Reguliere havo/vwo-scholen in de gemeente Utrecht

Op deze pagina noemen we kort alle havo/vwo-scholen in de gemeente Utrecht, ongeacht of ze iets extra's bieden voor leerlingen met autisme. Het overzicht van scholen die speciale begeleiding bieden die interessant is voor leerlingen met autisme vind je op School-voorbeelden rondom Utrecht.

Over het algemeen zijn scholen met een klassikale aanpak meer geschikt is voor kinderen met autisme dan domeinen, maar dat verschilt per kind (zie voor- en nadelen van zowel klassikaal als domeinen).  
  
Met uitzondering van SvPO Utrecht (klassen van 16) bevinden alle hieronder genoemde scholen zich op niveau 1.1 van onze preventiepiramide met klassen van 30 of meer, dat wil zeggen een zeer beperkte ondersteuning voor kinderen met autisme (zie basisondersteuning hieronder). 

Welkom?

De meeste reguliere scholen zullen het aantal leerlingen met autisme op hun school willen beperken tot 1 of 2 per klas, en een voorkeur hebben voor de "lichtste" vormen van autisme, dus er is regelmatig sprake van ontmoediging aan de poort. Je kunt dan als ouder denken: op die school is mijn kind niet welkom dus ik zoek een andere, maar je kunt ook het gesprek aangaan. Heel illustratief is hoofdstuk 2.4 "Welkom zijn" van Informatiegids Passend Onderwijs voor ouders, daar staan ook tips "Wat kunt u doen als u het gevoel heeft dat uw kind niet welkom is?"
Bedenk hierbij dat als je je kind (schriftelijk of digitaal) aanmeldt bij een school, de zorgplicht van kracht wordt: mocht deze school niet de juiste ondersteuning kunnen bieden (wat ze verplicht zijn grondig te onderzoeken) dan zal deze school moeten zoeken naar een geschikte andere school. Dit is om te voorkomen dat je als ouders met je kind moet gaan "leuren".

Zie ook onze Tips voor gesprekken met reguliere scholen op de pagina Van basisschool naar middelbare school.

Scholen met een klassikale aanpak

Scholen met domeinen

  • Gerrit Rietveld College of GRC (ondersteuningsprofiel) biedt mavo, havo en vwo (waaronder gymnasium) en biedt op havo en vwo ook technasium aan. Het GRC heeft een combinatie van klassikaal en domeinenonderwijs. 

  • UniC (officieel ondersteuningsprofiel) is een school voor havo en vwo met een domeinaanpak.

  • Amadeus Lyceum (ondersteuningsprofiel) in Vleuten biedt tl, havo en vwo (waaronder gymnasium) met een domeinaanpak. In Balans Magazine van april 2020 stond een artikel 'Wij kijken naar wat nódig is' (lidmaatschap Balans nodig om het te kunnen lezen). Citaat: "... een school met een succesvol ‘recept’ voor leerlingen die het elders niet gered hebben. ‘Creatief en oplossingsgericht denken, dat is het motto.’"

Ondersteuningsmogelijkheden

Binnen het samenwerkingsverband (wat is dat?) van VO-scholen in de gemeente Utrecht en Stichtse Vecht is afgesproken welke basisondersteuning door alle scholen geboden wordt. Voor uitleg wat dat betekent, zie Wanneer is een OPP verplicht? En wat betekent dat voor Utrecht?

Voor kwetsbare onderbouw-leerlingen met internaliserende problematiek en havo/vwo-niveau organiseert Sterk VO ook een i-klas op het OPDC Utrecht, in het gebouw van het samenwerkingsverband: een kleine klas waarin de leerlingen havo/vwo-onderwijs kunnen volgen via IVIO@School. Wij hebben twijfels of dit een goede oplossing is voor kinderen met autisme en cognitief talent, zie onze speciale pagina over de havo/vwo i-klas.
OPDC Utrecht biedt nog meer vormen van onderwijs, die echter voor onze doelgroep minder relevant zijn.