Nieuws‎ > ‎

SvPO Utrecht: reguliere havo/vwo met klassen van 16

Geplaatst 2 nov. 2016 02:51 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 12 mei 2018 06:32 bijgewerkt ]
Augustus 2017 startte in Utrecht een nieuwe reguliere havo/vwo-school met 5 brugklassen van elk 16 leerlingen. SvPO Utrecht biedt met dezelfde financiering als andere scholen toch persoonlijk onderwijs in kleine klassen. Het lijkt particulier onderwijs, maar de ouderbijdrage is vergelijkbaar met die voor andere reguliere scholen. Dit kan volgens de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (waaronder deze school valt) door alle geld en tijd te investeren in waar het om gaat: goede docenten en goede leermiddelen, dus geen managers, dure nieuwbouwprojecten of duurbetaalde besturen.
Wij van Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht kunnen daar inmiddels aan toevoegen: en ook geen zorgarrangementen/maatwerk voor individuele leerlingen, zelfs niet als de school daarvoor extra geld krijgt van het samenwerkingsverband.

Voor de website van deze school, ga naar http://www.utrecht.svpo.nl/ .
 
Wij zijn aan de ene kant positief over deze uitbreiding van de keuzemogelijkheden in Utrecht, zie ook ons Pleidooi voor kleine klassen. Dit kan een uitkomst zijn voor sommige kinderen met autisme en havo/vwo-niveau waarvoor een reguliere klas van 30 net te veel gevraagd is.
Aan de andere kant is er op het SvPO weinig tot geen ruimte voor afwijkingen van de schoolregels voor individuele leerlingen, zie ook de Ervaringen van ouders (februari 2018: eerste ervaringen met SvPO Utrecht).

Let op: er is een afwijkende informatievoorziening, er is geen open dag en je moet "reserveren" (kan al jaren van te voren) om uitgenodigd te worden voor een "informatiedag".

De Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) heeft voordat ze in Utrecht begonnen al drie van dit soort scholen gesticht: de eerste was SvPO Isaac Beeckman in Kapelle (Zeeland, gestart in 2010). In 2013 volgde SvPO Tjalling Koopmans in Hurdegaryp (Friesland) en in 2016 SvPO Ida Gerhardt in Geldermalsen.
In 2017 startte een SvPO-school in Utrecht (in het schoolgebouw aan de Weerdsingel WZ 20-22, waarschijnlijk verhuizen ze in 2020 naar Noordse Parklaan 2-4). In 2017 startte ook een SvPO-vestiging in Amsterdam-Noord. Elke school neemt jaarlijks maximaal 80 eerstejaars leerlingen aan. In enkele jaren tijd groeit de school zo uit naar ongeveer 400 leerlingen. 

Wat is bijzonder aan deze school?

Uit het persbericht van 1 november 2016, de website van de school en gesprekken eind 2016 met docent Sander Bussink en directeur Suzan Polet stelden wij de volgende lijst samen (zie het AD-artikel onderaan deze pagina voor nog meer kenmerken):
 • kleine klassen ingedeeld in vijf niveaus (mavo+ / havo / havo+ / vwo / vwo+) zodat docenten hun lessen kunnen afstemmen op het niveau
 • een andere indeling van schoolvakken per jaar dan gebruikelijk: sommige vakken krijg je maar 1 jaar van de drie in de onderbouw, maar dan intensiever, bijvoorbeeld (precieze vakken kunnen afwijken): elk jaar krijg je wel Nederlands en wiskunde, maar Frans alleen in jaar 1, aardrijkskunde alleen in jaar 2, en geschiedenis alleen in jaar 3 (en natuurlijk vanaf jaar 4 als je het in je profiel kiest)
 • voortgang wordt gemeten door in hun eigen computersysteem te kijken welke opdrachten goed beantwoord zijn, als je een onderdeel goed hebt afgerond mag je naar het volgende, anders doe je het onderdeel nog eens
 • de meeste weken een 4-daagse schoolweek (1x per 3 weken 5-daagse schoolweek) met vaste roosters voor een heel jaar en snipperdagen (als je goed genoeg presteert) om vakanties deels zelf te bepalen
 • taalreizen (vanaf de tweede klas 2 diverse reizen van een een week, deelname is vrijwillig, ouders betalen €20 per dag)
 • in het persbericht staan details over de goede resultaten van de eerste SvPO-school in Zeeland: weinig zittenblijvers, hoge doorstroom en opstroom, goede examenresultaten
 • er wordt gewerkt met laptops
 • ouderbijdrage €250 + schoolkosten €200 (voor pennen, papier, gebruik van woordenboeken/atlas, grafische rekenmachine, laptop, opladen en laptopkastje)
 • de lessen duren 80 minuten
 • in het vak filosofie wordt verbinding gelegd tussen de andere vakken
Op de oude reserveringspagina (er is inmiddels een nieuwe) staat vermeld:

SvPO Utrecht biedt persoonlijk voortgezet onderwijs als op een privé school, maar is toegankelijk voor iedereen. 
 • Een hoger niveau klas voor wie makkelijk leert. Klas met extra uitleg voor wie moeilijker leert.
 • Kleine klassen (16 leerlingen) van gelijk niveau.
 • Weinig huiswerk, want alleen op school heb je je docent bij de hand.
 • Bachelor vakken voor vwo'ers ter voorbereiding op studie.
 • Snipperdagen om vakanties deels zelf te bepalen.
Resultaten van andere SvPO-vestigingen die al meerdere jaren bestaan:
 • Hoge opstroom naar Havo en naar Vwo.
 • Zittenblijven of zakken een zeldzaamheid door goede persoonlijke begeleiding.
Let op: De belangstelling voor de school is groot, dus reserveer tijdig om naar de informatiedag te kunnen gaan.


Voor welke kinderen is deze school geschikt?

Op de site van de school staat een Disclaimer:

Vanwege de kleine klassen wordt SvPO soms verward met speciaal onderwijs. SvPO is echter een reguliere school voor middelbaar onderwijs, bedoeld voor enthousiaste en ambitieuze leerlingen. Behalve de kleine klassen kent SvPO geen bijzondere zorgvoorzieningen.

De docent die hielp met de voorbereidingen voor SvPO Utrecht, Sander Bussink, gaf eind 2016 aan dat de kleine klassen, het gebruik van een laptop en de lesduur van 80 minuten al zorgen voor veel rust en structuur. Op SvPO Isaac Beeckman (in Zeeland) zitten diverse kinderen met een lichte vorm van autisme die naast deze opzet geen extra ondersteuning nodig hebben. Af en toe krijgen ze wat persoonlijke aandacht van de vakdocenten, wat in zo'n kleine klas makkelijker kan dan bij een klas van 30, maar dat geldt voor alle leerlingen.

Van de kinderen wordt wel verwacht dat ze prima zelfstandig kunnen werken en dat ze het niveau aankunnen.

Er zijn verder geen extra voorzieningen voor zorgleerlingen, maar het kan zijn dat de standaardvoorzieningen van deze school voor bepaalde kinderen beter passen dan de extra voorzieningen van andere reguliere havo/vwo-scholen. Als je kind iets meer nodig heeft dan dat, is dit niet zo'n geschikte school. Zie ook de Ervaringen van ouders (februari 2018: eerste ervaringen met SvPO Utrecht).

Afwijkende informatievoorziening - geen open dag

SvPO zegt op hun site: "We kunnen op elke school maar 80 eerstejaars leerlingen aannemen. Met een reservering wordt u als eerste uitgenodigd voor informatiedagen." Reserveren voor SvPO Utrecht gaat via deze link.

Waarschijnlijk is de aanmelding voor het schooljaar 2018/2019 voor deze school hetzelfde als voor andere Utrechtse scholen. In de POVO Procedure 2017 - 2018 op naarhetvo.nl staat bij SvPO: Wij zijn bezig de aansluiting op de procedure te organiseren.

Gebaseerd op hoe het verliep in 2017, en de wijzigingen die we gehoord hebben over 2018, vermoeden we dat de procedure als volgt verloopt:
 1. Ouders van kinderen in groep 7 of 8 plaatsen een reservering voor hun kind op de site van SvPO.
 2. De eerste 240 kinderen (op volgorde van reservering) en hun ouders krijgen een uitnodiging voor een van de informatiedagen in januari, voor de ochtendsessie of de middagsessie. Op die informatiedag krijgen de kinderen proeflesjes in klasjes van 16 (zoveel mogelijk lijkend op hoe het op deze school gaat worden) terwijl de ouders een presentatie bijwonen in de aula.
 3. Ouders kiezen of ze hun kind wel of niet aanmelden voor deze school (in 2017 ging de aanmelding via SvPO, in 2018 waarschijnlijk via de leerkracht van groep 8 net als bij andere Utrechtse scholen).
 4. In 2017 ging de aanmelding nog op volgorde van reservering en maakten leerlingen van buiten de gemeente Utrecht ook kans. In 2018 doen ze waarschijnlijk mee met de Utrechtse POVO-loting, waarbij leerlingen van buiten de gemeente Utrecht in de 1e ronde niet meeloten.
 5. De aanmeldingsprocedure verliep in 2017 als volgt (geldt dus waarschijnlijk niet of niet volledig in 2018):
  • Ouders die hebben gereserveerd, kiezen of ze hun kind ook echt (vrijblijvend) willen inschrijven. Het formulier moet geprint en ondertekend naar Amsterdam gestuurd worden, uiterlijk eind februari 2017.
  • SvPO vraagt advies aan je basisschool: in welk klastype vindt de leerkracht van groep 8 dat je kind het beste past, bij een keuze uit mavo+, havo, havo+, vwo en vwo+?
  • Voor elk brugklastype geldt dat de eerste 16 op volgorde van reservering geplaatst worden. 
  • Als geplaatste kinderen alsnog kiezen voor een andere school dan wordt de eerstvolgende op volgorde van reservering benaderd.
Er komt dus geen algemene open dag, alleen een informatiedag op uitnodiging op volgorde van reservering. 

Ervaringen van ouders

Februari 2018 - ervaringen met SvPO Utrecht
Nu SvPO Utrecht een half jaar bezig is, bereiken ons berichten van ouders over hun opvatting van Passend Onderwijs: de leerlingen doen allemaal mee met het concept van SvPO, zonder individuele afwijkingen anders dan wat in het concept ingebouwd zit. Als dat onvoldoende passend is, kan de leerling naar een andere klas (van een lager niveau), of naar een andere school. Ze doen niet aan extra ondersteuning met of zonder hulp van het samenwerkingsverband, ze werken alleen met het samenwerkingsverband voor de POVO-loting en eventueel voor het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs. De kleine klassen en het eigen concept worden gezien als extra ondersteuning, als een leerling meer aanpassingen nodig heeft zal dat elders gezocht moeten worden.

Zie ook deze forum-reacties, met op 17 februari 2018 een uitgebreide reactie over SvPO Utrecht.

Ervaringen met andere SvPO vestigingen:

December 2017 en januari 2018 zijn er een paar positieve reacties van ouders geplaatst.
 
In januari 2012 vertelt een moeder over de vestiging in Zeeland, die toen 1,5 jaar bestond.

In mei 2012 vertelt een andere moeder over de vestiging in Zeeland.

Ervaringen van de onderwijsinspectie

Ook interessant is het inspectierapport (2016) van de Isaac Beeckman Academie (IBA) in Zeeland, die toen ruim 5 jaar bestond. Als SvPO Utrecht net zo wordt opgezet, zullen de constateringen wellicht (op termijn?) ook voor de nieuwe school gelden. Enkele citaten van de onderwijsinspectie over de eerste SvPO school in Zeeland:
 • Van het eerste examen dat havo-leerlingen in 2015 aflegden, viel het gemiddelde cijfer wat tegen. De behaalde 6,2 ligt beneden het landelijk gemiddelde van 6,3 en daarmee beneden de ambitie die de school zich gesteld heeft. Hierbij behoeft aantekening dat leerlingen in meer dan het voorgeschreven aantal vakken examen doen. Mogelijk heeft dat het gemiddeld examencijfer met 0,1 punt gedrukt.
 • De lessen op de IBA verlopen gestructureerd en in een goede sfeer. De leraren weten de leerstof op adequate wijze aan hun leerlingen aan te bieden. Vooral in de onderbouw doen ze dat voor de vakken van het kerncurriculum mede met behulp van door de school zelf gedigitaliseerd werkmateriaal. Dit materiaal stelt de docenten in staat op ieder moment met de leerlingen mee te kijken waar hij of zij staat in zijn ontwikkeling en waar de leerling eventueel moeite mee heeft of dreigt vast te lopen. Leraren zijn evenals de leerlingen gedurende de gehele dag op school en zijn mede daardoor ook in staat leerlingen buiten de reguliere lestijden om te helpen en vormen van bijles te verzorgen. De leerlingen stellen deze aanpak op prijs en zij kiezen voor de IBA, mede vanwege de persoonlijke aandacht. 
 • Wat betreft de afstemming van het onderwijs op verschillen tussen leerlingen, zagen we dat door het gedigitaliseerde materiaal leraren hun leerlingen als vanzelf met verschillende opdrachten aan het werk konden zetten. Vooral tempodifferentiatie hebben we veel gezien.
 • De school organiseert structureel mentoroverleggen waarin zij de ondersteuning van leerlingen aan de orde heeft en evalueert. Schoolleiding en bestuur zien hierop toe en zorgen voor feedback aan leraren; dit omdat de school ervan uitgaat dat achterblijvende resultaten eerder zijn oorzaak vinden in het onderwijsaanbod en de aanpak, dan in de mogelijkheden van de leerling. Het structurele overleg en de monitoring daarvan leiden tot een planmatige aanpak van de ondersteuning, waarbij de ontwikkeling van de leerling goed wordt vastgesteld en vastgelegd. De school kwalificeert geen van de leerlingen als leerling die extra ondersteuning nodig heeft en heeft daarom ook geen ontwikkelingsperspectieven. 
Op de site van SvPO staan ook enkele citaten uit het inspectierapport van 2013.

Artikel in AD regio Utrecht 28 januari 2017

In het Algemeen Dagblad van de regio Utrecht stond een artikel over deze school, waarin ook nog wat kenmerken staan die niet in bovenstaande tekst genoemd staan. Je kunt het artikel digitaal lezen: Nieuwe school komt naar Utrecht: 4 dagen les en weinig huiswerk. Of je kunt het lezen via onderstaande foto's:

>