Bang voor drang en dwang

Geplaatst 6 dec. 2020 01:48 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 6 dec. 2020 02:05 bijgewerkt ]
De conferentie 'Bang voor drang en dwang' maakte indringend duidelijk wat er misgaat in de doorgeschoten strijd tegen kindermishandeling. De conferentie leidde tot 12 aanbevelingen voor betere rechtsbescherming van kind en ouders. 

Het aantal kinderen dat bij de ouders weggehaald wordt loopt op, zonder dat duidelijk is of het goed is voor die kinderen. Dat geeft zoveel leed voor kinderen en hun ouders, dat zelfs de dreiging met een Veilig Thuis-melding angst veroorzaakt bij de ouders, omdat ze zich daar nauwelijks tegen kunnen verdedigen. Op de conferentie 'Bang voor drang en dwang' bracht Balans wetenschappers in contact met ouders die te maken hebben gehad met drang (drang = professionals dringen erop aan dat ouders akkoord gaan met iets dat ze niet willen) en dwang (dwang = de kinderrechter dwingt iets af tegen de wil van ouders).

Op de foto bij dit bericht zie je Jolande uit Beijerse, hoofddocent Strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze vertelt op de conferentie zichtbaar geëmotioneerd over het speelgoed op de foto achter haar, dat al 4 jaar staat te wachten op de terugkeer van Bart die als 7-jarige gedwongen uit huis is geplaatst zonder dat Bart of zijn moeder begrepen waarom. 
Grafiek van BVIKZ waaruit blijkt dat de meeste van de 364 meldingen over drang en dwang liepen via VT Midden-Nederland
BVIKZ (Belangenvereniging Intensieve Kindzorg) kreeg 364 meldingen van ouders over drang en dwang, waarbij bleek dat het grootste deel afkomstig is van onderwijs en leerplicht en een melding was van pedagogische verwaarlozing (een artikel van het Nederlands Jeugd Instituut zegt: 'Pedagogische verwaarlozing is een vorm van emotionele verwaarlozing waarbij sprake is van onvoldoende ouderlijk gezag en onvoldoende structuur in de opvoeding van het kind'). Niet zelden gaat het bij die gevallen over een verschil van inzicht over wat een geschikte vorm van onderwijs is voor kinderen wiens ontwikkeling afwijkt van de norm. Verreweg het grootste aantal inzendingen bij BVIKZ was van Veilig Thuis Midden-Nederland, in Utrecht. Deze vestiging was al vaker negatief in het nieuws vanwege onterechte beschuldigingen van ouders.

onderwijs niet goed geregeld is (handelingsdeel van het OPP uitvoeren) of jeugdhulp is betrokken'. en ook: 'Kinderrechters moeten meer tijd nemen voor zaken en kritischer zijn over voorgelegde feiten'.

Gelukkig heeft de gezamenlijke lobby van ouderorganisaties zoals Balans en Ouders & Onderwijs tot gevolg gehad dat één van minister Slob's 25 punten ter verbetering van Passend Onderwijs is:
  • Geen VT-melding bij puur een geschil over passend onderwijs. Het is heel belangrijk dat scholen melden wanneer ze een vermoeden van kindermishandeling hebben. Een melding doen puur omdat ouders en school het niet eens kunnen worden over passende ondersteuning (en hun kind vervolgens thuis houden) moeten we met elkaar niet willen. Daarvoor heeft het veel te grote impact. Ik maak hierover afspraken met partijen. 
Voor de andere aanbevelingen blijft Balans aandacht vragen. Het is belangrijk dat de procedures rondom ondertoezichtstellingen (ots) en uithuisplaatsingen (uhp) verbeterd worden zodat perverse financiële prikkels niet meer leiden tot onnodig leed bij kinderen en ouders!