School-voorbeelden in Nederland

Naast onze School-voorbeelden rondom Utrecht zijn er ook inspirerende voorbeelden die wat verder van Utrecht liggen. De genoemde niveaus zijn die van onze Preventiepiramide.
Neem ook eens een kijkje op de Scholenkaart van In1school, met scholen die stappen zetten richting inclusief onderwijs: onderwijs dat alle kinderen welkom heet, met alle verschillen in achtergrond en ervaring, manieren van leren en behoeften aan ondersteuning die er zijn.
 

Trajectbegeleiding (trajectgroep / vluchtheuvelklas / trajectbegeleiding / ...)

Wij zijn enthousiast over deze onderwijsvorm! Voor meer informatie over dit arrangement, zie onze pagina Trajectbegeleiding

 • RSG Tromp Meesters in Steenwijk heeft het Onderwijsatelier (niveau 1.3 Trajectbegeleiding), een kleine klas voor kwetsbare kinderen, binnen de setting van de reguliere school, met vaste mentoren. De tijden/dagen dat een leerling naar het onderwijsatelier gaat worden individueel bepaald. Uitgangspunt is dat de leerling in de reguliere vaklessen zit. Het onderwijsatelier biedt een veilige plek voor kinderen die het sociaal-emotioneel even moeilijk hebben, of een rustige pauzeplek nodig hebben.
  Daarnaast start RSG Tromp Meesters in het schooljaar 2014/2015 ook met een kleine i-klas met individueel onderwijs op basis van afstandsonderwijs (IVIO@School), o.a. op havo/vwo/gymnasium niveau. Deze is bedoeld voor kinderen die tijdelijk niet in een grote reguliere klas kunnen meedraaien. Elk jaar wordt bekeken of de leerling weer in kan stromen in een reguliere klas op dezelfde school.

 • Greijdanus College Enschede (niveau 1.3 Trajectbegeleiding) bewijst dat ook op een kleine middelbare school (150 leerlingen) trajectbegeleiding mogelijk is. Bij hen heet het een Steunpunt passend onderwijs. Er verscheen een artikel over in Tubantia - Enschede: Als er eventjes een time-out nodig is.

Speciale en reguliere school in één

 • Afdeling De Monnikskap van het Dominicus College in Nijmegen (niveau 2.1 Speciale school verbonden met reguliere school) is de enige cluster-3/4-school (lichamelijke en psychische beperkingen) in Nederland die opleidt tot een regulier diploma op HAVO/VWO-niveau. Heel illustratief is de video over De Monnikskap op leraar24.nl, waaruit blijkt dat er steeds meer interactie is tussen de reguliere leerlingen en de cluster-3/4-leerlingen en dat dezelfde leraren beide soorten klassen hetzelfde niveau van onderwijs bieden.

Kleine klas op/bij reguliere school 

Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht is van mening dat kleine klassen goed zijn voor alle leerlingen, zie ons pleidooi voor kleine klassen.
 • Sint Ursula in Horn (niveau 1.4 Integratiebrugklas) heeft sinds 2010(!) een synthesebrugklas. Deze klas van 12 is voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben op sociaal-emotioneel vlak, bij het aanleren van studievaardigheden, in de leer-werkhouding en/of in de relatie met leeftijdgenoten of docenten. Gedurende het jaar schakelen ze in eigen tempo, vak voor vak, over naar de reguliere lessen. Als er een terugval is mogen ze ook weer terug in de syntheseklas. Over deze speciale brugklas kun je ook lezen in dit artikel van Autisme Centraal en in dit bericht van In1school.

 • OSG Willem Blaeu in Alkmaar (niveau 1.5 Integratieklassen onderbouw) heeft sinds 2018 een kleine klas voor havo/vwo-leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, zie het filmpje over de Trajectplusklas havo/vwo. Bijzonder aan deze school is dat ze daarnaast ook trajectbegeleiding hebben, zie bovenaan deze pagina.

 • ICT-structuurklas op Zadkine MBO in Spijkenisse (niveau 1.4 Integratiebrugklas): leerlingen van de Zuid-Hollandse eilanden die een vorm van autisme hebben, kunnen in Spijkenisse naar de ICT-structuurklas. Na de start in augustus 2011 was het zo succesvol dat in december 2012 een samenwerkingsovereenkomst met de Koninklijke Auris Groep is getekend. In het nieuwsbericht over de overeenkomst ook deze quote van een student: ‘Deze klas is de eerste klas waar ik met plezier naartoe ga. Docenten houden rekening met mijn autisme. Ik voel mij op mijn gemak in deze groep.' Een ouder merkt op: ‘Toen hij regulier onderwijs volgde, had ik regelmatig gesprekken over wat er allemaal niet goed ging. In de structuurklas is dat juist andersom. Ze gaan hier uit van wat lukt en wat goed gaat en dat is een verademing.’
 • Jan van Egmond Lyceum in Purmerend (niveau 1.5 Integratieklassen onderbouw ) heeft (had?) een Special Class, bestemd voor leerlingen die zeer jong zijn op sociaal-emotioneel gebied en/of zeer zwak zijn in planning en organisatie en/of een stoornis hebben op het gebied van autisme of ADD. Het gaat om leerlingen die havo/vwo-capaciteiten hebben met een perspectief op het behalen van een diploma havo of vwo; leerlingen die gemotiveerd zijn om te leren en mogelijkheden hebben voor zelfsturing. Leerlingen hebben een vast lokaal, een vast dagrooster en een vast programma. Naast de vakdocenten die er lesgeven is er een vaste groepsbegeleider. Het is de bedoeling dat leerlingen stapsgewijs de mogelijkheid krijgen in te stromen in het regulier onderwijs. Wanneer dat zal zijn, is afhankelijk van de vorderingen die een leerling maakt. Na het tweede leerjaar houdt de special class op en zijn de leerlingen voldoende toegerust mee te draaien in de reguliere klassen van de havo of het atheneum. De Leraar van het Jaar 2013 Jan Willem van den Bos, vertelde in de Utrechtse expertmeeting van 2014 over het initiatief.

 • Reformatorische Scholengemeenschap Pieter Zandt in Kampen heeft (had?) zogenaamde Q4-klassen (niveau 1.5 Integratieklassen onderbouw ). Hier krijgen cluster 4-leerlingen passend onderwijs. De doelstelling is dat leerlingen integreren vanuit de Q4-klas naar de reguliere klassen en een regulier diploma halen. In klas één beginnen de leerlingen volledig bij ons in de afdeling en op het moment dat wij zien dat het qua gedrag en leerprestaties mogelijk is dan gaan ze ook lessen volgen in een reguliere klas en dat proberen we stap voor stap uit te bouwen. 

 • Floracollege in Naaldwijk (niveau 1.5 Integratieklassen onderbouw ) heeft VMBO4You: voor brugklassers en 2e jaars die wat meer begeleiding nodig hebben is er een kleine klas met veel aandacht, waarna ze door kunnen stromen naar een "gewone" 3e klas. De VMBO in VMBO4You staat voor gedegen VMBO-onderwijs, de 4 staat voor cluster 4 en de You staat voor individuele aandacht. 

Reguliere school voor alleen speciale kinderen met havo/vwo onderbouw

 • De Apollo in Amsterdam (niveau 2.2b Speciale school met eigen docenten, vooral vmbo) is een kleine school voor vmbo-t en havo onderbouw voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Doordat de leerlingen begeleiding in de klas krijgen, wordt ook duidelijk hoe de interactie tussen leerlingen onderling is en tussen de leerling en zijn leraar.

 • Pleinschool Helder in Eindhoven (niveau 2.2a Speciale school met eigen docenten, alleen havo/vwo) is een kleinschalige havo/vwo-school die zich specifiek richt op leerlingen met een vorm van autisme en/of AD(H)D. Als zelfstandige school valt Pleinschool Helder niet onder het speciaal voortgezet onderwijs, maar binnen het reguliere onderwijs. Om op de school te komen moet je voldoen aan de dezelfde eisen als andere kinderen plus een diagnose autisme. Ze geven hetzelfde onderwijs als elders behalve dat de klassen kleiner zijn (max. 15 leerlingen), de docenten speciaal zijn geselecteerd op mentorvaardigheden, en dat didactiek en leermiddelen zijn aangepast. Indien mogelijk zet je na de 3e klas je schoolloopbaan voort op een gewone school, maar je kunt er ook voor kiezen om bij Pleinschool Helder eindexamen te doen. Wel moeten de leerlingen zich in sociaal opzicht kunnen laten helpen. Voor een indruk van de school, zie het filmpje op Leraar 24 "Regulier, maar dan anders".

Speciaal onderwijs met havo/vwo onderbouw voor kinderen met autisme

Overige creatieve onderwijsvormen om leerlingen maatwerk te bieden

Onderwijs-arrangementen in regio Utrecht

Zie: School-voorbeelden rondom Utrecht (variërend van Utrecht-stad tot Hilversum, Huizen, Zeist, Amersfoort, Doorn, Tiel, Culemborg, Woerden, Mijdrecht, Gouda, Alphen a/d Rijn, Amsterdam en Almere)