Nieuws‎ > ‎

SvPO Utrecht: reguliere havo/vwo met klassen van 16

Geplaatst 2 nov. 2016 02:51 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 28 sep. 2019 06:38 bijgewerkt ]
Augustus 2017 startte in Utrecht een nieuwe reguliere havo/vwo-school met 5 brugklassen van elk 16 leerlingen. SvPO Utrecht biedt met dezelfde financiering als andere scholen toch persoonlijk onderwijs in kleine klassen. Het lijkt particulier onderwijs, maar de ouderbijdrage is vergelijkbaar met die voor andere reguliere scholen. Dit kan volgens de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (waaronder deze school valt) door alle geld en tijd te investeren in waar het om gaat: goede docenten en goede leermiddelen, dus geen managers, dure nieuwbouwprojecten of duurbetaalde besturen.
Wij van Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht kunnen daar inmiddels aan toevoegen: en ook geen zorgarrangementen/maatwerk voor individuele leerlingen, zelfs niet als de school daarvoor extra geld krijgt van het samenwerkingsverband.

Voor de website van deze school, ga naar http://www.utrecht.svpo.nl/ .
 
Wij zijn aan de ene kant positief over deze uitbreiding van de keuzemogelijkheden in Utrecht, zie ook ons Pleidooi voor kleine klassen. Dit kan een uitkomst zijn voor sommige kinderen met autisme en havo/vwo-niveau waarvoor een reguliere klas van 30 net te veel gevraagd is.
Aan de andere kant is er op het SvPO weinig tot geen ruimte voor afwijkingen van de schoolregels voor individuele leerlingen, zie ook de Ervaringen van ouders (februari 2018: eerste ervaringen met SvPO Utrecht).

Let op: er is een afwijkende informatievoorziening, er is geen open dag en je moet "reserveren" (kan al jaren van te voren) om uitgenodigd te worden voor een "informatiedag".

De Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) heeft voordat ze in Utrecht begonnen al drie van dit soort scholen gesticht: de eerste was SvPO Isaac Beeckman in Kapelle (Zeeland, gestart in 2010). In 2013 volgde SvPO Tjalling Koopmans in Hurdegaryp (Friesland) en in 2016 SvPO Ida Gerhardt in Geldermalsen.
In 2017 startte een SvPO-school in Utrecht (in het schoolgebouw aan de Weerdsingel WZ 20-22, waarschijnlijk verhuizen ze in 2021 naar de Wittevrouwenkade). In 2017 startte ook een SvPO-vestiging in Amsterdam-Noord. Elke school neemt jaarlijks maximaal 80 eerstejaars leerlingen aan. In enkele jaren tijd groeit de school zo uit naar ongeveer 400 leerlingen. 
In Amsterdam begon ook in 2017 een SvPO-vestiging, en in 2019 zullen Deventer, Hengelo en Hoorn volgen.

Wat is bijzonder aan deze school?

Uit het persbericht van 1 november 2016, de website van de school en gesprekken eind 2016 met docent Sander Bussink en directeur Suzan Polet stelden wij de volgende lijst samen (zie het AD-artikel onderaan deze pagina voor nog meer kenmerken):
 • Kleine klassen ingedeeld in vijf niveaus (mavo+ / havo / havo+ / vwo / vwo+) zodat docenten hun lessen kunnen afstemmen op het niveau. Alle klassen hebben in de onderbouw hetzelfde lesmateriaal op ongeveer havo.
 • Een andere indeling van schoolvakken per jaar dan gebruikelijk: sommige vakken krijg je maar 1 jaar van de drie in de onderbouw, maar dan intensiever, bijvoorbeeld (precieze vakken kunnen afwijken): elk jaar krijg je wel Nederlands en wiskunde, maar Frans alleen in jaar 1, aardrijkskunde alleen in jaar 2, en geschiedenis alleen in jaar 3 (en natuurlijk vanaf jaar 4 als je het in je profiel kiest). Dit maakt het lastig om na het 1e of 2e jaar over te stappen naar een andere school.
 • Voortgang wordt gemeten door in hun eigen computersysteem te kijken welke opdrachten goed beantwoord zijn, als je een onderdeel goed hebt afgerond mag je naar het volgende, anders doe je het onderdeel nog eens. Als je achterloopt mag je niet mee op excursie. Een antwoord wordt bij een aantal vakken pas goed gerekend als het exact hetzelfde is als wat er in de lesstof staat.
 • De meeste weken is er een 4-daagse schoolweek (1x per 3 weken een 5-daagse schoolweek) met vaste roosters voor een heel jaar en snipperdagen (als je goed genoeg presteert) om vakanties deels zelf te bepalen.
 • Voor moderne talen als Duits en Frans is er geen docent om de spreekvaardigheid mee te oefenen.
 • Taalreizen (vanaf de tweede klas 2 diverse reizen van een een week, deelname is vrijwillig, ouders betalen €20 per dag).
 • In het persbericht staan details over de goede resultaten van de eerste SvPO-school in Zeeland: weinig zittenblijvers, hoge doorstroom en opstroom, goede examenresultaten.
 • Er wordt gewerkt met laptops, die blijven op school.
 • Ouderbijdrage €250 + schoolkosten €200 (voor pennen, papier, gebruik van woordenboeken/atlas, grafische rekenmachine, laptop, opladen en laptopkastje).
 • De lessen duren 80 minuten.
 • In het vak filosofie wordt verbinding gelegd tussen de andere vakken.
Op de oude reserveringspagina (er is inmiddels een nieuwe) staat vermeld:

SvPO Utrecht biedt persoonlijk voortgezet onderwijs als op een privé school, maar is toegankelijk voor iedereen. 
 • Een hoger niveau klas voor wie makkelijk leert. Klas met extra uitleg voor wie moeilijker leert.
 • Kleine klassen (16 leerlingen) van gelijk niveau.
 • Weinig huiswerk, want alleen op school heb je je docent bij de hand.
 • Bachelor vakken voor vwo'ers ter voorbereiding op studie.
 • Snipperdagen om vakanties deels zelf te bepalen.
Resultaten van andere SvPO-vestigingen die al meerdere jaren bestaan:
 • Hoge opstroom naar Havo en naar Vwo.
 • Zittenblijven of zakken een zeldzaamheid door goede persoonlijke begeleiding.
Let op: De belangstelling voor de school is groot, dus reserveer tijdig om naar de informatiedag te kunnen gaan.


Voor welke kinderen is deze school geschikt?

Op de site van de school staat een Disclaimer:

Vanwege de kleine klassen wordt SvPO soms verward met speciaal onderwijs. SvPO is echter een reguliere school voor middelbaar onderwijs, bedoeld voor enthousiaste en ambitieuze leerlingen. Behalve de kleine klassen kent SvPO geen bijzondere zorgvoorzieningen.

De docent die hielp met de voorbereidingen voor SvPO Utrecht, Sander Bussink, gaf eind 2016 aan dat de kleine klassen, het gebruik van een laptop en de lesduur van 80 minuten al zorgen voor veel rust en structuur. Op SvPO Isaac Beeckman (in Zeeland) zitten diverse kinderen met een lichte vorm van autisme die naast deze opzet geen extra ondersteuning nodig hebben. Af en toe krijgen ze wat persoonlijke aandacht van de vakdocenten, wat in zo'n kleine klas makkelijker kan dan bij een klas van 30, maar dat geldt voor alle leerlingen. Voor meer informatie, zie de schoolgids.

Van de kinderen wordt wel verwacht dat ze prima zelfstandig kunnen werken en dat ze het niveau aankunnen.

Er zijn verder geen extra voorzieningen voor zorgleerlingen, maar het kan zijn dat de standaardvoorzieningen van deze school voor bepaalde kinderen beter passen dan de extra voorzieningen van andere reguliere havo/vwo-scholen. Als je kind iets meer nodig heeft dan dat, is dit niet zo'n geschikte school. Zie ook de Ervaringen van ouders (februari 2018: eerste ervaringen met SvPO Utrecht).

Afwijkende informatievoorziening - geen open dag

SvPO zegt op hun site: "We kunnen op elke school maar 80 eerstejaars leerlingen aannemen. Met een reservering wordt u als eerste uitgenodigd voor informatiedagen." Reserveren voor SvPO Utrecht gaat via deze link.
Aanmelding voor deze school gaat op dezelfde manier als voor andere Utrechtse scholen, maar er is geen open dag.

We vermoeden we dat de procedure als volgt verloopt:
 1. Ouders van kinderen in groep 7 of 8 plaatsen een reservering voor hun kind op de site van SvPO.
 2. De eerste 240 kinderen (op volgorde van reservering) en hun ouders krijgen een uitnodiging voor een van de informatiedagen in januari, voor de ochtendsessie of de middagsessie. Op die informatiedag krijgen de kinderen proeflesjes in klasjes van 16 (zoveel mogelijk lijkend op hoe het op deze school gaat worden) terwijl de ouders een presentatie bijwonen in de aula.
 3. Ouders kiezen of ze hun kind wel of niet aanmelden voor deze school (via de leerkracht van groep 8 net als bij andere Utrechtse scholen).
 4. Als er meer dan 80 aanmeldingen zijn, doen ze mee met de Utrechtse POVO-procedure, waarbij leerlingen van buiten de gemeente Utrecht in de 1e lotingsronde niet mee mogen doen.
Er komt dus geen algemene open dag, alleen een informatiedag op uitnodiging op volgorde van reservering. 

Ervaringen van ouders

Februari 2018 - ervaringen met SvPO Utrecht
Nu SvPO Utrecht een half jaar bezig is, bereiken ons berichten van ouders over hun opvatting van Passend Onderwijs: de leerlingen doen allemaal mee met het concept van SvPO, zonder individuele afwijkingen anders dan wat in het concept ingebouwd zit. Als dat onvoldoende passend is, kan de leerling naar een andere klas (van een lager niveau), of naar een andere school. Ze doen niet aan extra ondersteuning met of zonder hulp van het samenwerkingsverband, ze werken alleen met het samenwerkingsverband voor de POVO-loting en eventueel voor het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs. De kleine klassen en het eigen concept worden gezien als extra ondersteuning, als een leerling meer aanpassingen nodig heeft zal dat elders gezocht moeten worden.

Zie ook deze Mama-life forum-reacties, met op 17 februari 2018 een uitgebreide reactie over SvPO Utrecht.
In maart 2018 werd er ook een vraag over SvPO Utecht gesteld op het forum van Ouders Online, waar inmiddels meerder pagina's met reacties op zijn, positieve en negatieve. Advies: lees vooral de reacties van ouders die zelf een kind op het SvPO Utrecht hebben.

Ervaringen met andere SvPO vestigingen:
(alle SvPO vestigingen hebben in principe dezelfde aanpak)

November 2018 (ontvangen via privé communicatie, met toestemming geplaatst):

Ze hebben geen overhead, geen zorg, geen onnodige gesprekken en avonden, alles is heel basic en het werkt! Op een rij:
 • Maximaal 16 kinderen per klas, overal hebben ze A t/m E klas. Je wordt geplaatst op niveau, maar ook snelheid. Ze bekijken het ieder jaar opnieuw t/m derde jaar. Zo is het niet erg als je keer wat mindere cijfers hebt. In derde klas wordt aan het einde van jaar pas bepaald of het tl, havo of vwo wordt. Kinderen in A, B en C klas mogen klassieke talen erbij kiezen, C klas is ongeveer de havisten qua niveau.
 • Je werkt op een laptop die je van school krijgt en ook boeken en schriften. In computer wordt je voortgang bijgehouden. Als je achterloopt mag je geen verlofdagen opnemen. Ja, kind heeft 8 extra verlofdagen per jaar. Deze mag je ook voor deel in zetten om half uur per dag eerder weg te gaan. Je zit tot 17.00 op school en veel kinderen komen van heinde en ver. Alles is al voor ze gepland in computer kant en klaar. 
 • Jonge en zeer gemotiveerde leerkrachten die veel vrijheid krijgen. Zo is er regelmatig een buitenles of koken ze iets en nemen dit mee. Alle communicatie verloopt via de mentor, die je altijd binnen 24 u terug mailt. Leerlingen hebben alle mailadressen van alle leraren en de lijntjes zijn kort. Leraren zitten bij de kinderen in de kantine, zelfs de directrice zit daar en kent de kinderen.
 • Over de kantine; je kunt er niks krijgen, alleen vers fruit mag je onbeperkt gratis pakken. Gezonde school.
 • Het is een gedisciplineerde en strenge school die een bijna 100 procent sluitende communicatie en altijd hetzelfde rooster en draaiboek heeft. Nooit lesuitval en regels en communicatie is altijd duidelijk. Ik hoef nooit ergens achteraan.
 • Je moet gedragsregels tekenen om naar deze school te mogen en deze school houdt niet zo van waarschuwen. School is niet bang kinderen te schorsen, wangedrag wordt niet geaccepteerd. Eindelijk een school die durft op te voeden. Als het je niet zint kun je gaan, dit is hoe het gaat, duidelijk.
 • 2x per jaar taalreizen, Engeland, Frankrijk maar ook Spanje als je kind voor Spaans als taal kiest. Worden ze heel zelfstandig van en leren de taal zo enorm snel en goed.
 • Huiswerk doe je tijdens begeleid werken op school, leerwerk doe je thuis. Een vierdaagse schoolweek.
 • 1x in de maand kom je op de “vrije” dag terug voor sportdag. Overige momenten geen sport.
 • Je mag vooruit werken en je mag dubbel profiel kiezen als je wilt. Is veel mogelijk. Ook kun je Cambridge Engels halen.
 • Op het ouderportaal kun je per vak zien hoe ver je kind voor of achter loopt ten opzichte van de geplande vorderingen, inclusief advies voor ouders voor het mogen opnemen van verlofdagen etc.
 • Sfeer is heel vriendschappelijk en goed, ook met leerkrachten. Er zitten veel hoogbegaafde kinderen op, sommige lichte autisme, kinderen die altijd weinig aansluiting hadden of veel zijn gepest etc. Daardoor is iedereen wat vriendelijker met elkaar.
December 2017 en januari 2018 zijn er een paar positieve reacties van ouders geplaatst.
 
In januari 2012 vertelt een moeder over de vestiging in Zeeland, die toen 1,5 jaar bestond.

In mei 2012 vertelt een andere moeder over de vestiging in Zeeland.

Ervaringen van de onderwijsinspectie

De vestiging in Utrecht bestaat nog te kort voor een inspectieoordeel. Te zijner tijd zal dat te vinden zijn op de site van de inspectie onder de naam Tjalling Koopmans College Utrecht.

Interessant is daarom het inspectierapport (2016) van de Isaac Beeckman Academie (IBA) in Zeeland, die toen ruim 5 jaar bestond. Als SvPO Utrecht net zo wordt opgezet, zullen de constateringen wellicht (op termijn?) ook voor de nieuwe school gelden. Enkele citaten van de onderwijsinspectie over de eerste SvPO school in Zeeland:
 • Van het eerste examen dat havo-leerlingen in 2015 aflegden, viel het gemiddelde cijfer wat tegen. De behaalde 6,2 ligt beneden het landelijk gemiddelde van 6,3 en daarmee beneden de ambitie die de school zich gesteld heeft. Hierbij behoeft aantekening dat leerlingen in meer dan het voorgeschreven aantal vakken examen doen. Mogelijk heeft dat het gemiddeld examencijfer met 0,1 punt gedrukt.
 • De lessen op de IBA verlopen gestructureerd en in een goede sfeer. De leraren weten de leerstof op adequate wijze aan hun leerlingen aan te bieden. Vooral in de onderbouw doen ze dat voor de vakken van het kerncurriculum mede met behulp van door de school zelf gedigitaliseerd werkmateriaal. Dit materiaal stelt de docenten in staat op ieder moment met de leerlingen mee te kijken waar hij of zij staat in zijn ontwikkeling en waar de leerling eventueel moeite mee heeft of dreigt vast te lopen. Leraren zijn evenals de leerlingen gedurende de gehele dag op school en zijn mede daardoor ook in staat leerlingen buiten de reguliere lestijden om te helpen en vormen van bijles te verzorgen. De leerlingen stellen deze aanpak op prijs en zij kiezen voor de IBA, mede vanwege de persoonlijke aandacht. 
 • Wat betreft de afstemming van het onderwijs op verschillen tussen leerlingen, zagen we dat door het gedigitaliseerde materiaal leraren hun leerlingen als vanzelf met verschillende opdrachten aan het werk konden zetten. Vooral tempodifferentiatie hebben we veel gezien.
 • De school organiseert structureel mentoroverleggen waarin zij de ondersteuning van leerlingen aan de orde heeft en evalueert. Schoolleiding en bestuur zien hierop toe en zorgen voor feedback aan leraren; dit omdat de school ervan uitgaat dat achterblijvende resultaten eerder zijn oorzaak vinden in het onderwijsaanbod en de aanpak, dan in de mogelijkheden van de leerling. Het structurele overleg en de monitoring daarvan leiden tot een planmatige aanpak van de ondersteuning, waarbij de ontwikkeling van de leerling goed wordt vastgesteld en vastgelegd. De school kwalificeert geen van de leerlingen als leerling die extra ondersteuning nodig heeft en heeft daarom ook geen ontwikkelingsperspectieven. 
Op de site van SvPO staan ook enkele citaten uit het inspectierapport van 2013.

Artikel in AD regio Utrecht 28 januari 2017

In het Algemeen Dagblad van de regio Utrecht stond een artikel over deze school, waarin ook nog wat kenmerken staan die niet in bovenstaande tekst genoemd staan. Je kunt het artikel digitaal lezen: Nieuwe school komt naar Utrecht: 4 dagen les en weinig huiswerk. Of je kunt het lezen via onderstaande foto's:

>