Oproep van Sterk VO

Oproep van Sterk VO: Als kinderen met autisme geen of onvoldoende passend voortgezet onderwijs kunnen vinden in Utrecht en Vechtstreek (kaartje), wil het lokale samenwerkingsverband Sterk VO dat graag weten.
Vanuit AutiPassend Onderwijs Utrecht willen wij ouders waarschuwen dat het ook nadelig kan zijn voor het onderwijs aan je kind. Als de (beoogde) school van je kind (via-via) ontdekt dat je naar buiten bent getreden met onderwijsproblemen, kan het zijn dat ze zich minder welwillend opstellen, ondanks dat Sterk VO aangeeft dat dit niet zal gebeuren. Om deze reden hebben wij altijd geweigerd om herkenbare informatie over bij ons aangesloten ouders te delen met instanties (zelfs als we toestemming van de ouders hebben, wat natuurlijk een eerste vereiste is).
Uiteraard hopen we dat openhartigheid niet tegen jou of je kind gebruikt zal worden, maar het is meer dan eens voorgekomen. Schat zelf in of dit in jouw situatie een risico is. Zoja, dan kun je misschien je informatie zodanig anonimiseren dat het niet herleidbaar is naar je kind, of niet meedoen natuurlijk.

De Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht betoogt dat er structurele hiaten zijn in het aanbod voor kinderen met autisme en havo/vwo-niveau dat er meer arrangementen uit de preventiepiramide nodig zijn, maar het samenwerkingsverband heeft onvoldoende signalen van individuele leerlingen dat er iets ontbreekt. Dus:
  • Is je kind ongelukkig op een middelbare school in de gemeente Utrecht of Stichtse Vecht?
  • Heeft je kind het zwaar op school (ook met het huiswerk) ondanks de geboden extra ondersteuning?
  • Kun je geen geschikte middelbare school voor je kind vinden terwijl je woont in Utrecht of Stichtse Vecht? Bijvoorbeeld omdat het VSO geen havo/vwo biedt of te ver weg is, of omdat geen passende extra ondersteuning wordt geboden op een reguliere havo/vwo, of omdat je kind thuiszitter dreigt te worden?
  • Zou het voor je kind een uitkomst zijn als een van de voorbeelden uit de preventiepiramide in Utrecht geboden zou worden?
Kortom, is het geboden onderwijs in Utrecht/Stichtse Vecht niet passend voor jouw kind met autisme? Overweeg eerst zorgvuldig wat een melding bij het samenwerkingsverband voor een consequenties voor je kind kan hebben. Realiseer je dat vanuit het samenwerkingsverband gezien regelmatig gedacht wordt dat de ouders moeten veranderen in plaats van het onderwijs. Wij als Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht vinden dat anonieme signalen via de stichting ook serieus genomen moeten worden, ouders hebben een kwetsbare positie binnen het onderwijs en kunnen het zich vaak niet veroorloven om de relatie met de huidige school op het spel te zetten.

Als je toch besluit dat het de moeite waard is om jouw situatie aan Sterk VO te melden, meld je probleem dan bij het Loket Passend Onderwijs van het SWV: Klik op loket@sterkvo.nl om een mail te sturen, met kopie naar de coördinator van het loket, Janine Zanen (J.Zanen@sterkvo.nl), en de directeur van Sterk VO, Ank Jeurissen (A.Jeurissen@sterkvo.nl).

Voor achtergrondinformatie over hen, zie de blog van Janine Zanen en de blog van Ank Jeurissen waarin ze vertellen wat ze doen bij het SWV en waar ze het voor doen.
Mocht je daar toch geen gehoor vinden of onvoldoende geholpen worden, of als je niet weet hoe je het aan moet pakken, meld het ons: bestuur@autipassendonderwijsutrecht.nl