Elan College in Bussum

Het Elan College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) dat havo/vwo biedt voor kinderen met autisme. Bijzonder is dat de kinderen in een klas zitten waar ze individueel afstandsonderwijs volgen, met Geef-me-de-5 begeleiding. Deze school bevindt zich op niveau 2.3a van onze preventiepiramide: Speciale school met IVIO-onderwijs, alleen havo/vwo.

De school staat in Bussum op de locatie Breeduit, samen met een in 2016 gestarte school voor kinderen in de basisschoolleeftijd: Elan Primair, speciaal onderwijs voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

In 2015 is het Elan College gestart met 7 leerlingen, in een combi-klas 1 en 2 HAVO/VWO, via IVIO@School, met 2 mentoren. Elk jaar komen er eerstejaars bij zodat de school na verloop van tijd alle leerjaren zal hebben. In 2016/2017 was er een brugklas en een combi-klas 2/3/4. 

Geef me de 5 is een specifieke manier van omgaan met kinderen en jongeren met autisme. 

IVIO verzorgt de boeken en “lesbrieven”: het werk wordt nagekeken en getoetst door vakleerkrachten die op afstand mailen of skypen (binnen 48 uur). Informatie over IVIO is te vinden op www.ivioschool.nl. IVIO heeft inmiddels al ervaring met scholen elders in het land op het gebied van VSO en havo/vwo, zoals het Aurum College in Lelystad. 

De eerste drie jaar wordt het huiswerk op school gedaan, mocht het nodig zijn dan kan het zijn dat een leerling werk mee naar huis neemt. Er zijn vaste lestijden: 5 dagen per week van half 9 tot kwart over 2. Er wordt op dit moment gezwommen en gesport bij een sportschool. Voor schoolvakanties valt deze school onder regio Noord (de provincie Utrecht valt onder regio Midden). Om toegelaten te worden is een toelaatbaarheidsverklaring nodig (wordt aangevraagd door school), en een bewijs van de school waar je kind zat dat het havo/vwo advies heeft. 

Als je kind niet zelfstandig van en naar school kan (en er wordt aan bepaalde voorwaarden voldaan) moet de gemeente waar je woont leerlingenvervoer aanbieden.

Promotiefilmpje van het Elan College waar je een kijkje in de school krijgt


Voor- en nadelen

Deze school is voornamelijk voor internaliserende kinderen. Er zijn bepaalde voor- en nadelen die inherent zijn aan dit speciaal onderwijs, zie daarvoor Wanneer speciaal en wanneer regulier VO? Welk type school?

Zoals vaker bij een nieuw op te starten school waren er opstartproblemen. Een en ander is inmiddels anders georganiseerd waardoor bepaalde problemen zijn verminderd. Er zijn kinderen die het goed doen met het systeem van het Elan College en er zijn ook kinderen voor wie het Elan ongeschikt blijkt te zijn. Sommige ouders ervaren dat school heel graag (intensief) met hen wil samenwerken bij het bedenken hoe het kind het beste naar school kan en hoe het kind het beste tot werken komt. Sommige ouders hebben juist het gevoel dat ze weinig gehoor vinden bij de school.

Voordeel van de IVIO-methode is dat de kinderen geen wisselende leerkrachten hebben; alleen de vaste mentoren, geen schoolbel die elk uur afgaat. Een leerling mag er minimaal 6 en maximaal 18 maanden over doen om de lesstof van 1 schooljaar onder de knie te krijgen: hierdoor is er dus voor de leerling die soms wat meer tijd nodig heeft genoeg tijd om een schooljaar af te ronden, en de leerling die snel door de stof kan hoeft zich niet te vervelen. Zo zijn er leerlingen die al voor het einde van het schooljaar klaar kunnen zijn met de 1e klas. Ook is er de mogelijkheid (mits een kind dat zelfstandig kan managen) om vooruit te werken of voor een deel een eigen planning te maken. Het voordeel hiervan is dat een leerling kan hyperfocussen en wat langer aan 1 vak zou kunnen werken.

Nadeel is dat de klasgenoten niet altijd met dezelfde lesstof bezig zijn, er geen face-to-face contact is met vakdocenten en dat er uitgestelde aandacht nodig kan zijn als het werk door een vakleerkracht op afstand bekeken moet worden. Ook wordt er veel zelfstandigheid en motivatie van de leerling gevraagd. Wat de praktijk leert is dat een leerling die moeilijk tot werken komt echt een leerachterstand kan oplopen. Het Elan is hier inmiddels wel alerter op, maar feit blijft dat het makkelijker gebeurt dan bij een traditionele onderwijsaanpak. 

De mening van ouders

Reactie van een ouder in januari 2018:
"Mijn kind wil er niet meer weg. Het IVIO-onderwijs moet wel bij je kind passen. Dat is aan de ene kant een uitdaging omdat er geen docent voor de klas staat die dingen uitlegt. Aan de andere kant kan dit goed aan de behoefte van je kind worden aangepast. Een beetje hulp op de achtergrond als ouders is wel nodig."
Reactie van een ouder in april 2016: 
“Ons kind zit sinds begin van het schooljaar op het Elan-college en heeft nota bene bijna het eerste brugjaar afgerond, waarschijnlijk mag er al in mei begonnen worden met het 2e jaar. Er worden goede cijfers gehaald. Er was door de wisselingen van mentoren een “diepe” dip na de kerstvakantie. Maar na wat herstructureren en voorspelbaar maken werkt het weer goed in de klas en zien wij een gelukkig kind dat ook op sociale vlakken nu tijd en ruimte heeft om zich te kunnen ontwikkelen. We zien een gelukkig kind, en dat is belangrijk voor ons. Het IVIO-systeem werkt als een tierelier voor ons kind. We beseffen dat er niet veel keus is als je kind VWO-advies heeft en we zijn blij om te zien dat het zo goed werkt en uitpakt. We ervaren een goede samenwerking met school en ons als ouders.”

Oproep van een moeder

Nathalie, moeder van een dochter met autisme in groep 7, zoekt andere ouders die net zoals zij graag zouden zien dat het Elan College ook een vestiging in Utrecht start. Reacties kunnen gemaild worden naar bestuur@autipassendonderwijsutrecht.nl , wij sturen ze dan door naar Nathalie.