Thema's‎ > ‎

Kind met autisme en cognitief talent

Geplaatst 3 nov. 2014 14:17 door AutiPassend Onderwijs Utrecht   [ 30 dec. 2020 05:03 bijgewerkt ]
Via deze themapagina vind je algemene informatie over kinderen met autisme en havo/vwo-niveau, vanuit het gezichtspunt van ouders.

Bij de andere thema's vind je informatie over school en onderwijs voor deze kinderen. Er is ook een thema Ondersteuning buiten school, daar vind je informatie over lotgenotencontact, cursussen/trainingen en dergelijke.
 • Een goede documentaire over autisme met professor Uta Frith geeft een mooie introductie in de kenmerken en verscheidenheid van autisme. Een andere goede documentaire vertelt een inspirerend verhaal over een Nieuw-Zeelands gezin waarbij vrijwel iedereen hoogfunctionerend autisme heeft: My Perfect Family: The Priestleys (Engels ondertiteld). Een derde goede (Engelstalige) documentaire is "My autism and me" (zie link onderaan deze pagina).

 • Een heldere uitleg van autisme vind je op de site Leven met autisme: Wat zou je moeten weten over autisme? Degelijke achtergrondinformatie vind je op Sociaalweb.nl: Wat houdt autisme in? Achtergrondinformatie over ASS

 • Er is veel maatschappelijke discussie over het (onnodig) geven van een label, stempel of etiket aan kinderen. Wij geven onze mening in Is een diagnose autisme een voordeel of een nadeel?

 • Autisme kun je vanuit verschillende invalshoeken bekijken. We adviseren je om zelf te kijken welke denkwijzen jou het meest aanspreken en jou het beste helpen in de praktijk.
  Onderstaande invalshoeken spreken ons het meeste aan, ook al zijn sommige omstreden in de wetenschappelijke wereld:
  • Overprikkeling / hypersensitiviteit: Veel jongeren met autisme hebben regelmatig last van overprikkeling. Wat dat is, wat de gevolgen zijn en hoe je het kunt voorkomen, staat op Overprikkeling en onderprikkeling - wat is het en wat doe je eraan?  en ook Autisme en vastlopen in je hoofd. Het kan ook een verklaring bieden voor ogenschijnlijk ongeïnteresseerd en emotieloos gedrag, en voor slaapproblemen.
   Vera Helleman. die zelf autisme heeft en een theorie daarover heeft ontwikkeld, ziet hypersensitiviteit als een van de 3 fundamentele kenmerken van autisme. Ze schrijft: "Deze uit zich niet alleen in de fijngevoeligheid van de zintuigen, maar ook in het coping gedrag dat nodig is bij overprikkeling, zoals het stimming, afsluiten en woedeaanvallen. In positieve zin is de sensitiviteit een zeer geavanceerd navigerend gereedschap dat we niet willen afvlakken, maar juist willen inzetten."
  • Contextblindheid / oog voor details en logica: Autisme wordt ook gezien als een vorm van contextblindheid, jongeren met autisme hebben vaak behoefte aan ondertiteling van de situatie en/of de omgeving. Zie ook dit illustratieve voorbeeld (download presentatie). Dit aspect van autisme kreeg bekendheid door de Vlaamse wetenschapper Peter Vermeulen en wordt uitgewerkt in zijn boeken, zoals bijvoorbeeld "Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs". Dit is begrijpelijk als je bedenkt dat mensen met autisme vaak veel details zien in plaats van een globaal overzicht. Dat oog voor details en de behoefte om daar een logisch verband tussen aan te brengen, is tegelijkertijd hun kracht. Vera Helleman noemt dit natuurwetmatig denken. 
  • Executieve functies: veel mensen met autisme hebben moeite om de stap te maken van willen naar doen, zie meer uitleg op onze pagina Executieve Functies: van willen naar doen.
  • Besef van "ik": mensen met autisme kunnen moeite hebben met vragen over wat ze zelf willen of voelen. Dit kun je verklaren vanuit een gebrek aan wat Martine Delfos in haar socio-schema de ik-anderdifferentiatie noemt en wat Vera Helleman het ik-referentiekader noemt. Ze schrijft: "Het ontbreken van het ik-referentiepunt is oorzaak van de beperking in het voorstellingsvermogen en inlevingsvermogen. De toekomst en het dáár is alleen in te beelden met een ik-referentiepunt. Aan de andere kant is dit de reden van de puurheid, eerlijkheid, het onderliggende respect voor hoe anderen hun leven leven en de nuchterheid over emotionele zaken die we bij autisme waarnemen." Ze legt dat goed uit in dit filmpje, waarbij ze ook heel praktische tips geeft om daarmee om te gaan. Het maakt mensen met autisme volgens haar ook eerlijk en oprecht, en maakt volgens haar dat ze goed kunnen leven in het hier en nu en een meer collectieve verbinding hebben.
  • Mentale leeftijden: Het concept van mentale leeftijden biedt een logische verklaring voor het a-typische gedrag van deze kinderen en kan goed gebruikt worden om een kind te helpen zich stapsgewijs te ontwikkelen. Dit kun je visualiseren met hulp van de strip Autisme als kleurenspectrum.
  • Veranderende maatschappij: de definitie van autisme is in de loop der jaren veranderd, evenals de manier waarop ouders met hun kinderen omgaan, de manier waarop docenten met leerlingen omgaan en de vaardigheden die in de maatschappij van burgers verwacht worden. Een beknopte geschiedenis van de maatschappelijke visie op autisme lees je in Autisme - De vele gezichten van een stoornis. De veranderingen in gezin, school en maatschappij ten opzichte van vroeger werden besproken in een presentatie van dr. Jacqueline Schenk bij het Balans Symposium in 2016, met als kern: "Ik denk dat wij als opvoeders ons wellicht vaker de vraag zouden moeten stellen waarom we willen dat een (of ons) kind iets doet, waarom een kind het op deze (en geen andere) manier zou moeten doen, en waarom een kind het hier en nu zou moeten doen. Of juist niet zou moeten doen.''
  • Karaktertrek / neurodiversiteit: de NVA beschrijft in 5 vragen over autisme & neurodiversiteit dat neurodiversiteit er van uitgaat dat mensen met, bijvoorbeeld, autisme een andere ‘bedrading’ hebben in hun hersenen. Dit maakt ze anders. Maar anders betekent nadrukkelijk niet ‘minderwaardig’. In een wetenschappelijk artikel van Vuijk en anderen wordt een positieve uitleg gegeven aan veel voorkomende karakter- en temperament-eigenschappen van volwassen mannen met autisme. Het zich zoveel mogelijk "neurotypisch" voordoen (je gedragen zoals iemand zonder autisme) kan een enorme belasting zijn, zie Autisme en vastlopen in je hoofd.
  • Talenten: sommige talenten/kwaliteiten komen relatief vaak voor bij mensen met autisme, en je kunt ze meten: zie Meetinstrument voor kwaliteiten bij autisme
Andere (wetenschappelijke) theorieën over autisme kunnen ook interessant zijn.

Rosie explains what it’s like to grow up with Asperger’s Syndrome. She introduces us to her younger brother who has classic autism and two other teens with Asperger’s Syndrome. The film provides insights into the lives of young people living with autism. Rosie shows us why it is worth getting to know children with autism, even if they appear a bit different.
Notable quotes:
Screenshot uit documentaire My Autism and Me
   • “Living with autism can be hard sometimes, but it makes me who I am.”
   • “I think it gives me my imagination. It also gives me my incredible skill at remembering hundreds of impressive facts.”
   • “Some people might call my obsession with facts a bit boring. I call it focus.”
   • “Tony doesn’t find it easy to socialize but his hobby has helped him to make friends.”
   • “Everyone else is weird. I’m fine.”
   • “Just because I’m autistic, doesn’t mean I can’t succeed.”

  • 3 jaar later in 2014 presenteerde de toen 16-jarige Rosie een inspirerende TED-talk: How autism freed me to be myself (ook vertaald in het Nederlands: Hoe autisme mij bevrijdde om mezelf te zijn). Enkele citaten:
   • Het kan dat mensen niet willen omgaan met iemand die zich niet in het hokje met de sticker 'normaal' kan of wil stoppen. Dat vind ik best want het scheidt het kaf van het koren. Ik zie welke mensen authentiek en oprecht zijn en kan deze mensen kiezen als mijn vrienden.
   • Alles bij elkaar zou ik mijn autisme en fantasie voor geen goud willen ruilen.
   • Als we niet weten wat iemands gedachten zijn, autist of niet, kunnen we dan in plaats van alles af te straffen van wat abnormaal lijkt, niet het uniek-zijn vieren en het toejuichen wanneer iemand zijn fantasie de vrije loop laat?