Onze visie: wat hebben kinderen met autisme nodig op school?

Een kind met autisme en cognitief talent heeft een mix nodig van expertises uit het regulier en het speciaal onderwijs. Dat vraagt erom de grens tussen deze twee onderwijssectoren te overbruggen en zelfs de maatschappelijke opdracht van reguliere scholen te vergroten (niet alleen “het normale kind” maar juist de omgang met diversiteit van kinderen en hun ouders). Naar ons idee heeft de slimme leerling met autisme onderwijs- en zorgarrangementen op maat nodig die vier aspecten met elkaar verbindt. Vier aspecten die ze nodig hebben op school, in volgorde van belangrijkheid:
  1. Een veilig leerklimaat, gezien vanuit de kenmerken van autisme, denk aan ondertiteling, voorspelbaarheid, bescherming tegen overprikkeling en beschikbaarheid van deskundige begeleiding
  2. Passend cognitief niveau, bijvoorbeeld vwo als de leerling dat cognitief aankan, met aandacht voor de talenten van autisme
  3. Stimuleren van levensvaardigheden, gezien vanuit ontwikkelingsfase(verschillen), mentale leeftijden
  4. Omgang met de maatschappij, zo gewoon mogelijk meedoen, thuisnabij onderwijs met buurtgenoten
Het regulier onderwijs is sterk in het bieden van een passend cognitief niveau en het leren omgaan met de maatschappij. Het speciaal onderwijs is sterk in het bieden van een veilig leerklimaat voor autisme en in het stimuleren van levensvaardigheden. Wat kinderen met autisme en havo/vwo-niveau nodig hebben is een combinatie daarvan, waarbij veilig leerklimaat en passend cognitief niveau de belangrijkste zijn. 


Meer informatie over onze Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht: