Speciale scholen Utrecht zeer zwak

logo van de inspectie
De onderwijsinspectie heeft een lijst van alle speciale scholen in Nederland die de status zeer zwak hebben gekregenOp 1 december 2013 stonden op die lijst alleen nog maar speciale scholen in de regio Utrecht, en alle speciale scholen voor kinderen met autisme in Utrecht en directe omgeving stonden erop! Inmiddels hebben de Utrechtse scholen hun aanpak verbeterd en eind 2014 vermeldde het inspectierapport de status "zwak" in plaats van "zeer zwak".

Wat betekent de status zeer zwak?
Op de site van de inspectie stond eind december 2013:
Een zeer zwakke school/afdeling is een school/afdeling die onvoldoende onderwijsresultaten (eindopbrengsten) realiseert en die daarnaast op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit laat zien. Een school/afdeling wordt aan dit overzicht toegevoegd wanneer de inspectie de school/afdeling als zeer zwak heeft beoordeeld, het inspectierapport van het kwaliteitsonderzoek vastgesteld is en het op internet geplaatst is.
In de regel krijgt een school/afdeling maximaal 2 jaar de tijd de kwaliteit weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. Dit betekent dat scholen/afdelingen op de lijst waarvan het rapport al geruime tijd geleden is vastgesteld, al verder gevorderd zijn in het verbeteringsproces. In deze verbeterfase voert de inspectie geïntensiveerd toezicht uit. Tijdens en aan het eind van dit traject van geïntensiveerd toezicht beoordeelt de inspectie de resultaten van de kwaliteitsverbetering bij het tussentijds kwaliteitsonderzoek (TKO) en het afsluitende Onderzoek naar de Kwaliteitsverbetering (OKV). 
Een school/afdeling wordt weer van de lijst verwijderd wanneer de inspectie bij het TKO of OKV heeft vastgesteld dat de school/afdeling zich voldoende heeft verbeterd, het rapport van dit onderzoek is vastgesteld en op internet is geplaatst.

Artikel
Het AD schreef er een artikel over op 9 december 2013: Speciale scholen op de zwarte lijst - verscherpt toezicht in de regio Utrecht.
Foto van het AD-artikel