Thema's‎ > ‎

Kind met autisme en cognitief talent

Geplaatst 3 nov. 2014 14:17 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 21 mei 2018 13:05 bijgewerkt ]
Via deze themapagina vind je algemene informatie over kinderen met autisme en havo/vwo-niveau, vanuit het gezichtspunt van ouders.

Bij de andere thema's vind je informatie over school en onderwijs voor deze kinderen. Er is ook een thema Ondersteuning buiten school, daar vind je informatie over lotgenotencontact, cursussen/trainingen en dergelijke.
 • Een goede documentaire over autisme met professor Uta Frith geeft een mooie introductie in de kenmerken en verscheidenheid van autisme. Een andere goede (Engelstalige) documentaire is "My autism and me" (zie link onderaan deze pagina).

 • Een heldere uitleg van autisme vind je op de site Leven met autisme: Wat zou je moeten weten over autisme? Degelijke achtergrondinformatie vind je op Sociaalweb.nl: Wat houdt autisme in? Achtergrondinformatie over ASS

 • Er is veel maatschappelijke discussie over het (onnodig) geven van een label, stempel of etiket aan kinderen. Wij geven onze mening in Is een diagnose autisme een voordeel of een nadeel?

 • Autisme kun je vanuit verschillende invalshoeken bekijken:
  • Overprikkeling: Veel jongeren met autisme hebben regelmatig last van overprikkeling. Wat dat is, wat de gevolgen zijn en hoe je het kunt voorkomen, staat op Overprikkeling en onderprikkeling - wat is het en wat doe je eraan?  en ook Autisme en vastlopen in je hoofd. Het kan ook een verklaring bieden voor ogenschijnlijk ongeïnteresseerd en emotieloos gedrag, en voor slaapproblemen.
  • Contextblindheid: Autisme is ook een vorm van contextblindheid, jongeren met autisme hebben vaak behoefte aan ondertiteling van de situatie en/of de omgeving (zie ook dit illustratieve voorbeeld). Dit aspect van autisme kreeg bekendheid door de Vlaamse wetenschapper Peter Vermeulen en wordt uitgewerkt in zijn boeken, zoals bijvoorbeeld "Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs".
  • Mentale leeftijden: Het concept van mentale leeftijden biedt een logische verklaring voor het a-typische gedrag van deze kinderen en kan goed gebruikt worden om een kind te helpen zich stapsgewijs te ontwikkelen. Dit kun je visualiseren met hulp van de strip Autisme als kleurenspectrum.
  • Veranderende maatschappij: de definitie van autisme is in de loop der jaren veranderd, evenals de manier waarop ouders met hun kinderen omgaan, de manier waarop docenten met leerlingen omgaan en de vaardigheden die in de maatschappij van burgers verwacht worden. Een beknopte geschiedenis van de maatschappelijke visie op autisme lees je in Autisme - De vele gezichten van een stoornis. De veranderingen in gezin, school en maatschappij ten opzichte van vroeger werden besproken in een presentatie van dr. Jacqueline Schenk bij het Balans Symposium in 2016, met als kern: "Ik denk dat wij als opvoeders ons wellicht vaker de vraag zouden moeten stellen waarom we willen dat een (of ons) kind iets doet, waarom een kind het op deze (en geen andere) manier zou moeten doen, en waarom een kind het hier en nu zou moeten doen. Of juist niet zou moeten doen.''
  • Karaktertrek: zie het Psychologie Magazine artikel Autisme: van stoornis naar karaktertrek. Het zich zoveel mogelijk "normaal" voordoen kan een enorme belasting zijn, zie Autisme en vastlopen in je hoofd.
  • Talenten: sommige talenten/kwaliteiten komen relatief vaak voor bij mensen met autisme, en je kunt ze meten: zie Meetinstrument voor kwaliteiten bij autisme

 • Hoe ervaart een kind met autisme de dagelijkse gang van zaken op school? Wij verzamelden de ervaringen in Autisme op reguliere havo/vwo is...
  Hoe ervaren hun ouders het ouderschap in relatie tot het vinden van passend onderwijs? Wij verzamelden een aantal Persoonlijke verhalen van ouders.

 • Kan een kind met autisme ook hoogbegaafd zijn? Wij verwoorden onze mening in Autisme en hoogbegaafdheid.
 • Poster We focussen liever op de waardevolle kwaliteiten bij autisme (ook in A3-formaat), ook op papier te bestellen bij KrekelAutismeCoaching

 • My Autism and Me: de destijds 13-jarige Rosie presenteert in 2011 deze BBC-documentaire (15 min. engelstalig) die de Best Children’s Program prijs won bij de 2012 Royal Television Society Awards en ook de Best Factual Programme prijs bij de 2013 International Emmy Kids Awards.  

  Rosie explains what it’s like to grow up with Asperger’s Syndrome. She introduces us to her younger brother who has classic autism and two other teens with Asperger’s Syndrome. The film provides insights into the lives of young people living with autism. Rosie shows us why it is worth getting to know children with autism, even if they appear a bit different.
  Notable quotes:
  Screenshot uit documentaire My Autism and Me
  • “Living with autism can be hard sometimes, but it makes me who I am.”
  • “I think it gives me my imagination. It also gives me my incredible skill at remembering hundreds of impressive facts.”
  • “Some people might call my obsession with facts a bit boring. I call it focus.”
  • “Tony doesn’t find it easy to socialize but his hobby has helped him to make friends.”
  • “Everyone else is weird. I’m fine.”
  • “Just because I’m autistic, doesn’t mean I can’t succeed.”
  3 jaar later in 2014 presenteerde de 16-jarige Rosie een inspirerende TED-talk: How autism freed me to be myself (ook vertaald in het Nederlands: Hoe autisme mij bevrijdde om mezelf te zijn). Enkele citaten:
  • Het kan dat mensen niet willen omgaan met iemand die zich niet in het hokje met de sticker 'normaal' kan of wil stoppen. Dat vind ik best want het scheidt het kaf van het koren. Ik zie welke mensen authentiek en oprecht zijn en kan deze mensen kiezen als mijn vrienden.
  • Alles bij elkaar zou ik mijn autisme en fantasie voor geen goud willen ruilen.
  • Als we niet weten wat iemands gedachten zijn, autist of niet, kunnen we dan in plaats van alles af te straffen van wat abnormaal lijkt, niet het uniek-zijn vieren en het toejuichen wanneer iemand zijn fantasie de vrije loop laat?