Psycho-educatieprogramma "Wat werkt"

Oorspronkelijk werd het ontwikkeld voor volwassenen met autisme, maar het psycho-educatieprogramma "Wat werkt" is ook wel eens toegepast op middelbare scholen. Leerlingen met autisme kunnen ermee ontdekken onder welke voorwaarden ze goed kunnen functioneren, geordend volgens drie veelgebruikte (maar misschien wel achterhaalde) theorieën over autisme:

Hoe werkt "Wat werkt"?

Als een leerling begint met "Wat werkt" komt er eerst een gesprek met een autisme-expert. Daarbij is ook een vertrouwenspersoon van de leerling aanwezig (een ouder, een vriend of een docent). Onder hun begeleiding begint de leerling te beschrijven waar hij of zij goed in is, en onder welke omstandigheden dingen goed verlopen. Daarbij is het belangrijk dat het realistische beschrijvingen zijn (daar kan de vertrouwenspersoon bij helpen).

De resultaten van dit gesprek worden ingevoerd in het computerprogramma van "Wat werkt". Later wordt deze informatie verder uitgebreid en bijgewerkt. De leerling kan inloggen op het programma en de voor hem of haar belangrijke dingen steeds actualiseren. 

Ook kan het worden gebruikt om vragen te stellen aan een coach/begeleider, waarna de antwoorden verwerkt kunnen worden in het programma. 

Kenmerkend voor de aanpak is dat de leerling met autisme de eigenaar is van de informatie, die bepaalt wat erin komt te staan en wat niet.

Vertaalslag

De coach/begeleider kan de informatie in "Wat werkt" gebruiken om een vertaalslag te maken naar wat de docenten kunnen doen om deze leerling beter te laten functioneren. Deze vertaalslag is belangrijk, uit de informatie in "Wat werkt" is niet altijd direct duidelijk hoe de docenten in de praktijk de leerling kunnen helpen. De toegevoegde waarde van "Wat werkt" wordt groter als de school deze vertaalslag deskundig uitvoert, dus vraag hiernaar bij de school!

Meer informatie