Passend Onderwijs gaat nog moeizaam; extra maatregelen van staatssecretaris

Geplaatst 23 dec. 2016 00:58 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 23 feb. 2019 15:03 bijgewerkt ]
Op 15 december 2016 was er in de Tweede Kamer een algemeen overleg over passend onderwijs. De staatssecretaris concludeerde dat de beoogde resultaten van passend onderwijs nog niet overal worden behaald en kondigde twee maatregelen aan (zie hieronder). Zie ook het twitterverslag dat Katinka Slump tijdens het algemeen overleg maakte.

Confronterend 

In de aanloop naar dit overleg werd veel confronterende informatie gepubliceerd over de stand van zaken bij passend onderwijs:

Ambities van Passend Onderwijs

De ECPO heeft de algemene ambities voor passend onderwijs uit de beleidsstukken verzameld en ten behoeve van de evaluatie in een aantal punten samengevat (bron: Onderwijsraad):
  • Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, hebben een plaats in het onderwijs, voelen zich veilig en gerespecteerd en komen met optimale prestaties uit het onderwijs.
  • Ouders van deze leerlingen zijn tevreden over de kwaliteit van het onderwijs, de ondersteuning en de plaatsing van hun kind.
  • Ouders van gewone leerlingen ervaren geen nadelen van leerlingen met extra ondersteuning in de klas.
  • Op stelselniveau wint het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuning aan kwaliteit, en maken minder leerlingen gebruik van aparte onderwijsvoorzieningen.
  • De bureaucratie moet afnemen en het budget beheersbaar blijven.
Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht constateert dat deze doelen ook in de regio Utrecht nog niet behaald worden, gezien het grote aantal bezorgde ouders dat hulp vraagt bij de stichting op het moment dat het niet goed gaat met hun kind op school. Naar aanleiding van het advies van de Onderwijsraad adviseren wij scholen om zich te specialiseren op ondersteuningsbehoefte. Ook blijkt uit een recent artikel dat kleine klassen beter zijn voor alle leerlingen. Daarom is het goed dat er in Utrecht een nieuwe reguliere havo/vwo met klassen van 16 komt.

Extra maatregelen

Om het aantal thuiszitters sneller terug te dringen, kondigde staatssecretaris Sander Dekker twee wettelijke maatregelen aan (bron). 
  1. Ten eerste wil hij ervoor zorgen dat gemeenten en samenwerkingsverbanden onderling gaan afspreken wie de doorzettingsmacht heeft bij complexe gevallen én hoe deze afspraken in de praktijk worden uitgevoerd. 
  2. Ten tweede moeten samenwerkingsverbanden in de toekomst betrokken gaan worden bij het afgeven van vrijstellingen van de leerplicht artikel 5 onder a, zodat beter kan worden gekeken of er toch niet een passende plek in het onderwijs is voor deze leerlingen. 
Daarnaast zullen de acties vanuit het Thuiszitterspact worden doorgezet. 

Naar aanleiding van het Thuiszitterspact publiceerde Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht al de transcriptie van een filmpje Zo kan het ook in NL: ex-thuiszitter met intensieve begeleiding weer naar school en een nieuwsbericht naar aanleiding van het Volkskrant-artikel 'Duizenden kinderen onnodig thuis door onwil scholen'.

Gerelateerde berichten: