Boze Ouders dienen collectieve klacht in bij onderwijsinspectie

Geplaatst 22 jan. 2020 02:35 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 23 jan. 2020 00:57 bijgewerkt ]
Op 20 januari 2020 reed de actiegroep Boze Ouders in het Onderwijs door Nederland met een gele schoolbus om ouders op te halen en samen een klacht over passend onderwijs in te leveren bij de Onderwijsinspectie, ondersteund door de resultaten van een enquête die op dat moment meer dan 700 keer was ingevuld door ouders. Download de samenvatting van de enquête die aan de inspectie is gegeven. Tijdens het daarop volgende gesprek tussen de ouders en de inspectie heeft de inspectie een aantal toezeggingen gedaan, zie dit Twitter-draadje van Katinka Slump met haar conclusies van de bespreking met de inspectie.

De Boze Ouders willen zichtbaar maken dat een heel grote groep kinderen geen (passend) onderwijs krijgt en dat er niet gehandhaafd wordt op alle aspecten van de wettelijke zorgplicht binnen scholen. AutiPassend Onderwijs Utrecht steunt hen en heeft naar aanleiding van hun actie het volgende plaatje gemaakt om de thuiszitters-ijsberg te verduidelijken:
 

De Boze Ouders willen aantonen:
  • Dat met name de uitvoering van de wet passend onderwijs, ver onder de maat is. 
  • Dat scholen vaak de regels niet kennen en/of zich daar niet aan houden. 
  • Dat de vele mogelijkheden om aanpassingen te doen om het onderwijs passend te maken, die meestal niet worden ingezet. 
  • Dat de informatievoorziening vanuit scholen zowel kwantitatief als kwalitatief, ver onder de maat is.
  • Dat de registratie van kinderen die geen (passend) onderwijs krijgen te wensen overlaat. Hierdoor is het werkelijke aantal niet inzichtelijk. En blijft de omvang van dit probleem ‘onder de radar’. 
  • Dat ouders zich vaak bezwaard voelen om op te komen voor hun kind, uit angst om als ‘lastig’ en veeleisend te worden weggezet. Ouders denken vaak dat zij de enige zijn.
Ouders kunnen met hun klachten nergens terecht. Bij inspectie kan gemeld worden, maar deze neemt ze niet in behandeling. Inzet van een onderwijsconsulent kan pas als het samenwerkingsverband én het schoolbestuur zich over de kwestie hebben gebogen. Hier gaat veel tijd overheen. Tijd waarin de situatie voor zowel het kind als de leerkracht niet beter wordt en de relatie tussen ouders en school vaak ook niet.

Inmiddels is hun enquête al meer dan 1000 keer ingevuld, en invullen kan nog steeds: www.bozeouders.nl . De Boze Ouders worden nog uitgenodigd voor een gesprek met het Ministerie van OCW, en het is fijn als ze dan via veel enquête-resultaten aan kunnen tonen hoe groot de problemen zijn.

Gerelateerd op deze site