of in combinatie met een verstandelijke handicap. 

Maar er is ook een grote groep normaal tot hoogbegaafde mensen die vroeger of later in hun leven de diagnose autisme krijgt. In het opgroeien wordt hun omgeving (bijvoorbeeld door school, studie of werk) voor hen steeds complexer en ervaren ze dat ze het moeilijk vinden zich aan die omgeving aan te passen. Een diagnose autisme helpt hen idealiter om passende begeleiding en omgevingscondities te krijgen. Het is ook mogelijk om met een diagnose autisme juist weer uit de diagnose autisme te groeien. De wisselwerking tussen de persoon met autisme en diens omgeving en hoe beiden hiermee omgaan is erg bepalend voor hoe het autisme zich manifesteert. 

Alhoewel men dat niet verwacht bij autisme zijn (normaal tot hoogbegaafde) mensen met autisme vaak zeer sensitief voor allerlei invloeden uit de omgeving en in die zin kanaries in de kolenmijn. Zo kijkend naar autisme, zou je ook kunnen zeggen dat we met elkaar (autisme) onvriendelijke omgevingen hebben gecreëerd (onveilig, onpersoonlijk, teveel prikkels, te haastig) waar mensen met autisme nu het eerst last van hebben. Maar zijn er niet veel meer (kwetsbare) mensen die daar last van hebben en daardoor onbegrepen gedrag gaan vertonen? Hebben zij een diagnose nodig om te kunnen participeren, of veranderen we onze houding? We willen toch liever een samenleving die verdraagzaam wil zijn ten opzichte van ieder die enigszins anders is of zich anders gedraagt?

Daarom stellen wij een alternatieve slogan voor: Autisme is moeilijk te veranderen, onbegrip veel makkelijker!

Gerelateerd: