Wat doen wij?

Als een kind met autisme / ASS / Asperger / PDD-NOS slim genoeg is voor havo/vwo niveau, maar aan een uur begeleiding per week niet genoeg heeft om in een reguliere havo/vwo klas mee te draaien, zijn er in Utrecht en directe omgeving niet veel mogelijkheden om een havo/vwo-diploma te halen (bekijk een typisch voorbeeld van de problematiek). 

Onze stichting, ontstaan uit een ouderinitiatief, wil hier graag verandering in zien. We bieden informatie, advies en belangenbehartiging voor ouders op zoek naar (beter passend) havo/vwo-onderwijs voor hun kind met autisme of vergelijkbare ondersteuningsvraag in Utrecht en omgeving.

Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht bestaat uit ouders die begaan zijn met het lot van (hoog)begaafde kinderen met autisme, die zich in hun vrije tijd inzetten voor het doel van de stichting:
Het bevorderen van passend onderwijs in de regio Utrecht voor kinderen met autisme of daaraan verwante beperkingen, die cognitief in staat zijn een havo- of vwo-opleiding te volgen.
Een belangrijk onderdeel daarvan is het informeren en ondersteunen van hun ouders. We willen bereiken dat jongeren met autisme in de regio Utrecht een zo goed mogelijke kans krijgen op havo/vwo-onderwijs dat bij hen past.

afbeelding van een kamerscherm met schaduwen van mensen

Achter de schermen gebeurt wel degelijk iets...

Al enkele jaren bepleiten wij bij organisaties dat er in Utrecht meer havo/vwo-mogelijkheden komen voor kinderen met autisme. We willen graag dat zij niet alleen in een reguliere klas van 30 kinderen kunnen meedoen, en niet alleen op een te laag cognitief niveau in het speciaal onderwijs, maar daarnaast ook in kleine klassen met of zonder extra structuur (zie ook "Auti-klassen zijn geen overbodige luxe") en/of met intensieve(re) begeleiding op reguliere havo/vwo-scholen, of desnoods in havo- en vwo-klassen in het speciaal onderwijs. Niet ergens waar je tijdelijk gedetacheerd wordt waarna je alsnog moet wennen aan een ander gebouw en andere docenten, maar op een locatie waar je kunt blijven tot je je diploma hebt gehaald.

We hebben een heel scala aan reacties gehad, van "wat goed dat jullie hier aandacht voor vragen" via "er zijn te weinig leerlingen om een klasje te kunnen vormen" en "als je deze kinderen in een aparte klas plaatst werkt dat stigmatiserend" tot "de huidige voorzieningen bieden een voldoende dekkend aanbod". 
We schreven een 20 pagina's tellend oudervisiedocument en een kort pleidooi. 
We introduceerden een preventiepiramide om uit te leggen waarom een gevarieerder aanbod aan onderwijsarrangementen nodig is.
We verzamelden praktijkervaringen onder de noemer "autisme op reguliere havo/vwo is..." om uit te leggen waarom eens per week een coachgesprek voor velen onvoldoende ondersteuning is.
We praatten met het onderwijs, met de gemeentelijke politiek en de landelijke politiek.
We maakten berekeningen, hielden een petitie, deden mee met een expertmeeting, hielden een ouderenquête en een peiling om aan te tonen dat er veel jongeren met autisme en cognitief talent rondom Utrecht in de knel zitten.
We kwamen in de krant, op de radio en op tv, maar onze hartenwensen waren nog steeds niet vervuld.
Begin 2016 constateerden we dat een klein deel van onze doelen was behaald, zie Terugblik en inspiratie om door te zetten: wat is er mede door ons bereikt sinds 2012?
We pleitten ook voor een onafhankelijk ouderplatform voor het Utrechtse onderwijs, omdat we zien dat ook kinderen zonder autisme en havo/vwo-niveau problemen kunnen hebben met het Utrechtse onderwijs en ook voor hen belangenbehartiging vanuit het standpunt van de ouders nodig is. De Gemeente Utrecht zei daarachter te staan maar wilde het niet financieren.

Er gebeurt wel degelijk iets, langzaam krijgen we begrip bij steeds meer mensen, die ook elkaar weten te vinden. We zijn er nog niet, er zijn nog te veel kinderen die vastlopen of zelfs thuis komen te zitten. De door ons gewenste onderwijsvoorzieningen kosten veel tijd om te realiseren, en als er al iets in voorbereiding zou zijn dan wordt er om tactische redenen over de voortgang tussendoor niets openbaar gemaakt. Het kan dus zijn dat het nog jaren duurt voordat er geschikte mogelijkheden voor jouw kind komen, en het kan ook ineens heel snel gaan.

Daarom deze oproep aan ouders van kinderen met autisme en cognitief talent uit de regio Utrecht:

Gaat het niet goed met je kind op school, heb je nu direct een betere onderwijsvorm nodig, in Utrecht of directe omgeving, stuur ons dan altijd even een mailtje! We kunnen niets beloven, maar stel dat we net op dat moment discreet op zoek zijn naar pioniers, dan zou dat wel eens net de oplossing kunnen zijn die jullie nodig hadden! 

En mocht het net niet het juiste moment zijn, dan zullen wij altijd ons best doen om je te helpen. We hebben inmiddels veel contacten opgebouwd en veel kennis opgedaan. We hebben meer dan 300 ouders gevonden die hetzelfde probleem hebben aan wie we vele nieuwsbrieven stuurden, we hebben een website gemaakt met een overzicht van scholen, tips voor de keuze van een type school, tips voor de overgang van basisschool naar middelbare school, tips voor omgaan met autisme in de klas en nog veel meer nuttige informatie. We hopen natuurlijk dat we op termijn al deze ouders kunnen verwijzen naar een voor hun kind goed passende havo-vwo opleiding, met kleine klassen, met voldoende en vakkundige begeleiding voor het autisme, met oog voor hun talenten, in Utrecht of directe omgeving. We houden vol, want we weten hoeveel pijn het deze kinderen en hun gezinnen doet als dit niet lukt!

Het bestuur van de Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht
Een beschrijving van wie wij zijn staat bij Over de bestuursleden.

foto van de bestuursleden Suzanne, Sandra en Monique