Nieuws‎ > ‎

Nieuw in Utrecht: reguliere havo/vwo met klassen van 16!

Geplaatst 2 nov. 2016 02:51 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 29 jun. 2017 04:37 bijgewerkt ]
Augustus 2017 start in Utrecht een nieuwe reguliere havo/vwo-school met 5 brugklassen van elk 16 leerlingen. SvPO Utrecht biedt met dezelfde financiering als andere scholen toch persoonlijk onderwijs in kleine klassen. Het lijkt particulier onderwijs, maar de ouderbijdrage is vergelijkbaar met die voor andere reguliere scholen. Dit kan volgens de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (waaronder deze school valt) door alle geld en tijd te investeren in waar het om gaat: goede docenten en goede leermiddelen. Dus geen managers, dure nieuwbouwprojecten of duurbetaalde besturen.

Voor de website van deze school, ga naar http://www.utrecht.svpo.nl/ 
 
Wij van Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht zijn heel enthousiast over deze vorm van onderwijs! Zie ook ons Pleidooi voor kleine klassen. Dit kan een uitkomst zijn voor sommige kinderen met autisme en havo/vwo-niveau waarvoor een reguliere klas van 30 net te veel gevraagd is. Let op: er is een afwijkende informatievoorziening en aanmeldprocedure.

De Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) heeft al drie van dit soort scholen gesticht: de eerste was SvPO Isaac Beeckman in Kapelle (Zeeland, gestart in 2010). In 2013 volgde SvPO Tjalling Koopmans in Hurdegaryp (Friesland) en in 2016 SvPO Ida Gerhardt in Geldermalsen.

In 2017 start een SvPO-school in Utrecht (in het schoolgebouw aan de Weerdsingel WZ 20-22, waarschijnlijk verhuizen ze in 2018 of 2019 naar Noordse Parklaan 2-4) en ook een in Amsterdam-Noord. Elke school neemt jaarlijks maximaal 80 eerstejaars leerlingen aan. In enkele jaren tijd groeit de school zo uit naar ongeveer 400 leerlingen. 

Wat is bijzonder aan deze school?

Uit het persbericht van 1 november 2016, de website van de school en gesprekken met de toekomstig schoolleider  (Sander Bussink) en de directeur (Suzan Polet) stelden wij de volgende lijst samen (zie het AD-artikel onderaan deze pagina voor nog meer kenmerken):
 • kleine klassen ingedeeld in vijf niveaus (mavo+ / havo / havo+ / vwo / vwo+) zodat docenten hun lessen goed kunnen afstemmen op het niveau
 • een 4-daagse schoolweek met vaste roosters voor een heel jaar, snipperdagen om vakanties deels zelf te bepalen en weinig huiswerk
 • taalreizen (vanaf de tweede klas 2 keer per jaar een reis van een een week, deelname is vrijwillig, ouders betalen €20 per dag)
 • voor Vwo'ers is er de gelegenheid het gymnasium programma te volgen, in de bovenbouw krijgen alle Vwo'ers bovendien bachelorvakken
 • in het persbericht staan details over de goede resultaten van de eerste SvPO-school: weinig zittenblijvers, hoge doorstroom en opstroom, goede examenresultaten
 • er wordt gewerkt met laptops
 • ouderbijdrage €250 + schoolkosten €200 (voor pennen, papier, gebruik van woordenboeken/atlas, grafische rekenmachine, laptop, opladen en laptopkastje)
 • de lessen duren 80 minuten
 • In het vak filosofie wordt verbinding gelegd tussen de andere vakken
 • de lesstof kan in zekere mate individueel op maat gemaakt worden
Op de reserveringspagina staat vermeld:

SvPO Utrecht biedt persoonlijk voortgezet onderwijs als op een privé school, maar is toegankelijk voor iedereen. 
 • Les op maat. Een hoger niveau voor wie makkelijk leert. Extra uitleg voor wie moeilijker leert.
 • Kleine klassen (16 leerlingen) van gelijk niveau.
 • Weinig huiswerk, want alleen op school heb je je docent bij de hand.
 • Hoge opstroom naar Havo en naar Vwo.
 • Zittenblijven of zakken een zeldzaamheid door goede persoonlijke begeleiding.
 • Bachelor vakken voor Vwo'ers ter voorbereiding op studie.
 • Snipperdagen om vakanties deels zelf te bepalen.
Let op: De belangstelling voor de school is groot, dus reserveer tijdig.

Je kunt ook een indruk krijgen van de school door te lezen wat ze vermelden bij hun vacatures (ze zoeken uiteraard docenten die in augustus 2017 in Utrecht willen starten).

Voor welke kinderen is deze school geschikt?

Op de site van de school staat een Disclaimer:

Vanwege de kleine klassen wordt SvPO soms verward met speciaal onderwijs. SvPO is echter een reguliere school voor middelbaar onderwijs, bedoeld voor enthousiaste en ambitieuze leerlingen. Behalve de kleine klassen kent SvPO geen bijzondere zorgvoorzieningen.

De toekomstig schoolleider, Sander Bussink, geeft aan dat de kleine klassen, het gebruik van een laptop en de lesduur van 80 minuten al zorgt voor veel rust en structuur. Op SvPO Isaac Beeckman zitten diverse kinderen met een lichte vorm van autisme die naast deze opzet geen extra ondersteuning nodig hebben. Af en toe krijgen ze wat persoonlijke aandacht van de vakdocenten, wat in zo'n kleine klas makkelijker kan dan bij een klas van 30, maar dat geldt voor alle leerlingen.

Van de kinderen wordt wel verwacht dat ze prima zelfstandig kunnen werken en dat ze het niveau aankunnen.

Er zijn verder geen extra voorzieningen voor zorgleerlingen, maar het kan zijn dat de standaardvoorzieningen van deze school voor bepaalde kinderen beter passen dan de extra voorzieningen (bijv. 1 uur per week persoonlijke coach) van andere reguliere havo/vwo-scholen!

Afwijkende informatievoorziening en aanmeldingsprocedure

SvPO zegt op hun site: "We kunnen op elke school maar 80 eerstejaars leerlingen aannemen. Met een reservering wordt u als eerste uitgenodigd voor informatiedagen en krijgt u voorrang als u daarna wil inschrijven." Reserveren voor SvPO Utrecht gaat via deze link.

De toekomstig schoolleider Sander Bussink en bestuurslid Suzan Polet van de SvPO vertelden ons dat de informatievoorziening aan ouders en de aanmelding als volgt verloopt:
 1. Ouders van kinderen in groep 7 of 8 plaatsen een reservering voor hun kind op de site van SvPO.
 2. De eerste 240 kinderen (op volgorde van reservering) en hun ouders krijgen een uitnodiging voor de informatiedagen op zaterdag 28 januari of zaterdag 11 februari, voor de ochtendsessie of de middagsessie. Op die informatiedag krijgen de kinderen proeflesjes in klasjes van 16 (zoveel mogelijk lijkend op hoe het op deze school gaat worden) terwijl de ouders een presentatie bijwonen in de aula.
 3. Alle ouders die een reservering hebben gedaan krijgen na de informatiedagen een uitnodiging om hun kind in te schrijven voor deze school (ook als de informatiedagen al vol waren). Let op: hierin wijkt deze school dus af van andere Utrechtse middelbare scholen, waarvoor de inschrijving via de leerkracht van groep 8 gebeurt. Advies is om daarnaast ook via de gebruikelijke procedure aan te melden voor een andere school.
 4. Eerst dacht SvPO dat ze met de Utrechtse loting mee zouden doen (dat staat zelfs in de schoolgids), maar ze blijken toch niet in het povo-systeem te zitten en daarom hebben ze besloten om de aanmelding op volgorde van reservering te doen. Ze sluiten zich wel aan bij het samenwerkingsverband Sterk VO, dus het zou kunnen zijn dat ze volgend jaar wel meeloten, maar tot die tijd maken leerlingen van buiten de gemeente Utrecht ook kans.
 5. Ouders die hebben gereserveerd, kiezen of ze hun kind ook echt (vrijblijvend) wil inschrijven. Het formulier moet geprint en ondertekend naar Amsterdam gestuurd worden, uiterlijk 27 februari 2017.
 6. SvPO vraagt advies aan je basisschool: in welk klastype vindt de leerkracht van groep 8 dat je kind het beste past, bij een keuze uit mavo+, havo, havo+, vwo en vwo+?
 7. Voor elk brugklastype geldt dat de eerste 16 op volgorde van reservering geplaatst worden. 
 8. Als geplaatste kinderen alsnog kiezen voor een andere school dan wordt de eerstvolgende op volgorde van reservering benaderd.
Er komt geen algemene open dag. Leerkrachten van groep 8 van alle basisscholen in Utrecht hebben inmiddels een mail ontvangen. Zij kunnen zich aanmelden voor een speciale informatiebijeenkomst voor leerkrachten.

Ervaringen van ouders

In januari 2012 vertelt een moeder:

Mijn zoon zit in het eerste jaar op het Isaac Beeckman. Wij hebben zeer bewust voor deze school gekozen: het hele concept van kleine klassen (16 leerlingen) en individuele aandacht spreekt ons enorm aan. Bovendien is de school wars van 'het nieuwe leren' en wordt er 'gewoon' een grondige theoretische basis geboden.

Tot nu zijn zowel mijn zoon als wij zeer tevreden over de school. Er wordt in een behoorlijk tempo gewerkt, waarbij hij voor een deel in zijn eigen snellere tempo vooruit kan werken. Voor zover ik de stof met andere scholen kan vergelijken, is er geen verschil. De school biedt in één jaar minder vakken (Nederlands, Frans, Engels, biologie, wiskunde en filosofie) dan andere scholen, maar ze geven er wel veel meer uren in. In totaal 1225 uur en dit zonder - jawel - lesuitval. Het ziekteverzuim onder de docenten is vrijwel nihil en is er eens eentje ziek, dan krijgen de leerlingen extra les in een ander vak. Als ouders vinden wij dit echt super - mijn zoon moppert er uiteraard wel eens over - maar het mag duidelijk zijn dat je gewoon meer leert als je meer les krijgt.

Zoonlief begint ergens dit voorjaar met Duits als extra vak. Dit via de methode van de IVIO Wereldschool. Ben zeer benieuwd hoe dat zal gaan, maar als het voor kinderen van expats goed werkt, dan zal het met die van ons ook wel lukken. Wat ons betreft komen er veel meer scholen zoals het Isaac Beeckman.


Mijn zoon zit in de tweede klas van de Isaac Beeckman Academie. Een aantal pluspunten van de school:
 • Hij zit dus écht maar met 16 kinderen in de klas.
 • De school is kleinschalig; er zijn nu nog maar twee leerjaren. De leerlingen voelen zich heel "gezien", iedereen kent elkaar.
 • Per jaar betalen de ouders € 250,- aan de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs en € 190,- voor de laptop en andere verbruiksmaterialen.
 • De leerlingen werken volgens een vast lesrooster, tussenuren en uitval bestaat niet, ze kunnen namelijk altijd verder werken in hun leersysteem op de computer.
 • Er wordt geen tijd besteed aan allerhande flauwekul en projecten.
 • Leerlingen krijgen echt de kans om alles uit zichzelf te halen wat er in zit, pas in de derde klas wordt definitief de keus tussen HAVO of VWO gemaakt.
 • Vanaf klas 2 gaan de leerlingen twee keer per jaar een week op talenreis. Afgelopen november was de reis naar Cambridge, waar ze Engels op een taleninstituut hebben gevolgd. Volgende week vertrekken ze naar Rouen om op een frans instituut 25 uur Frans te krijgen. De ouderbijdrage is per reis € 120,-.

Ervaringen van de onderwijsinspectie

Ook interessant is het inspectierapport (2016) van de Isaac Beeckman Academie (IBA). Als SvPO Utrecht net zo wordt opgezet, zullen de constateringen wellicht ook voor de nieuwe school gelden. Enkele citaten van de onderwijsinspectie over de eerste SvPO school in Zeeland:
 • Van het eerste examen dat havo-leerlingen in 2015 aflegden, viel het gemiddelde cijfer wat tegen. De behaalde 6,2 ligt beneden het landelijk gemiddelde van 6,3 en daarmee beneden de ambitie die de school zich gesteld heeft. Hierbij behoeft aantekening dat leerlingen in meer dan het voorgeschreven aantal vakken examen doen. Mogelijk heeft dat het gemiddeld examencijfer met 0,1 punt gedrukt.
 • De lessen op de IBA verlopen gestructureerd en in een goede sfeer. De leraren weten de leerstof op adequate wijze aan hun leerlingen aan te bieden. Vooral in de onderbouw doen ze dat voor de vakken van het kerncurriculum mede met behulp van door de school zelf gedigitaliseerd werkmateriaal. Dit materiaal stelt de docenten in staat op ieder moment met de leerlingen mee te kijken waar hij of zij staat in zijn ontwikkeling en waar de leerling eventueel moeite mee heeft of dreigt vast te lopen. Leraren zijn evenals de leerlingen gedurende de gehele dag op school en zijn mede daardoor ook in staat leerlingen buiten de reguliere lestijden om te helpen en vormen van bijles te verzorgen. De leerlingen stellen deze aanpak op prijs en zij kiezen voor de IBA, mede vanwege de persoonlijke aandacht. 
 • Wat betreft de afstemming van het onderwijs op verschillen tussen leerlingen, zagen we dat door het gedigitaliseerde materiaal leraren hun leerlingen als vanzelf met verschillende opdrachten aan het werk konden zetten. Vooral tempodifferentiatie hebben we veel gezien.
 • De school organiseert structureel mentoroverleggen waarin zij de ondersteuning van leerlingen aan de orde heeft en evalueert. Schoolleiding en bestuur zien hierop toe en zorgen voor feedback aan leraren; dit omdat de school ervan uitgaat dat achterblijvende resultaten eerder zijn oorzaak vinden in het onderwijsaanbod en de aanpak, dan in de mogelijkheden van de leerling. Het structurele overleg en de monitoring daarvan leiden tot een planmatige aanpak van de ondersteuning, waarbij de ontwikkeling van de leerling goed wordt vastgesteld en vastgelegd. De school kwalificeert geen van de leerlingen als leerling die extra ondersteuning nodig heeft en heeft daarom ook geen ontwikkelingsperspectieven. 
Op de site van SvPO staan ook enkele citaten uit het inspectierapport van 2013.

Artikel in AD regio Utrecht 28 januari 2017

In het Algemeen Dagblad van de regio Utrecht stond een artikel over deze school, waarin ook nog wat kenmerken staan die niet in bovenstaande tekst genoemd staan. Je kunt het artikel digitaal lezen: Nieuwe school komt naar Utrecht: 4 dagen les en weinig huiswerk. Of je kunt het lezen via onderstaande foto's:

>